Buprefarm

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Buprefarm.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan nedsætte din reaktionsevne.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Buprefarm.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan nedsætte din reaktionsevne.
Alkohol: Vær forsigtig.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdo...
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Buprefarm bruges mod

Buprefarm er et stærkt smertestillende middel.  

 

Buprefarm anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Buprefarm

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som depotplastre.    

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 5 mikrogram/time. Plastret skiftes hver 7. døgn. Dosis bør tidligst justeres efter 3 døgn.

Bemærk:   

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Svimmelhed
Rødme Hudkløe
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed
Kraftesløshed, Træthed
Nedsat appetit
Muskelsvaghed
Rysten Hovedpine
Forvirring, Nervøsitet Søvnløshed
Åndenød
Hududslæt, Øget svedtendens
Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls Hjertebanken, Hurtig puls
Tinnitus
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse Tørre øjne
Hikke, Luft fra tarmen, Smagsforstyrrelser
Abstinenser* Feber, Kuldegysninger
Overfølsomhed Nældefeber
Faldtendens Reaktioner og ubehag på påføringsstedet
Leverpåvirkning, Vægttab
Kramper Muskelsmerter
Hukommelsesbesvær, Koma, Koordinationsbesvær, Migræne, Nedsat følesans, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Aggressivitet, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Talebesvær, Uro og rastløshed Mareridt, Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Manglende vandladning, Pludselig vandladningstrang, Ufrivillig vandladning
Brystsmerter, Nedsat sexlyst
Hoste, Hvæsen
Tør hud
Besvimelsesanfald, Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Kredsløbschok, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe
Hævede øjenlåg, Små pupiller
Tarmslyng Synkebesvær
Balanceforstyrrelser
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet
Influenzalignende symptomer
Væskemangel
Psykoser
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser
Forværret astma, Nedsat vejrtrækning, Vejrtrækningsstop Hyperventilation, Høfeber
Blodtryksfald når man rejser sig Afslapning af karrenes muskler
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øresmerter
Hududslæt med betændte blærer
Ufrivillige muskelsammentrækninger
Afhængighed af midlet*, Humørsvingninger
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i nedre del af tyktarmen
Tilvænning Abstinenslignende symptomer
Galdesten
Øget følsomhed for smerter
Søvnighed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Pauser i vejrtrækningen under søvn
Hududslæt ved kontakt med midlet Misfarvning af huden

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen efter langvarig brug og særligt ved samtidig stof- eller alkoholmisbrug, eller hvis du har en alvorlig psykisk lidelse.  

 • Ved brug af plaster forekommer desuden meget ofte hudreaktioner og ubehag på påsætningsstedet.
 • Plasteret bør ikke udsættes for ekstern varme fra fx varmepuder, varmedunke, varmelamper eller sauna og karbad, da det kan medføre øget optag af det aktive stof. Dette skal man også være opmærksom på, hvis man har feber.
 • Opioider kan medføre hormonelle ændringer i blodet.

Det skal du vide, når du tager Buprefarm

Hvornår må du ikke tage Buprefarm

Hvornår må du ikke tage Buprefarm

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende virkning. Ved udtalt mu...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • at man glemmer at fjerne det gamle plaster, før det nye sættes på. Så får borgeren en overdosering, da der stadig er medicin tilbage i plastret.
 • at plastret har siddet et sted, hvor patienten selv har kunne fjerne det - og i enkelte tilfælde tygget på det og dermed fået en overdosering.
 • at man har overset plastret og samtidig er begyndt at give medicinen som tabletter. Så får borgeren en overdosering.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Buprefarm

Anden medicin sammen med Buprefarm

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buprefarm, mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og alkohol kan øge Buprefarms sløvende virkning.
 • Buprefarm kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosering. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.
Holdbarhed

Holdbarhed

Absorptionsareal: 5 mikrogram/time: 6,25 cm215 mikrogram/ti...
 • Absorptionsareal:
  • 5 mikrogram/time: 6,25 cm2
  • 15 mikrogram/time: 18,75 cm2
  • 20 mikrogram/time: 25 cm2
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Buprefarm.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan nedsætte din reaktionsevne.

Alkohol og Buprefarm

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Buprefarm.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Det kan nedsætte din reaktionsevne.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping

Brug af Buprefarm vil blive betragtet som doping i ko...

Brug af Buprefarm vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Buprefarm må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som depotplastre.   

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 5 mikrogram/time. Plastret skiftes hver 7. døgn. Dosis bør tidligst justeres efter 3 døgn.

Bemærk:  

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Sådan virker Buprefarm

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 3 døgn. Halveringstiden i blodet () er 30-34 timer.

 

Hvad indeholder Buprefarm?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depotplastre 15 mikrogram/time  (Orifarm Generics)
Andre
15 mikrogram/time  (2care4)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Buprefarm kan erstattes med

  

depotplastre 15 mikrogram/time
 

Foto og identifikation

Depotplastre  15 mikrogram/time  (Orifarm Generics)

Præg:
Buprenorphin, 15 µg/h
Farve: Beige
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotplastre 15 mikrogram/time  (Orifarm Generics) 4 stk. 261,25
Recept depotplastre 15 mikrogram/time  (2care4) 4 stk. Udgået 21-08-2023
 
Buprefarm markedsføres af: Orifarm Generics
 
 
 

Revisionsdato

12.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...