Cyclogyl®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Cyclogyl® påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Cyclogyl® bruges mod

Cyclogyl® er et øjenmiddel.  

 

Cyclogyl® anvendes til udvidelse af pupillerne i forbindelse med øjenundersøgelse.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Cyclogyl®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som øjendråber.   

   

Voksne   

 • 1 dråbe ca. 30 minutter før undersøgelsen.

   

Bemærk:   

 • Sikkerhed og virkning vedr. langvarig behandling af børn er ikke klarlagt. Cyclogyl® anbefales ikke til langvarig brug til børn. Kan anvendes ved undersøgelse af skelen hos børn.
 • Luk øjet straks efter inddrypning af hver dråbe og pres med en finger ved den inderste øjenkrog i et par minutter. Så bevarer du lægemidlet i øjet i længere tid og mindsker de systemiske bivirkninger.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenmidler skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.
Instruktioner

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
   

  

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Sløret syn, Uskarpt syn, Øjensmerter Lysfølsomhed i øjet
Forstoppelse
Feber, Uro
Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed
Rødme
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mundtørhed
Allergiske reaktioner
Smertefuld vandladning
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Bevidsthedspåvirkning
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Psykoser
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstørrede pupiller, Øjenirritation
Kvalme, Opkastning
Træthed, Tørre slimhinder
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Svimmelhed Hovedpine
Søvnighed Rastløshed

I meget alvorlige tilfælde kan der opstå psykotiske symptomer.  

Det skal du vide, når du tager Cyclogyl®

Hvornår må du ikke tage Cyclogyl®

Hvornår må du ikke tage Cyclogyl®

Cyclogyl® bør ikke anvendes ved:   

 • visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • overfølsomhed over for indholdsstofferne.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Cyclogyl® bør anvendes med forsigtighed, hvis du tidligere ...
 • Cyclogyl® bør anvendes med forsigtighed, hvis du tidligere har været overfølsom over for atropin.
 • Patienter, som er i risiko for at have grøn stær (fx ældre) bør have undersøgt trykket i øjet inden behandling med Cyclogyl®.
 • Der har været tilfælde af kramper, psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrelser ved brug af Cyclogyl® hos særligt følsomme voksne og børn (især hos for tidligt fødte børn, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese, hjerneskader eller kendt epilepsi). 
 • Da øjendråberne indeholder benzalkoniumchlorid, kan de misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes før inddrypning, og man bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne isættes igen.
 • Cyclogyl® kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed, hvorfor kørsel eller betjening af farlige maskiner bør undgås, indtil synet er normaliseret igen. 
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Cyclogyl®

Alkohol og Cyclogyl® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Cyclogyl® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som øjendråber.  

  

Voksne  

 • 1 dråbe ca. 30 minutter før undersøgelsen.

  

Bemærk:  

 • Sikkerhed og virkning vedr. langvarig behandling af børn er ikke klarlagt. Cyclogyl® anbefales ikke til langvarig brug til børn. Kan anvendes ved undersøgelse af skelen hos børn.
 • Luk øjet straks efter inddrypning af hver dråbe og pres med en finger ved den inderste øjenkrog i et par minutter. Så bevarer du lægemidlet i øjet i længere tid og mindsker de systemiske bivirkninger.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenmidler skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.

Sådan virker Cyclogyl®

 • Virker ved at ophæve virkningen af acetylkolin, som er et signalstof i det automatiske (autonome) nervesystem. Herved afslappes den muskel, som trækker regnbuehinden sammen.
 • Virkningen er kraftigst i løbet af ½ - 1 time og varer ca. 24 timer.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept øjendråber, opløsning 1 % 10 ml 115,60
Recept øjendråber, opløsning 1 %  (Orifarm) 10 ml 126,00
Recept øjendråber, opløsning 10 mg/ml  (Paranova Danmark) 10 ml 126,30
 
Cyclogyl® markedsføres af: Alcon
 
 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...