Ozempic®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Ozempic® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Ozempic® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes.

Ozempic® bruges mod

Ozempic® er et middel mod diabetes type 2.  

 

Ozempic® anvendes til behandling af diabetes type 2:  

 • Som enkeltstofbehandling, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion, og når behandling med metformin ikke er mulig.
 • Sammen med andre midler mod diabetes, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende alene sammen med diæt, vægttab og motion.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Ozempic®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden på mave, lår eller overarm.   

   

Voksne   

   

 • Opstart af behandling
  • Ved opstart af behandlingen skal du anvende penne med Ozempic® 0,25 mg injektionsvæske (med 0,25 mg pr. dosis).
  • Begyndelsesdosis 0,25 mg 1 gang ugentligt i 4 uger.
 • Efter 4 ugers behandling med 0,25 mg ugentligt
  • Efter de 4 uger skal dosis øges til 0,5 mg 1 gang ugentligt.
  • Du fortsætter med denne dosis i mindst 4 uger.
 • Efter mindst 4 ugers behandling med 0,5 mg ugentligt
  • Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (0,5 mg 1 gang ugentligt), eller om du skal have øget dosis til 1 mg 1 gang ugentligt.
 • Efter mindst 4 ugers behandling med 1 mg ugentligt
  • Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (1 mg 1 gang ugentligt), eller om du skal have øget dosis til 2 mg 1 gang ugentligt.

   

Bemærk:   

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis.
  • Hvis der er gået mere end 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis det bliver nødvendigt, kan du ændre ugedagen for indsprøjtning af dosis, når du opfylder følgende krav:
  • Intervallet mellem 2 doser er mindst 3 dage (mindst 72 timer).
  • Når du har valgt en ny ugedag for indsprøjtning af dosis, fortsætter du med indsprøjtning af dosis 1 gang ugentlig.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
Instruktioner

Instruktioner

Instruktionsfilm kan ses på indlægssedlen
  

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Lavt blodsukker*
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Komplikationer ved diabetisk betinget nethindelidelse
Mavesmerter Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed, Sure opstød
Træthed
Påvirkning af bugspytkirtlen, Vægttab
Nedsat appetit
Svimmelhed
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtigere puls
Betændelse i bugspytkirtlen, Stop i mavesækken Bøvsen, Smagsforstyrrelser
Galdesten
Overfølsomhed
Reaktioner på indstiksstedet
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

* Hyppigheden af lavt blodsukker afhænger af, hvilke andre diabetesmidler der tages sammen med semalutid:  

 • Ved kombination med insulin eller insulinfrigørende midler ses bivirkningen lavt blodsukker med hyppigheden "meget almindelig".
 • Ved kombination med andre diabetesmidler som tabletter forekommer bivirkningen lavt blodsukker med hyppigheden "almindelig".

Det skal du vide, når du tager Ozempic®

Hvornår må du ikke tage Ozempic®

Hvornår må du ikke tage Ozempic®

Ozempic® bør ikke anvendes ved:   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ozempic® skal anvendes med forsigtighed:   Bivirkn...

Ozempic® skal anvendes med forsigtighed:   

 • Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen (kvalme, evt. opkastninger) kan resultere i væsketab. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • Kontakt din læge ved vedvarende kraftige mavesmerter, som kan være et symptom på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du tidligere har haft akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du har diabetisk betinget nethindelidelse, vil du blive omhyggeligt overvåget, da behandling med Ozempic® øger risikoen for at udvikle komplikationer ved diabetisk betinget nethindelidelse.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Ozempic®

Anden medicin sammen med Ozempic®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Ozempic® skal anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler til hurtig optagelse i mave-tarm-kanalen, fordi Ozempic® forsinker mavesækkens tømning.
 • Ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (warfarin, phenprocoumon) vil blodets evne til at størkne (INR) blive kontrolleret hyppigt under opstart af behandlingen med Ozempic®.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Pen er beregnet til brug sammen med N...

Håndtering   

 • Pen er beregnet til brug sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
 • NovoFine® Plus nåle medfølger i pakningen.
 • Se endvidere medfølgende indlægsseddel.

   

Holdbarhed   

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C). Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • ikke fryses.
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (under 30°C) eller i køleskab (2-8°C) i afstand fra køleelementerne i køleskabet.
  • ikke fryses og må ikke anvendes, hvis det har været frosset.
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.
 • Bemærk:
  Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

   

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 2 måneder efter behandlingens ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol og Ozempic® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ozempic®

Alkohol og Ozempic® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Ozempic® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden på mave, lår eller overarm.  

  

Voksne  

  

 • Opstart af behandling
  • Ved opstart af behandlingen skal du anvende penne med Ozempic® 0,25 mg injektionsvæske (med 0,25 mg pr. dosis).
  • Begyndelsesdosis 0,25 mg 1 gang ugentligt i 4 uger.
 • Efter 4 ugers behandling med 0,25 mg ugentligt
  • Efter de 4 uger skal dosis øges til 0,5 mg 1 gang ugentligt.
  • Du fortsætter med denne dosis i mindst 4 uger.
 • Efter mindst 4 ugers behandling med 0,5 mg ugentligt
  • Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (0,5 mg 1 gang ugentligt), eller om du skal have øget dosis til 1 mg 1 gang ugentligt.
 • Efter mindst 4 ugers behandling med 1 mg ugentligt
  • Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (1 mg 1 gang ugentligt), eller om du skal have øget dosis til 2 mg 1 gang ugentligt.

  

Bemærk:  

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis.
  • Hvis der er gået mere end 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis det bliver nødvendigt, kan du ændre ugedagen for indsprøjtning af dosis, når du opfylder følgende krav:
  • Intervallet mellem 2 doser er mindst 3 dage (mindst 72 timer).
  • Når du har valgt en ny ugedag for indsprøjtning af dosis, fortsætter du med indsprøjtning af dosis 1 gang ugentlig.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Sådan virker Ozempic®

 • Virker ved at stimulere frigørelsen af insulin og hæmme frigørelsen af glucagon. Glucagon er et hormon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning.
 • Midlet forsinker desuden optagelsen af glucose fra tarmen. Herved nedsættes sukkerindholdet i blodet.
 • Virker desuden ved at nedsætte kropsvægt og kropsfedtmasse ved at:
  • påvirke appetitreguleringen
  • nedsætte trangen til fødevarer med højt fedtindhold.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 1 uge.

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  0,25 mg

Farve: Grå
Mål i mm: 156 x 19
Ozempic®, inj. væske i pen 0,25 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  0,5 mg

Farve: Rød
Mål i mm: 156 x 19
Ozempic®, inj. væske i pen 0,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  1 mg

Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 156 x 19
Ozempic®, inj. væske i pen 1 mg
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.   

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. (Orifarm) 2.320,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. 1.318,25
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. (Medartuum) 1.952,60
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. (Paranova) 1.819,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. (2care4) 1.928,55
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. (Abacus) 1.925,90
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. (2care4) 2.351,75
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. (Abacus) 2.353,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. (Orifarm) 2.335,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. 1.318,25
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. (Medartuum) 2.553,35
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. (Paranova) 2.353,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 3 stk. (2care4) 9.210,95
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 3 stk. (Abacus) 9.215,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 3 stk. (Orifarm) 9.370,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 3 stk. (Medartuum) Udgået 18-09-2023
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 3 stk. (Paranova) Udgået 04-09-2023
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. (Abacus) 2.393,15
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. (Paranova) Udgået 24-07-2023
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. (Medartuum) 2.486,60
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. (Orifarm) 2.401,05
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. (2care4) 2.297,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. 1.318,25
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 3 stk. (2care4) 9.744,95
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 3 stk. (Orifarm) 9.895,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 3 stk. (Abacus) 9.675,55
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 3 stk. (Paranova) Udgået 18-09-2023
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 3 stk. (Medartuum) 9.829,10
 
Ozempic® markedsføres af: Novo Nordisk
 
 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...