Uvadex bruges til behandling af

Lymfeknudekræft

Uvadex

L03AX
 

Uvadex anvendes i forbindelse med fotoferese (se nedenfor) til behandling af lymfekræft i huden. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Uvadex® anvendes til en meget sjælden form for lymfeknudekræft, kutant T-celle-lymfom, som oftest sidder i huden. Uvadex anvendes sammen med fotoferese, når anden behandling ikke har haft den ønskede virkning.  

Ved fotoferese udtages hvide blodlegemer fra blodet. Ved tilsætning af Uvadex til blodposen gøres de hvide blodlegemer mere lysfølsomme. Når blodlegemerne er blevet aktiveret med ultraviolet lys, gives de tilbage til patienten, hvor de vil aktivere immunsystemet til bedre at kunne angribe kræftcellerne. 

Doseringsforslag

Findes som opløsning til modificering af blodfraktioner. 

 

Behandlingen sker 2 dage i træk hver måned i 6 måneder. Eventuelt kan behandlingen udvides til 2 dage i træk hver 2. uge i de efterfølgende 3 måneder. 

Uvadex må ikke indsprøjtes direkte i patienten, men anvendes kun i fotoferesemaskinen, som man er tilkoblet. 

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Feber.
Infektioner.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Lavt blodtryk.

Bør ikke anvendes

Uvadex bør ikke anvendes ved samtidig hudkræft eller modermærkekræft

Fotoferese må ikke anvendes 

 • ved sygdomme, der øger hudens følsomhed over for lys
 • alvorlig hjertelidelse
 • alvorlig blodmangel
 • alvorlige forstyrrelser i blodets evne til at størkne
 • hvis du har fået fjernet milten.

Særlige advarsler

 • Fotoferese er forbundet med øget risiko for permanente øjenskader. Du skal bruge tætsiddende solbriller med UVA-beskyttelse under hver behandling og i de efterfølgende 24 timer.
 • Pga. risiko for bivirkninger på huden, især solskoldning, skal du undgå sollys i 24 timer efter hver fotoferese.
 • Alkoholindhold. Opløsningen indeholder 5 % alkohol. 1 dosis indeholder op til 0,41 g alkohol, der svarer til 3,4 % af én genstand. Kan være skadelig for alkoholikere.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Der skal udvises særlig forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler der øger hudens lysfølsomhed, fx antibiotika (fluorquinoloner, sulfonamider, tetracyclin), vanddrivende (furosemid, thiazider), levomepromazin (middel mod psykoser), retinoider (midler mod akne) og sulfonylurinstoffer (midler mod diabetes 2).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd bør anvende sikker prævention under behandlingen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Anvendes i forbindelse med fotoferese, hvor en maskine trækker blod ud af patienten. Herefter isoleres de hvide blodlegemer, som behandles med methoxsalen for at gøre dem mere følsomme over for bestråling med ultraviolet lys.
 • De lysaktiverede hvide blodlegemer føres tilbage til patienten, hvor de aktiverer immunsystemet, så det bedre bliver i stand til at angribe kræftcellerne. Virkningsmekanismen er ikke endelig fastlagt.

Lægemiddelformer

Opløsning til modificering af blodfraktioner. 1 ml indeholder 20 mg methoxsalen. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml 12 x 10 ml 9.205,55
 
 
 

Revisionsdato

01.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...