Sunosi

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Sunosi påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Sunosi bruges mod

Sunosi er et middel mod narkolepsi og obstruktiv søvnapnø.  

 

Sunosi anvendes ved de sjældne sygdomme:   

 • Narkolepsi, der viser sig ved pludselig uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige, daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Obstruktiv søvnapnø, hvor overdreven søvnighed i løbet af dagen (pga. dårlig nattesøvn) ikke kan behandles tilfredsstillende med andre midler.

  

Sunosi må kun udleveres på hospital eller på en recept, der er udskrevet af en speciallæge inden for narkolepsi eller obstruktiv søvnapnø.  

  

Sunosi er ikke en behandling af den underliggende tilstopning af luftvejene, der ses ved obstruktiv søvnapnø.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Sunosi

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  75 mg og 150 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  75 mg og 150 mg.
 • Kan om nødvendigt knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  75 mg og 150 mg.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Narkolepsi hos voksne   

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 75 mg en gang i døgnet.
 • Ved sværere tilfælde af søvnighed kan forsøges med en begyndelsesdosis på 150 mg en gang i døgnet.
 • Ved begyndelsesdosis på 75 mg kan dosis evt. øges efter 3 dage til 150 mg en gang i døgnet.

   

Obstruktiv søvnapnø hos voksne   

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 37,5 mg en gang i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges med 3 dages mellemrum til 75 mg en gang i døgnet. og evt. yderligere til 150 mg en gang i døgnet.

   

Bemærk    

 • Bør tages mindst 9 timer før sovetid pga. påvirkning af søvnen.
 • Lavere dosis kan være nødvendig ved behandling af ældre over 65 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)   

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).  

Størstedelen af de mest almindelige birkninger er normalt forbigående.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Mavesmerter Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Tænderskæren
Skælven
Stigning i blodtrykket
Nedsat appetit
Svimmelhed
Angst Irritabilitet, Søvnløshed
Hoste, Ubehag i brystet
Øget svedtendens
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls, Hurtigere puls
Vægttab
Tørst
Rysten
Koncentrationsbesvær, Uro og rastløshed Rastløshed
Brystsmerter
Åndenød
Forhøjet blodtryk
 • Overfølsomhedsreaktioner som fx nældefeber er set efter markedsføring af midlet.

Det skal du vide, når du tager Sunosi

Hvornår må du ikke tage Sunosi

Hvornår må du ikke tage Sunosi

Sunosi kan øge blodtrykket og må ikke bruges ved tils...

Sunosi kan øge blodtrykket og må ikke bruges ved tilstande, hvor der er risiko for alvorlig forværring ved stigende blodtryk. Det gælder fx:   

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Blodtryk og hjertefrekvens    Behandling med...

Blodtryk og hjertefrekvens    

Behandling med Sunosi medfører øgning af blodtryk og hjertefrekvens. Midlet skal bruges med forsigtighed ved tilstande, der medfører øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Det gælder fx:   

   

Elektrokardiogram (ekg) og blodtryk skal måles før behandlingen startes og jævnligt under behandlingen - særligt efter øgning af dosis.   

Hvis man får en sygdom i hjertet, mens man er i behandling med Sunosi, bør behandlingen genovervejes.   

   

Glaukom (grøn stær)    

Sunosi kan medføre udvidede pupiller, hvilket kan øge risikoen for akut grøn stær (snævervinklet glaukom). Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man tidligere har haft akut grøn stær.   

   

Misbrugsrisiko    

Der kan være en lille risiko for udvikling af misbrug af Sunosi. Risikoen kan være større, hvis man tidligere har haft misbrug af alkohol, lægemidler eller andre stoffer.    

   

Psykiske symptomer    

Hvis man har en psykisk lidelse, kan der være risiko for forværring af symptomerne (fx maniske episoder).   

Angst og irritabilitet er almindelige som forbigående bivirkninger. Bliver de ved, skal man kontakte lægen, da dosis muligvis skal nedsættes eller behandlingen stoppes.   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Sunosi

Anden medicin sammen med Sunosi

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

MAO-hæmmere   

Sunosi må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Der kan være risiko for alvorlig forhøjelse af blodtrykket.   

   

Midler der kan øge blodtryk og hjertefrekvens   

Forsigtighed anbefales, hvis man samtidigt får andre midler, der kan øge blodtryk eller hjertefrekvens - fx binyrebarkhormoner, NSAID (midler mod smerter), SNRI (midler mod depression), andre stimulerende midler (fx midler mod ADHD).   

   

Andre midler   

Visse andre midler vil kunne påvirke effekten af Sunosi. Det gælder fx midler mod Parkinsons sygdom og midler mod psykoser.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Sunosi

Alkohol og Sunosi påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Sunosi vil blive betragtet som doping i konku...

Brug af Sunosi vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Sunosi må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Dosering

Narkolepsi hos voksne  

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 75 mg en gang i døgnet.
 • Ved sværere tilfælde af søvnighed kan forsøges med en begyndelsesdosis på 150 mg en gang i døgnet.
 • Ved begyndelsesdosis på 75 mg kan dosis evt. øges efter 3 dage til 150 mg en gang i døgnet.

  

Obstruktiv søvnapnø hos voksne  

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 37,5 mg en gang i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges med 3 dages mellemrum til 75 mg en gang i døgnet. og evt. yderligere til 150 mg en gang i døgnet.

  

Bemærk   

 • Bør tages mindst 9 timer før sovetid pga. påvirkning af søvnen.
 • Lavere dosis kan være nødvendig ved behandling af ældre over 65 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)  

Sådan virker Sunosi

 • Sunosi øger mængden af visse signalstoffer i hjernen (dopamin og noradrenalin), men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Halveringstiden i blodet () er 7 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
75
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,4 x 7,6
filmovertrukne tabletter 75 mg
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,6 x 9,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 75 mg 28 stk. (blister) (Orifarm) 2.953,30
Recept filmovertrukne tabletter 75 mg 28 stk. (blister) 2.974,75
Recept filmovertrukne tabletter 75 mg 28 stk. (blister) (Abacus) 2.950,20
Recept filmovertrukne tabletter 150 mg 28 stk. (blister) 4.126,60
Recept filmovertrukne tabletter 150 mg 28 stk. (blister) (Orifarm) 4.104,95
 
Sunosi markedsføres af: Jazz Pharmaceuticals
 
 
 

Revisionsdato

23.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...