Øjendråber og øjengel

Revisionsdato: 16.03.2021

 

Øjendråber og øjengel skal virke i øjet. Når du skal tage øjendråber eller øjengel, skal du lægge hovedet tilbage og kigge op i loftet. Træk det nedre øjenlåg lidt ned, og dryp en dråbe i den "lomme", der kommer under øjet. Se eksempel på øjendråber og øjengel (se under feltet "Dosering"). 

 

Man skal kun dryppe én dråbe i hvert øje, da der ikke er plads til mere i øjet. Selv ved én dråbe vil der opstå lidt overløb, og noget af dråben vil løbe ned af kinden. Det tørres forsigtigt af med en serviet.  

 

Luk øjet, når du har dryppet, og pres blidt med en finger ved den inderste øjenkrog i 1-2 minutter. Så bliver øjendråben i øjet, hvor den skal virke. 

 

Flere slags øjendråber 

Hvis du skal bruge flere øjenlægemidler:  

  • Der skal gå ca. 5 minutter imellem brugen af de forskellige præparater.
  • Begynd med de tyndtflydende (vandige) øjendråber, der optages hurtigt i øjet.
  • Derefter mere viskøse (tyktflydende) øjendråber.
  • Øjensalve skal bruges sidst.

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Øjengel er øjendråber, der er mere tyktflydende. Øjengel har ofte en depotvirkning og skal derfor ikke bruges så hyppigt som almindelige øjendråber.

Øjendråber og øjengel er sterile, når du får dem fra apoteket. Undgå så vidt muligt, at pipettespidsen eller tubespidsen rører øjet eller øjenomgivelserne, når du drypper øjet. På den måde forurenes øjendråberne mindst muligt.  


Øjendråber og holdbarhed 

Nogle øjendråber er tilsat konserveringsmiddel for at forhindre, at der sker yderligere bakterievækst i øjendråberne, hvis de er blevet forurenet med bakterier i forbindelse med drypningen. Konserverede øjendråber kan som regel bruges i fire uger efter, de er åbnet.

Andre øjendråber er ukonserverede, og her er risikoen større, for at bakterier kan formere sig i væsken. Så kan du komme til at give dig selv en øjeninfektion, hvis du bruger lægemidlet. Ukonserverede øjendråber må derfor kun bruges i kort tid, som regel højst en uge efter, de er åbnet. Øjendråber i éndosispipetter skal smides ud efter brug.

På de fleste øjendråbeflasker er der på etiketten plads til, at man kan skrive den dato, man har taget dem i brug. For at nedsætte risikoen for øjeninfektioner leveres mange øjenmidler i dag i éndosisbeholdere. Hvis øjendråberne skifter udseende, fx hvis de bliver uklare, kan det være et tegn på, at der er bakterievækst i dem. Så skal du ikke bruge dem, men smide dem ud.

Husk at omryste suspensioner 

Nogle øjendråber er helt klare og farveløse. I andre typer øjendråber, fx suspensioner, findes lægemiddelstoffet som små partikler, der er fint fordelt (suspenderet) i væsken. Disse øjendråber vil være uklare, ofte mælkehvide. Lægemiddelstoffet opløses først, når det kommer i kontakt med tårevæsken, og derfor vil øjendråber af denne type have en vis depotvirkning i forhold til de klare opløsninger. 

 

En suspension skal omrystes før brug, så det virksomme stof er ligeligt fordelt i væsken, inden man drypper fra beholderen.

Kontaktlinser kan være en udfordring, hvis du skal behandles med øjenmidler. Som regel bør du fjerne dine kontaktlinser, inden du skal dryppe øjne, og du skal vente i ca. 15 minutter, før du sætter dem i igen. Nogle øjendråber kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende ved samtidig brug af kontaktlinser, er det nævnt under det enkelte præparat. 

 

Læs også om næsespray, næsedråber og øredråber

 

Læs mere om andre former for lægemidler.  

 

Forfatter(e)