Dispenseringsformer

oral opløsning

Epidyolex®

N03AX24
 

Epidyolex® er et middel mod sjældne former for epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Epidyolex® anvendes til behandling af Lennox-Gastaut Syndrom og Dravets Syndrom, som er sjældne former for epilepsi

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke) 

 

Voksne og børn over 2 år. 

 • Begyndelsesdosis 2,5 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet.
 • Efter 1 uge kan dosis øges til 5 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet.
 • Maksimal dosis 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Skal konsekvent tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 2 år og ældre over 65 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Opkastning.
Feber, Træthed.
Nedsat appetit.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget spytdannelse.
Søvnlignende sløvhedstilstand.
Leverpåvirkning.
Luftvejsinfektion.
Vægttab.
Øget appetit.
Rysten.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Irritabilitet, Søvnløshed, Uro og rastløshed.
Urinvejsinfektion.
Forkølelsessymptomer, Hoste, Lungebetændelse.
Hududslæt.

Særlige advarsler

 • Du vil få udført leverfunktionstest under behandling med Epidyolex®.
 • Epidyolex® kan give let øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd.
 • Epidyolex® kan øge hyppigheden af krampeanfald.
 • Alkoholindhold: Den orale opløsning indeholder ca. 10% v/v alkohol. 1 dosis på 100 mg indeholder op til 0,7 g alkohol, der svarer til ca. 6% af én genstand. Skadelig for alkoholikere.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Begyndelsesdosis skal være lavere. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse epilepsimidler (clobazam, stiripentol, phenytoin og lamotrigin) kan give hyppigere bivirkninger.
 • Carbamazepin (middel mod epilepsi), midler mod kræft (enzalutamid, mitotan), rifampicin (antibiotikum) og naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Epidyolex®.
 • Samtidig behandling med visse epilepsimidler (valproat og clobazam) kan påvirke leverfunktionen.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (30 dages karantæne).

Virkning

Virkemåden er ikke klarlagt. 

Halveringstiden i blodet () er 56-61 timer. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 8 uger. 

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 100 mg cannabidiol. 

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 100 mg/ml 100 ml (Orifarm) 12.687,65
Recept oral opløsning 100 mg/ml 100 ml 12.689,40
 
 
 

Revisionsdato

19.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...