Semaglutid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Semaglutid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ozempic®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl. i pen  0,25 mg
injektionsvæske, opl. i pen  0,5 mg
injektionsvæske, opl. i pen  1 mg