Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" bruges mod

Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" er et stærkt smertestillende middel.  

 

Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Må ikke fryses.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Kraftesløshed
Svimmelhed Hovedpine
Søvnighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Synsforstyrrelser
Mavesmerter Diarré, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Feber, Kulderystelser
Vægttab
Væskemangel Nedsat appetit
Ledsmerter, Muskelkramper Muskelsmerter
Hukommelsesbesvær, Rysten, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Talebesvær Mareridt, Rastløshed, Søvnløshed
Manglende vandladning Smertefuld vandladning
Vandladningsbesvær
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Små pupiller
Abstinenser*, Tilvænning
Nældefeber
Koordinationsbesvær
Opstemthed
Seksuelle forstyrrelser
Nedsat vejrtrækning
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Uro og rastløshed
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Afhængighed af midlet
Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

Det skal du vide, når du tager Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Hvornår må du ikke tage Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Hvornår må du ikke tage Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

   

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.    

   

Anden medicin sammen med Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Anden medicin sammen med Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks".
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.  

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.  


Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 mg under huden eller 1-1,5 mg i en blodåre hver 3.-4. time.   

 • Dosis ved infusion er individuel.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen varer 3-4 timer (kapsler og injektionsvæske) og og ca. 12 timer (depotkapsler).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 15 timer.

Hvad indeholder Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"?

Indholdsstoffer

Hydromorphon.  

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" kan erstattes med

injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 5 x 1 ml 1.403,30
 
Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks" markedsføres af: Kalceks
 
 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...