Aripiprazol "Stada" bruges til behandling af

Psykoser
Skizofreni

Aripiprazol "Stada"

N05AX12
 

Aripiprazol "Stada" er et middel mod psykoser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Aripiprazol "Stada" anvendes til behandling af skizofreni og mani samt til forebyggelse af mani, hvis midlet tidligere har virket mod mani hos den pågældende person. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter, smeltetabletter og oral opløsning (væske til at drikke).  

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. 

 • Skizofreni
  Voksne. Sædvanligvis startes med 10-15 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 15 år. Sædvanligvis startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage, derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage og derefter 10 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med højere startdoser.
 • Maniske episoder
  Voksne. Sædvanligvis startes med 15 mg 1 gang i døgnet. Højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 13 år. Der startes sædvanligvis med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg 1 gang i døgnet.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  Voksne. Der startes med samme dosis, der tidligere har været brugt til behandling af mani.

 

Bemærk: 

 • Smeltetabletten skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Smeltetabletten kan eventuelt opløses i koldt postevand, hvorefter den uklare væske straks drikkes.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse.
Svimmelhed, Træthed.
Diabetes.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Motorisk uro, Rysten, Sløvhed, Hovedpine.
Angst, Søvnighed, Rastløshed, Søvnløshed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Dobbeltsyn, Lysfølsomhed i øjet.
Hikke.
Nedsat mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Forhøjet blodsukker.
Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uro i benene.
Depression, Øget seksualdrift.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Ikke kendt. Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls.
Betændelse i bugspytkirtlen, Diarré, Sammentrækninger af musklerne i svælget, Synkebesvær, Ubehag i mavne.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring**, Pludselig og uforklarlig død, Unormal temperaturregulering.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Gulsot.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk chok – en akut alvorlig allergisk tilstand, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet og nældefeber).
Serotoninsyndrom***.
Påvirkning af blodsukkeret, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*), Leverpåvirkning, Vægttab, Vægtøgning.
For lidt natrium i blodet, Overspisning, Syreophobning i blodet.
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv, Muskelsmerter, Muskelstivhed.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Aggressivitet, Anoreksi - nervøs spisevægring, Impulsiv og sygelig købetrang, Impulskontrolforstyrrelser, Nervøsitet, Omvandring i omtåget tilstand, Selvmordstanker eller -adfærd, Spillelidenskab, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Langvarig smertefuld erektion, Brystsmerter.
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Hårtab, Overfølsomhed over for sollys, Hududslæt, Øget svedtendens.
Besvimelsesanfald, Blodprop i de dybe vener, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

** I meget sjældne tilfælde forekommer ufrivillige bevægelser og såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de nævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. 

*** Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet med ukendt hyppighed. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp. 

 

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge under 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Bivirkninger fra bevægeapparatet og søvnighed er set hos over 10 %, mens mundtørhed, øget appetit, lavt blodtryk, vægttab, for meget insulin i blodet, hjerterytmeforstyrrelser og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer er set hos 1-10 %. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, ufrivillige rykkende bevægelser og muskelkramper hos 1-10 %.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre over 65 år
  • Ved meget dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte-kar-sygdomme
  • Ved epilepsi og tendens til kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Vægtøgning er set. Jævnlig måling af BMI og taljemål anbefales.
 • Generel forsigtighed til ældre - bl.a. på grund af øget risiko for blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika, visse midler mod HIV samt visse midler mod depression) kan øge virkningen af Aripiprazol "Stada".
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Aripiprazol "Stada".
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Aripiprazol "Stada" forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Hvis man allerede er i behandling med midlet, anbefales det ikke at stoppe behandlingen, mens man ammer, men man bør holde øje med, om der er påvirkning af barnet (øget søvnighed/sløvhed). 

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 75 timer. Aripiprazol bliver i kroppen omdannet til stoffet dehydroaripiprazol, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet ( ) for dehydroaripiprazol er 94 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Oral opløsning:
  • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
  • Opbevares beskyttet mod lys.
  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol. 

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 10 mg eller 15 mg aripiprazol. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg aripiprazol. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 1 mg/ml
Smag:
Vindrue : oral opløsning 1 mg/ml
Andre:
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Macrogoler : oral opløsning 1 mg/ml

Firma

Tilskud

Smeltetabletter 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg 28 stk. (blister) 37,15
Recept tabletter 5 mg 56 stk. (blister) 33,45
Recept tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 31,90
Recept tabletter 10 mg 56 stk. (blister) 43,60
Recept tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 98,25
Recept tabletter 15 mg 30 stk. (blister) 31,50
Recept tabletter 15 mg 56 stk. (blister) 49,95
Recept tabletter 15 mg 100 stk. (blister) 110,25
Recept tabletter 30 mg 56 stk. (blister) 63,40
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) 543,20
Recept smeltetabletter 15 mg 28 stk. (blister) 501,50
Recept oral opløsning 1 mg/ml 150 ml 183,65

Substitution

tabletter 5 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Zentiva" Zentiva, Aripiprazol, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Zentiva" Zentiva, Aripiprazol, tabletter 10 mg
 
tabletter 15 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Zentiva" Zentiva, Aripiprazol, tabletter 15 mg
 
tabletter 30 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, smeltetabletter 15 mg
 
oral opløsning 1 mg/ml
Abilify Otsuka Pharma, Aripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml
Aripiprazol Accord Healthcare Accord, Aripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå, Spættet
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 5 mg
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 

Tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Spættet
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 15 mg
 

Tabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 13 x 13
tabletter 30 mg
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
smeltetabletter 10 mg
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Spættet
Mål i mm: 10 x 10
smeltetabletter 15 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

11.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...