Sunosi bruges til behandling af

Søvnapnø

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Sunosi

N06BA14
 

Sunosi er et middel mod narkolepsi og obstruktiv søvnapnø

Virksomme stoffer

Anvendelse

Sunosi anvendes ved de sjældne sygdomme:  

 • Narkolepsi, der viser sig ved pludselig uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige, daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Obstruktiv søvnapnø, hvor overdreven søvnighed i løbet af dagen (pga. dårlig nattesøvn) ikke kan behandles tilfredsstillende med andre midler.

 

Sunosi må kun udleveres på hospital eller på en recept, der er udskrevet af en speciallæge inden for narkolepsi eller obstruktiv søvnapnø. 

 

Sunosi er ikke en behandling af den underliggende tilstopning af luftvejene, der ses ved obstruktiv søvnapnø. 

Doseringsforslag

Narkolepsi hos voksne 

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 75 mg en gang i døgnet.
 • Ved sværere tilfælde af søvnighed kan forsøges med en begyndelsesdosis på 150 mg en gang i døgnet.
 • Ved begyndelsesdosis på 75 mg kan dosis evt. øges efter 3 dage til 150 mg en gang i døgnet.

 

Obstruktiv søvnapnø hos voksne 

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 37,5 mg en gang i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges med 3 dages mellemrum til 75 mg en gang i døgnet. og evt. yderligere til 150 mg en gang i døgnet.

 

Bemærk  

 • Bør tages mindst 9 timer før sovetid pga. påvirkning af søvnen.
 • Lavere dosis kan være nødvendig ved behandling af ældre over 65 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min) 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Størstedelen af de mest almindelige birkninger er normalt forbigående.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Tænderskæren.
Svimmelhed, Skælven.
Stigning i blodtrykket.
Nedsat appetit.
Angst, Irritabilitet, Søvnløshed.
Hoste, Ubehag i brystet.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls, Hurtigere puls.
Vægttab.
Tørst.
Rysten.
Koncentrationsbesvær, Uro og rastløshed, Rastløshed.
Brystsmerter.
Åndenød.
Forhøjet blodtryk.
 • Overfølsomhedsreaktioner som fx nældefeber er set efter markedsføring af midlet.

Bør ikke anvendes

Sunosi kan øge blodtrykket og må ikke bruges ved tilstande, hvor der er risiko for alvorlig forværring ved stigende blodtryk. Det gælder fx: 

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min) 

Særlige advarsler

Blodtryk og hjertefrekvens  

Behandling med Sunosi medfører øgning af blodtryk og hjertefrekvens. Midlet skal bruges med forsigtighed ved tilstande, der medfører øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Det gælder fx: 

 

Elektrokardiogram (ekg) og blodtryk skal måles før behandlingen startes og jævnligt under behandlingen - særligt efter øgning af dosis. 

Hvis man får en sygdom i hjertet, mens man er i behandling med Sunosi, bør behandlingen genovervejes. 

 

Glaukom (grøn stær)  

Sunosi kan medføre udvidede pupiller, hvilket kan øge risikoen for akut grøn stær (snævervinklet glaukom). Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man tidligere har haft akut grøn stær. 

 

Misbrugsrisiko  

Der kan være en lille risiko for udvikling af misbrug af Sunosi. Risikoen kan være større, hvis man tidligere har haft misbrug af alkohol, lægemidler eller andre stoffer.  

 

Psykiske symptomer  

Hvis man har en psykisk lidelse, kan der være risiko for forværring af symptomerne (fx maniske episoder). 

Angst og irritabilitet er almindelige som forbigående bivirkninger. Bliver de ved, skal man kontakte lægen, da dosis muligvis skal nedsættes eller behandlingen stoppes. 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

MAO-hæmmere 

Sunosi må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Der kan være risiko for alvorlig forhøjelse af blodtrykket. 

 

Midler der kan øge blodtryk og hjertefrekvens 

Forsigtighed anbefales, hvis man samtidigt får andre midler, der kan øge blodtryk eller hjertefrekvens - fx binyrebarkhormoner, NSAID (midler mod smerter), SNRI (midler mod depression), andre stimulerende midler (fx midler mod ADHD). 

 

Andre midler 

Visse andre midler vil kunne påvirke effekten af Sunosi. Det gælder fx midler mod Parkinsons sygdom og midler mod psykoser. 

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Sunosi øger mængden af visse signalstoffer i hjernen (dopamin og noradrenalin), men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Halveringstiden i blodet () er 7 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg (delekærv) eller 150 mg solriamfetol (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 75 mg 28 stk. (blister) (Orifarm) 2.985,30
Recept filmovertrukne tabletter 75 mg 28 stk. (blister) 2.988,55
Recept filmovertrukne tabletter 150 mg 28 stk. (blister) 4.145,75
Recept filmovertrukne tabletter 150 mg 28 stk. (blister) (Orifarm) 4.144,45

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
75
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,4 x 7,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,6 x 9,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 

Revisionsdato

23.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...