Cyclogyl® bruges til behandling af

Regnbuehindebetændelse

Dispenseringsformer

øjendråber, opløsning

Cyclogyl®

S01FA04
 

Cyclogyl® er et øjenmiddel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Cyclogyl® anvendes til udvidelse af pupillerne i forbindelse med øjenundersøgelse. 

Doseringsforslag

Findes som øjendråber

 

Voksne 

 • 1 dråbe ca. 30 minutter før undersøgelsen.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning vedr. langvarig behandling af børn er ikke klarlagt. Cyclogyl® anbefales ikke til langvarig brug til børn. Kan anvendes ved undersøgelse af skelen hos børn.
 • Luk øjet straks efter inddrypning af hver dråbe og pres med en finger ved den inderste øjenkrog i et par minutter. Så bevarer du lægemidlet i øjet i længere tid og mindsker de systemiske bivirkninger.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenmidler skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Sløret syn, Uskarpt syn, Øjensmerter, Lysfølsomhed i øjet.
Forstoppelse.
Feber, Uro.
Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed.
Rødme.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mundtørhed.
Allergiske reaktioner.
Smertefuld vandladning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Bevidsthedspåvirkning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Psykoser.
Ikke kendt. Forstørrede pupiller, Øjenirritation.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed, Tørre slimhinder.
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Hovedpine.
Søvnighed, Rastløshed.

I meget alvorlige tilfælde kan der opstå psykotiske symptomer. 

Bør ikke anvendes

Cyclogyl® bør ikke anvendes ved: 

 • visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Særlige advarsler

 • Cyclogyl® bør anvendes med forsigtighed, hvis du tidligere har været overfølsom over for atropin.
 • Patienter, som er i risiko for at have grøn stær (fx ældre) bør have undersøgt trykket i øjet inden behandling med Cyclogyl®.
 • Der har været tilfælde af kramper, psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrelser ved brug af Cyclogyl® hos særligt følsomme voksne og børn (især hos for tidligt fødte børn, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese, hjerneskader eller kendt epilepsi). 
 • Da øjendråberne indeholder benzalkoniumchlorid, kan de misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes før inddrypning, og man bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne isættes igen.
 • Cyclogyl® kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed, hvorfor kørsel eller betjening af farlige maskiner bør undgås, indtil synet er normaliseret igen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Virkning

 • Virker ved at ophæve virkningen af acetylkolin, som er et signalstof i det automatiske (autonome) nervesystem. Herved afslappes den muskel, som trækker regnbuehinden sammen.
 • Virkningen er kraftigst i løbet af ½ - 1 time og varer ca. 24 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned. 

Lægemiddelformer

Øjendråber, opløsning 1 %. 1 ml indeholder 10 mg cyclopentolat-hydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Borsyre  (E284) : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Kaliumchlorid : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Natriumcarbonat : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 1 %, øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) , øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept øjendråber, opløsning 1 % 10 ml 116,45
Recept øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) 10 ml 116,25
Recept øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark) 10 ml 116,45
 
 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...