Baclofen "Nordic Prime" bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

tabletter

Baclofen "Nordic Prime"

M03BX01
 

Baclofen "Nordic Prime" er et muskelafslappende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Baclofen "Nordic Prime" anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Dosis er individuel.  

 • Voksne og børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Sløvhed, Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Træthed.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Lavt blodtryk, Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion, Nedsat vejrtrækning.
Muskelsmerter, Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Mareridt, Opstemthed  (eufori), Rysten, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning, Ufrivillig vandladning.
Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Impotens.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning, Mavesmerter.
Besvimelsesanfald, Talebesvær, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper.
Manglende vandladning.
Tinnitus.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Ikke kendt. Abstinenser.
Langsom puls.
Forhøjet blodsukker.
Forværret parkinsonisme.
 • Selvmordsadfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Særlige advarsler

 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Baclofen "Nordic Prime".
 • Baclofen "Nordic Prime" kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig brug af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) øges bivirkningerne (bl.a. konfusion, hallucinationer, hovedpine, kvalme og uro).
 • Ved samtidig behandling med Baclofen "Nordic Prime" og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Baclofen "Nordic Prime" sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Graviditet

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg eller 25 mg baclofen.  

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 177,75
Recept tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 200 stk. (blister) 313,00
Recept tabletter 25 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 244,05

Substitution

tabletter 10 mg
Baclofen dura (Parallelimport), Baclofen, tabletter 10 mg
Baklofen "2care4" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 10 mg
Baklofen "Mylan" Mylan, Baclofen, tabletter 10 mg
Lioresal Novartis, Baclofen, tabletter 10 mg
 
tabletter 25 mg
Baklofen "2care4" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 25 mg
Baklofen "Mylan" Mylan, Baclofen, tabletter 25 mg
Lioresal Novartis, Baclofen, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
G, BN, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 

Tabletter  25 mg  (Nordic Prime)

Præg:
G, BN, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...