Xadago

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Xadago påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Xadago bruges mod

Xadago er et middel mod Parkinsons sygdom. Selektiv MAO-hæmmer.  

 

Xadago anvendes mod Parkinsons sygdom. Midlet anvendes sammen med andre midler mod Parkinsons sygdom.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Xadago

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50 mg og 100 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50 mg og 100 mg.

Dosering

Voksne   

 • Startdosis. 50 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 100 mg i døgnet afhængigt af behov.
 • Glemmes en dosis, springer man den helt over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

   

Bemærk:    

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 18 år og ældre over 75 år.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Grå stær
Kvalme
Bevægeforstyrrelser, Parkinsonisme, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser Hovedpine
Søvnighed Søvnløshed
Blodtryksfald når man rejser sig
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal røde blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls Hjertebanken, Hurtig puls
Dobbeltsyn, Grøn stær, Nethindeforandringer, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (pletvise udfald i synsfeltet), Øjenbetændelse Lysfølsomhed i øjet
Mavesmerter, Mundbetændelse Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Sure opstød, Øget spytdannelse
Balanceforstyrrelser, Smerter Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse
Påvirkning af ekg Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet, Leverpåvirkning, Vægttab, Vægtøgning
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker Nedsat eller øget appetit
Kramper, Ledsmerter, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i arme og ben Muskelstivhed
Hudkræft
Gangforstyrrelser, Nedsat følesans, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Langsom tankegang og motorik, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Ufrivillig natlig vandladning, Unormale drømme
Blod i urinen, Manglende vandladning, Urinvejsinfektion
Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær Øget sexlyst
Åndenød Hoste, Høfeber
Overfølsomhed over for sollys, Rødme Hudkløe, Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben, Åreknuder Varmefølelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Blodprop i hjertet, Sammentrækninger i hjertets blodkar Hjertemislyd
Blødning i øjet, Diabetisk betinget nethindelidelse, Hornhindebetændelse, Hævelse af hornhinden, Natteblindhed, Øjensmerter Hævede øjenlåg, Tåreflåd
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesår Sammentrækninger af musklerne i svælget, Smagsforstyrrelser
Tilvænning Feber, Kuldefornemmelse, Utilpashed
Gulsot
Psoriasis
Bylder, Hududslæt med betændte blærer, Infektioner  (i tænder og tandkød), Virusinfektioner Vorter
Blodprop bestående af fedt, Faldtendens
Abnorm Hjerte-Stress-Test, Nedsat mængde røde blodlegemer, Øget tendens til blodpropper Nedsat mængde kolesterol i blodet
Alvorlig vægttab, For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet
Rygsøjlegigt Hævede led, Muskelsmerter, Nakkesmerter, Slidgigt
Alvorlig hudreaktion, Godartede knuder i brystet, Modermærkekræft
Koordinationsbesvær, Pludselig søvnanfald Svækkede reflekser, Uro i benene
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Impulskontrolforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Personlighedsændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd, Tvangshandlinger
Pludselig vandladningstrang Øget urinmængde
Forstørret prostata Brystsmerter, Nedsat sexlyst, Unormal sædafgang  (for tidlig)
Lungebetændelse, Muskelsammentrækninger i luftrørene Forkølelsessymptomer
Betændelse i huden, Hårtab Blærer, Forstadium til hudkræft, Tør hud, Ændret farve i huden
Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Kramper i blodkarrene i fx arme og ben, Åreforkalkning

Det skal du vide, når du tager Xadago

Hvornår må du ikke tage Xadago

Hvornår må du ikke tage Xadago

Xadago bør ikke anvendes, hvis du samtidig:   er i...

Xadago bør ikke anvendes, hvis du samtidig:   

 • er i behandling med andre MAO-hæmmere mod fx Parkinsons sygdom eller depression.
 • har stærkt nedsat leverfunktion.
 • har en øjenlidelse, som kan medføre, at du risikerer skade på din nethinde (de lysfølsomme lag i den bageste del af øjnene). Det kan fx være albinisme (pigmentmangel i hud og øjne), retinal degeneration (tab af celler fra det lysfølsomme lag bag i øjet) eller uveitis (inflammation inde i øjet), arvet retinopati (arvet øjenlidelse) eller alvorlig progressiv diabetisk retinopati (synstab pga. diabetes).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal tages med forsigtighed, hvis:   du har...

Midlet skal tages med forsigtighed, hvis:   

 • du har moderat reduceret leverfunktion
 • du ændrer adfærd i form af tvangshandlinger, tvangstanker, sygeligt spillemisbrug, øget seksuel lyst, impulsiv opførsel eller overdreven forbrugsadfærd under behandlingen med Xadago. Alle disse bivirkninger er rapporteret i forbindelse med andre lægemidler for Parkinsons sygdom og kan også optræde med Xadago.
Anden medicin sammen med Xadago

Anden medicin sammen med Xadago

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere (selegilin, rasagilin, moclobemid eller isocarboxazid) mod bl.a. Parkinsons sygdom eller depression kan føre til voldsomt forhøjet blodtryk, og kombinationen bør undgås.
 • Lægemidler ved forkølelse eller hoste, der indeholder dextromethorphan eller ephedrin, øger risikoen for bivirkninger.
 • Samtidig behandling med stærke smertestillende midler (opioider) eller tramadol og MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk. Samtidig brug skal undgås, og der skal gå mindst 14 dage imellem indtag af Xadago og opioider.
 • Samtidig brug af SSRI-præparater (fluoxetin eller fluvoxamin), SNRI (fx venlafaxin) samt visse andre midler mod angst eller alvorlige sindslidelser bør undgås. Hvis det er nødvendigt, bør samtidig brug af disse lægemidler ske med den laveste effektive dosis, som din læge vil tage stilling til.
 • Xadago kan muligvis øge virkningerne og bivirkningerne af bl.a. metformin (oralt middel mod diabetes), visse HIV-midler (aciclovir og ganciclovir), visse kolesterolsænkende midler (fx rosuvastatin, pravastatin), visse gigtmidler (methotrexat), diclofenac (NSAID), glibenclamid (oralt middel mod diabetes) og ciprofloxacin (antibiotikum). Forsigtighed skal udvises ved samtidig brug.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Xadago

Alkohol og Xadago påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Xadago ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Voksne  

 • Startdosis. 50 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 100 mg i døgnet afhængigt af behov.
 • Glemmes en dosis, springer man den helt over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

  

Bemærk:   

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 18 år og ældre over 75 år.

Sådan virker Xadago

 • Virker ved at øge niveauet af et stof kaldet dopamin i hjernen, som har med kontrol af bevægelser at gøre. Hos parkinsonpatienter er dopamin reduceret og ved at øge mængderne af dette stof afhjælpes symptomerne hos patienten.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-30 timer.

 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 1.221,05
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) (Abacus) 1.219,75
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) (Abacus) 3.988,85
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 3.990,85
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 4.244,50
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) (Paranova) 3.494,15
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) (2care4) 3.492,00
 
Xadago markedsføres af: Zambon
 
 
 

Revisionsdato

22.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...