Retsevmo bruges til behandling af

Lungekræft

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Retsevmo

L01EX22
 

Retsevmo er et middel til immunterapi (enzymhæmmer). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Retsevmo anvendes i særlige tilfælde til behandling af: 

 • Voksne med:
  • Lungekræft
  • Skjoldbruskkirtelkræft (alle typer).
 • Voksne og unge over 12 år:
  • En sjælden type skjoldbruskkirtelkræft betegnet medullær skjoldbruskkirtelkræft.

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som kapsler. 

 

Under 50 kg legemsvægt. 120 mg 2 gange i døgnet. 

Over 50 kg legemsvægt. 160 mg 2 gange i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Må ikke åbnes eller tygges
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Ved opkastning efter indtagelse skal der ikke tages en erstatningsdosis.
 • Ved glemt dosis skal den glemte dosis springes over.
 • Erfaring savnes ved børn under 12 år.
 • Begrænset erfaring ved ældre over 75 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Svimmelhed, Feber, Træthed.
Påvirkning af ekg, Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.

Særlige advarsler

 • Bivirkninger følges nøje under behandlingen. Ved alvorlige bivirkninger kan det være nødvendigt at holde pause i behandlingen eller helt ophøre med behandlingen.
 • Før og under behandlingen skal du regelmæssigt have målt:
  • leverfunktion
  • blodtryk
  • ekg
  • elektrolytter i blodet (saltbalancen).
 • Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som lægemidlet har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis får smerter i siden eller har blod i urinen, vil du blive omhyggeligt overvåget, hvis du har risikofaktorer for at få tumorlyse, fordi der er set tilfælde af tumorlyse ved behandling med Retsevmo.

Nedsat leverfunktion 

Dosis skal nedsættes til 80 mg 2 gange i døgnet ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol) og visse HIV-midler (ritonavir og saquinavir) øger virkningen af Retsevmo.
 • Visse epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) og visse tuberkulosemidler (rifabutin og rifampicin) nedsætter virkningen af Retsevmo.
 • Retsevmo kan øge virkningen af flere lægemidler, fx repaglinid (tabletter mod diabetes), simvastatin (middel mod forhøjet kolesteroltal), triazolam (sovemiddel) og midazolam (bedøvelsesmiddel).
 • Hvis du samtidig er i behandling med colchicin (middel mod urinsyregigt), dabigatranetexilat (middel mod blodpropper), digoxin (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), fexofenadin (middel mod allergi) eller saxagliptin (middel mod diabetes), skal dosis af disse midler muligvis nedsættes.Hvis du samtidig er i behandling med en syrepumpehæmmer, skal du tage Retsevmo sammen med et måltid.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, nedsætter virkningen af Retsevmo.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at justere dosis af Retsevmo. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 1 uge efter ophør med behandlingen.  

 

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd bør kontakte lægen inden behandling, da behandlingen kan give nedsat frugtbarhed.  

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at hæmme nogle enzymer, proteinkinaser, som øger væksten af kræftcellerne.
 • Halveringstid i blodet () er op til 22 timer.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg eller 80 mg selpercatinib. 

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde kapsler 80 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 80 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 24.457,30
Recept hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. (blister) 97.778,80

Foto og identifikation

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
40 mg, 3977,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 6,2 x 17,8
hårde kapsler 40 mg
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
80 mg, 2980,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 7,4 x 21,6
hårde kapsler 80 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

17.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...