Gentamicin "Panpharma"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Gentamicin "Panpharma" påvirker ikke hinanden.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Gentamicin "Panpharma" bruges mod

 

Gentamicin "Panpharma" er et antibiotikum. Aminoglykosid.  

  

Gentamicin "Panpharma" anvendes til behandling af:   

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af gentamicin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarm-kanalen.

  

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Gentamicin "Panpharma"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.   

   

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.    

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet
Svimmelhed
Påvirkning af nyrerne  (inklusiv protein i urinen og hyppig vandladning) Krystaller i urinen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Forstørret milt, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Synsforstyrrelser
Mundbetændelse Kvalme, Opkastning
Forstørret lever  (forbigående)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand  (inklusiv hududslæt, hudkløe og medicinfremkaldt feber) Nældefeber
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledsmerter, Muskelkramper
Besvær med at styre arme og ben, Føleforstyrrelser i arme og ben Brændende og stikkende fornemmelse i huden
Nedsat vejrtrækning
Hudkløe, Hududslæt
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget spytdannelse
Feber
Vægttab
For lidt calcium i blodet*, For lidt kalium i blodet*, For lidt natrium i blodet* Nedsat appetit
Øget tryk i hjernen Hovedpine
Depression, Forvirring
Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion
Arvæv i lungerne
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder Tynd hud
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion
Nyresvigt
Hævelse i struben
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Høretab  (permanent)
Tyktarmsbetændelse
Infektion med resistente bakterier eller svampe
Ubehag ved indstiksstedet
Nervebetændelse

*Ses ved behandling i over 4 uger.  

Det skal du vide, når du tager Gentamicin "Panpharma"

Hvornår må du ikke tage Gentamicin "Panpharma"

Hvornår må du ikke tage Gentamicin "Panpharma"

Gentamicin "Panpharma" bør ikke anvendes ved Overfølsomhed over for aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin.    

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Gentamicin "Panpharma" skal anvendes med forsigtighed...

Gentamicin "Panpharma" skal anvendes med forsigtighed ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.    

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).   

Anden medicin sammen med Gentamicin "Panpharma"

Anden medicin sammen med Gentamicin "Panpharma"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, vancomycin, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Gentamicin "Panpharma".
  • Ved samtidig brug af andre antibiotika er der set diarré og tyktarmsbetændelse. Hvis du får kraftig diarré og/eller blodig diarré under behandlingen med Gentamicin "Panpharma", skal du kontakte din læge, da behandlingen med Gentamicin "Panpharma" formentlig skal ophøre.
  • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Gentamicin "Panpharma".
  • Gentamicin "Panpharma" kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en lille øget risiko for bivirkninger som diarré hos det ammede barn. Du kan fortsætte med at amme efter aftale med lægen.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Gentamicin "Panpharma"

Alkohol og Gentamicin "Panpharma" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Gentamicin "Panpharma" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.  

  

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)  

Sådan virker Gentamicin "Panpharma"

  • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
  • Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
  • Halveringstiden i blodet () er 1,5-2,5 timer.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 40 mg/ml 10 x 2 ml 383,95
 
Gentamicin "Panpharma" markedsføres af: PanPharma
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...