Solriamfetol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Solriamfetol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Sunosi  TMC Pharma filmovertrukne tabletter  75 mg
filmovertrukne tabletter  150 mg