Sarilumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Sarilumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kevzara  Sanofi injektionsvæske, opl. i pen  150 mg
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg
injektionsvæske, opl. i sprøjte  200 mg