Methoxsalen

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Methoxsalen:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Methoxsalen "Macopharma"  Macopharma Opløsning til modificering af blodfraktioner  20 mikrogram/ml
Uvadex  Therakos Opløsning til modificering af blodfraktioner  20 mikrogram/ml