Atomoxetine "Stada"

Kan om nødvendigt anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Atomoxetine "Stada" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Atomoxetine "Stada" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Atomoxetine "Stada" bruges mod

 

Atomoxetine "Stada" er et middel, der anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) både hos børn over 6 år, unge og voksne.  

Atomoxetine "Stada" bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Atomoxetine "Stada"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed.   

  

OBS

Forsigtighed ved åbning af kapslerne, da indholdet kan irritere øjnene.    

  

Dosering

Findes som kapsler.   

   

Børn og unge (6-18 år) under 70 kg   

 • Begyndelsesdosis. 0,2-0,5 mg pr. kg legemsvægt fordelt på 1-2 doser i døgnet i mindst 7 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 1,2-1,8 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Dosis bør ikke overstige 1,8 mg pr. kg legemsvægt (eller i alt 120 mg) i døgnet.

   

Børn og unge (6-18 år) over 70 kg samt voksne   

 • Begyndelsesdosis.10-40 mg fordelt på 1-2 doser i døgnet i mindst 7 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 80-120 mg i døgnet. Sikkerheden ved enkeltdoser over 120 mg og døgndoser over 150 er ikke undersøgt.

   

Bemærk:   

 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og kun lidt erfaring vedr. ældre over 65 år.
 • En lille del af befolkningen omdanner atomoxetin unormalt langsomt. I disse tilfælde kan det være nødvendigt med en lavere begyndelsesdosis og langsommere øgning til vedligeholdelsesdosis.
 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen kan åbnes,
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Forsigtighed ved åbning af kapslerne, da indholdet kan irritere øjnene.

   

Bivirkninger

Tabellen angiver bivirkningsfrekvenser hos børn.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtigere puls
Mavesmerter Kvalme, Opkastning
Nedsat appetit
Hovedpine
Søvnighed
Forhøjet blodtryk
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstørrede pupiller
Forstoppelse
Søvnlignende sløvhedstilstand Træthed
Vægttab
Svimmelhed
Angst, Depression, Humørsvingninger, Uro og rastløshed Irritabilitet, Søvnløshed, Tics
Betændelse i huden Hudkløe
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hurtig puls
Kraftesløshed
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*) Forhøjet galdefarvestof
Kramper
Migræne, Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans
Aggressivitet, Følelsesmæssig ustabilitet, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd
Allergiske hudreaktioner, Øget svedtendens
Besvimelsesanfald
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
Manglende vandladning
Langvarig smertefuld erektion Smerter i penis
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

  

Voksne:  

De hyppigste bivirkninger hos voksne er kvalme, mundtørhed, nedsat appetit, hovedpine, søvnløshed, forhøjet blodtryk og hurtigere puls. Disse bivirkninger ses hos over 10 %.  

En række bivirkninger ses kun hos voksne, herunder: Smertefulde menstruationer, nedsat sexlyst, betændelse i prostata, rejsningsproblemer, manglende eller forsinket sædafgang.  

Herudover ses generelt samme type bivirkninger som hos børn.  

Det skal du vide, når du tager Atomoxetine "Stada"

Hvornår må du ikke tage Atomoxetine "Stada"

Hvornår må du ikke tage Atomoxetine "Stada"

Midlet bør ikke anvendes ved:   alvorlig hjerte-ka...

Midlet bør ikke anvendes ved:   

 • alvorlig hjerte-kar-sygdom eller sygdom i hjernens kar, der kan forværres af øget puls eller blodtryk.
 • visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • ved nuværende eller tidligere svulst i binyremarven (fæokromocytom).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever. Midlet s...
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man selv eller nogle i ens nærmeste familie lider af en bestemt form for hjerterytmeforstyrrelse (forlænget QT-interval) samt ved hjerte-kar-sygdom (bl.a. hurtig puls og forhøjet blodtryk), ved gulsot og ved tidligere tendens til kramper.
 • På grund af midlets mulige effekt på blodtryk og puls, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen. Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Vækst og udvikling hos børn og unge bør overvåges af lægen.
 • Under behandlingen skal lægen holde øje med, om man udviklinger psykiske bivirkninger som fx angst, aggressivitet eller depression.
 • Ved psykoser eller manier skal det overvejes, at stoppe behandlingen.
 • Man skal have skærpet opmærksomhed på evt. selvmordsrelaterede tanker eller adfærd, især de første måneder af behandlingen.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.

Nedsat leverfunktion   

 • Ved let nedsat leverfunktion reduceres begyndelsesdosis til 50 %
 • Ved meget nedsat leverfunktion til 25 %.
   

Anden medicin sammen med Atomoxetine "Stada"

Anden medicin sammen med Atomoxetine "Stada"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse midler kan øge virkningen af Atomoxetine "Stada" - heriblandt nogle midler mod depression (fluoxetin og paroxetin).
 • Atomoxetine "Stada" må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Atomoxetine "Stada" kan nedsætte virkningen af midler mod forhøjet blodtryk og øge blodtrykket, hvis det gives sammen med visse andre midler, bl.a. salbutamol (middel mod astma).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan sænke krampetærsklen (fx visse midler mod depression og visse midler mod smerter) samt midler, der påvirker samme signalstof i hjernen som Atomoxetine "Stada" (bl.a. visse midler mod depression).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Atomoxetine "Stada" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Atomoxetine "Stada"

Alkohol og Atomoxetine "Stada" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Atomoxetine "Stada" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.  

  

Børn og unge (6-18 år) under 70 kg  

 • Begyndelsesdosis. 0,2-0,5 mg pr. kg legemsvægt fordelt på 1-2 doser i døgnet i mindst 7 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 1,2-1,8 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Dosis bør ikke overstige 1,8 mg pr. kg legemsvægt (eller i alt 120 mg) i døgnet.

  

Børn og unge (6-18 år) over 70 kg samt voksne  

 • Begyndelsesdosis.10-40 mg fordelt på 1-2 doser i døgnet i mindst 7 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 80-120 mg i døgnet. Sikkerheden ved enkeltdoser over 120 mg og døgndoser over 150 er ikke undersøgt.

  

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og kun lidt erfaring vedr. ældre over 65 år.
 • En lille del af befolkningen omdanner atomoxetin unormalt langsomt. I disse tilfælde kan det være nødvendigt med en lavere begyndelsesdosis og langsommere øgning til vedligeholdelsesdosis.
 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen kan åbnes,
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Forsigtighed ved åbning af kapslerne, da indholdet kan irritere øjnene.

  

Sådan virker Atomoxetine "Stada"

Virker opkvikkende ved at øge mængden af signalstoffet noradrenalin i hjernen. Halveringstiden i blodet () er ca. 3,5 timer. 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 14
hårde kapsler 10 mg
 

Hårde kapsler  18 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 18 mg
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 25 mg
 

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 40 mg
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Blå
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 60 mg
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Lysebrun
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 80 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.)
Atomoxetine "Stada"
30 stk. (blister) 70,25
Recept hårde kapsler 18 mg (kan dosisdisp.)
Atomoxetine "Stada"
30 stk. (blister) 95,60
Recept hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.)
Atomoxetine "Stada"
30 stk. (blister) 230,45
Recept hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.)
Atomoxetine "Stada"
30 stk. (blister) 149,00
Recept hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.)
Atomoxetine "Stada"
30 stk. (blister) 72,10
Recept hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.)
Atomoxetine "Stada"
30 stk. (blister) 111,60
 
Atomoxetine "Stada" markedsføres af: STADA Nordic
 
 
 

Revisionsdato

26.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...