Trimbow bruges til behandling af

KOL

Trimbow

R03AL09
 

Trimbow er et middel mod KOL og astma. Kombination af binyrebarkhormon, beta2-stimulerende middel og et antikolinergt middel til inhalation.  

Anvendelse

Vedligeholdelsesbehandling ved KOL og astma

Doseringsforslag

Findes som inhalationspulver og inhalationsspray med opløsning.  

 

Astma 

Voksne over 18 år.  

 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

KOL 

Voksne over 18 år.  

 • Inhalationspulver
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.
 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Inhalationspulver anvendes med inhalatoren Nexthaler®.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Instruktioner

 

(Ny film om inhalationsspray er på vej) 

Til visse patienter kan inhalatoren med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer.  

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere).  

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svampeinfektion.
Hovedpine.
Talebesvær.
Urinvejsinfektion.
Forkølelsessymptomer, Halsbetændelse, Lungebetændelse  (ved KOL).
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Betændelse i det indre øre.
Huller i tænderne, Mundbetændelse.
Svimmelhed.
Nedsat mængde binyrebarkhormon i blodet, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*), Øget mængde ketonstoffer i blodet.
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget insulin i blodet, Forhøjet blodsukker.
Muskelkramper, Smerter i arme og ben.
Nedsat følesans, Rysten.
Forværret astma.
Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Ekstra hjerteslag, Hjertekrampe, Langsom puls.
Væske- og blodansamling ved indløbsstedet.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Luftvejsinfektion  (svampeinfektion).
Forlænget søvn.
Manglende vandladning, Nyrebetændelse.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Grøn stær, Grå stær.
Fald i knoglemineraltætheden.
Dårligt fungerende binyrebark.
Åndenød.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke kendt. Sløret syn.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 

 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.
 • Muskelsammentrækninger i luftrørene kan ses ved inhalation af midlet.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved:
  • Hjerte-kar-sygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • Forhøjet stofskifte
  • Diabetes
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Svampe- eller virusinfektioner i luftvejene
  • Lungetuberkulose
  • Nedsat binyrefunktion
  • Epilepsi
  • Grøn stær
  • Vandladningsbesvær.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).
 • Hvis midlet har virket på ens sygdom og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for akut forværring.
 • For at nedsætte risikoen for svamp i munden bør mund og svælg skylles med vand, som efterfølgende spyttes ud.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Trimbow.
 • Trimbow skal anvendes med forsigtighed sammen med visse midler (bl.a. midler mod psykoser og mani), der kan give forstyrrelser af hjerterytmen.
 • Ritonavir (middel mod HIV) kan øge risikoen for bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.
 • Visse andre lægemidler (med såkaldt antikolinerg virkning) kan forstærke Trimbows bivirkninger, og behandling med disse lægemidler bør stoppes, hvis det er muligt.

Bloddonor

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser op til 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol over 40 nanogram pr. ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Virkning

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (beclometason), der virker hæmmende på nogle af de vævsreaktioner, som ses ved KOL, dels formoterol og glycopyrronium, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Beclometason bliver i kroppen omdannet til et andet aktivt stof med tilsvarende virkning. Halveringstiden i blodet () er ca. 2,7 timer.
 • Halveringstiden i blodet er ca. 8 timer (formoterol) og 33-57 timer (glycopyrronium).

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring: 

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • Beholderen må ikke tages ud af inhalatoren.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Kan hos patienten opbevares ved 25°C i højst 4 måneder.
 • Inhalationspulver. Efter anbrud på posen skal lægemidlet bruges i løbet af 6 uger og opbevares tørt.

Lægemiddelformer

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis indeholder 100 mikrogram beclometasondipropionat, 6 mikrogram formoterol og 10 mikrogram glycopyrronium svarende til en afgivet dosis på henholdsvis 87 mikrogram, 5 mikrogram og 9 mikrogram. 

Inhalationspulver, Nexthaler®. 1 dosis indeholder 100 mikrogram beclometasondipropionat, 6 mikrogram formoterol og 10 mikrogram glycopyrronium svarende til en afgivet dosis på henholdsvis 88 mikrogram, 5 mikrogram og 9 mikrogram. 

Hjælpestoffer

Andre:
Ethanol : inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 120 doser 568,30
Recept inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3 x 120) 1.671,20
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 120 doser 568,30
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3x120) (Orifarm) 1.669,85
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3 x 120) 1.671,20
Recept inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram 360 doser (3 x 120) (2care4) 1.799,00

Foto og identifikation

Inhalationsspray, opløsning  87 + 5 + 9 mikrogram

Mål i mm: 28 x 98
Trimbow inhalationsspray (demo model)
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Trimbow inhalationsspray (demo model)
 
 
 
 
Inhalator set bagfra, billede at tæller
 
Trimbow inhalationsspray (demo model)
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...