Tildrakizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tildrakizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ilumetri  Almirall injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg