Trimbow

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Trimbow.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.
Restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Trimbow.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.
Alkohol: Vær forsigtig.
Restriktioner
Doping: Restriktioner - formoterol.
Bloddonor: Må tappes.

Trimbow, komb. bruges mod

Trimbow er et middel mod KOL og astma. Kombination af binyrebarkhormon, beta2-stimulerende middel og et antikolinergt middel til inhalation.   

 

Vedligeholdelsesbehandling ved KOL og astma.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Trimbow, komb.

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som inhalationspulver og inhalationsspray med opløsning.    

   

Astma   

Voksne over 18 år.    

 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

KOL   

Voksne over 18 år.    

 • Inhalationspulver
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.
 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Inhalationspulver anvendes med inhalatoren Nexthaler®.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

   

Klimapåvirkning   

Trimbow, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).   

Instruktioner

Instruktioner

Se, hvordan du gør.

   

(Ny film om inhalationsspray er på vej)   

Til visse patienter kan inhalatoren med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer.    

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere).    

  

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svampeinfektion
Hovedpine
Talebesvær
Urinvejsinfektion
Lungebetændelse  (ved KOL) Forkølelsessymptomer, Halsbetændelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken, Hurtig puls
Betændelse i det indre øre
Huller i tænderne, Mundbetændelse Betændelse i mave-tarmkanalen, Brændende fornemmelse i læberne, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Træthed
Nældefeber
Influenzalignende symptomer
Nedsat mængde binyrebarkhormon i blodet, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*), Øget mængde ketonstoffer i blodet
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget insulin i blodet, Forhøjet blodsukker
Muskelkramper, Smerter i arme og ben Muskelsmerter
Nedsat følesans, Rysten, Svimmelhed
Rastløshed
Forværret astma Bihulebetændelse, Hoste, Høfeber, Irritation i halsen, Næseblod, Smerter i brystkassen
Allergiske hudreaktioner, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodudtrædning
Ekstra hjerteslag, Hjertekrampe, Langsom puls
Væske- og blodansamling ved indløbsstedet Kraftesløshed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Luftvejsinfektion  (svampeinfektion)
Nedsat appetit
Forlænget søvn Søvnløshed
Manglende vandladning, Nyrebetændelse Smertefuld vandladning
Muskelsammentrækninger i luftrørene Rødme i halsen, Smerter i svælget
Lavt blodtryk
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Grøn stær**, Grå stær
Fald i knoglemineraltætheden
Dårligt fungerende binyrebark
Åndenød
Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløret syn
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet Søvnforstyrrelser

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.   

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.   

 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.
 • Muskelsammentrækninger i luftrørene kan ses ved inhalation af midlet.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.

Det skal du vide, når du tager Trimbow, komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed ved: Hjerte-kar-sygdomme (fx forstyrrelse af h...
 • Forsigtighed ved:
  • Hjerte-kar-sygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • Forhøjet stofskifte
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Svampe- eller virusinfektioner i luftvejene
  • Lungetuberkulose
  • Nedsat binyrefunktion
  • Epilepsi
  • Grøn stær
  • Vandladningsbesvær.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).
 • Hvis midlet har virket på ens sygdom og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for akut forværring.
 • For at nedsætte risikoen for svamp i munden bør mund og svælg skylles med vand, som efterfølgende spyttes ud.

Alle midler, der som Trimbow virker beta2-stimulerende, kan give forhøjet blodsukker. Har du diabetes, anbefales ekstra kontrol af blodsukker.   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.   

   

Anden medicin sammen med Trimbow, komb.

Anden medicin sammen med Trimbow, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Trimbow.
 • Trimbow skal anvendes med forsigtighed sammen med visse midler (bl.a. midler mod psykoser og mani), der kan give forstyrrelser af hjerterytmen.
 • Ritonavir (middel mod HIV) kan øge risikoen for bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.
 • Visse andre lægemidler (med såkaldt antikolinerg virkning) kan forstærke Trimbow bivirkninger, og behandling med disse lægemidler bør stoppes, hvis det er muligt.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Se instruktioner for anvendelse...

Håndtering   

Se instruktioner for anvendelse.    

Rengøring:   

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • Beholderen må ikke tages ud af inhalatoren.

   

Holdbarhed   

 • Må ikke fryses.
 • Kan hos patienten opbevares ved 25°C i højst 4 måneder.
 • Inhalationspulver. Efter anbrud på posen skal lægemidlet bruges i løbet af 6 uger og opbevares tørt.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Trimbow.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.

Alkohol og Trimbow, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Trimbow.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Du kan opleve at få hjertebanken.    

Bloddonor

Bloddonor

Restriktioner

Doping

Behandling med Trimbow til inhalation er tilladt i do...

Behandling med Trimbow til inhalation er tilladt i doser op til 54 mikrogram formoterol pr. døgn.    

NB: En koncentration af formoterol over 40 nanogram pr. ml i urinen betragtes som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises, at det er en konsekvens af behandlingen.   

  

Dosering

Findes som inhalationspulver og inhalationsspray med opløsning.   

  

Astma  

Voksne over 18 år.   

 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

KOL  

Voksne over 18 år.   

 • Inhalationspulver
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.
 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Inhalationspulver anvendes med inhalatoren Nexthaler®.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

  

Klimapåvirkning  

Trimbow, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).  

Sådan virker Trimbow, komb.

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (beclometason), der virker hæmmende på nogle af de vævsreaktioner, som ses ved KOL, dels formoterol og glycopyrronium, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Beclometason bliver i kroppen omdannet til et andet aktivt stof med tilsvarende virkning. Halveringstiden i blodet () er ca. 2,7 timer.
 • Halveringstiden i blodet er ca. 8 timer (formoterol) og 33-57 timer (glycopyrronium).

Hvad indeholder Trimbow, komb.?

Foto og identifikation

Inhalationspulver  88 + 5 + 9 mikrogram

Trimbow® inhalationspulver i NEXThaler 88/5/9 mikrog/dosis
 
 
 
 
Åben inhalator, foto af mundstykke
 
Trimbow® inhalationspulver i NEXThaler 88/5/9 mikrog/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  87 + 5 + 9 mikrogram

Trimbow inhalationsspray (demo model)
 
 
 
 
Mundstykket uden beskyttelseshætte
 
Trimbow inhalationsspray (demo model)
 
 
 
 
Bagside af inhalator, foto af tæller
 
Trimbow inhalationsspray (demo model)
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  172 + 5 + 9 mikrogra

Trimbow® inhalationsspray 172/5/9 mikrogram/dosis
 
 
 
 
Mundstykket uden beskyttelseshætte
 
Trimbow® inhalationsspray 172/5/9 mikrogram/dosis
 
 
 
 
Bagside af inhalator, foto af tæller
 
Trimbow® inhalationsspray 172/5/9 mikrogram/dosis
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.   

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 120 doser 566,25
Recept inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3 x 120) 1.665,05
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 120 doser 566,25
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 120 doser (Orifarm) 564,90
Recept inhalationsspray, opløsning 172 + 5 + 9 mikrogra 120 doser 566,25
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3x120) (Orifarm) 1.662,30
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3 x 120) 1.665,05
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3 x 120) (2care4) 1.662,35
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3x120) (Medartuum) 1.665,00
Recept inhalationsspray, opløsning 172 + 5 + 9 mikrogra 360 doser (3 x 120) 1.665,05
 
Trimbow, komb. markedsføres af: Chiesi
 
 
 

Revisionsdato

08.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...