Selpercatinib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Selpercatinib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Retsevmo  Eli Lilly hårde kapsler  40 mg
hårde kapsler  80 mg