Toujeo bruges til behandling af

Diabetes type 1
Diabetes type 2

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl. i pen

Toujeo

Toujeo DoubleStar, Toujeo SoloStar
A10AE04
 

Toujeo er et middel mod diabetes. Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinlignende middel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér, når det er for højt eller for lavt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Toujeo anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 

Voksne og børn over 6 år 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Dosis tages 1 gang i døgnet og bør tages på samme tidspunkt hver dag, dog kan der afviges med 3 timer.

 

Bemærk: 

 • Ved skift mellem Toujeo og præparaterne Abasaglar KwikPen eller Lantus®, som alle indeholder det virksomme stof insulin glargin, skal dosis sædvanligvis ændres.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Bemærk: Supplerende overvågning gælder kun for Abasaglar KwikPen. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fedtaflejringer ved indstiksstedet*.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ændring i fedtvævet*.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nethindeforandringer, Synsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Smagsforstyrrelser.
Muskelsmerter.
Ikke kendt. Fordybninger i huden*.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

 

Reaktioner på indstiksstedet og hudreaktioner ses oftere hos børn end hos voksne. 

Særlige advarsler

Toujeo skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosis bør evt. nedsættes ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Toujeo.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Toujeo.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med lægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 4 timer efter indsprøjtning under huden og varer op til 24 timer, afhængig af dosis. Virkningen varer dog op til 36 timer for Toujeo.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Bemærk
  • SoloStar®: Kan give doser på 1-80 E pr. enkelt injektion i trin på 1 enhed.
  • DoubleStar®: Kan give doser på 2-160 E pr. enkelt injektion i trin på 2 enheder.

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (højst 25°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulin må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

 • Injektionsvæske, opløsning i pen, SoloStar®. 1 ml indeholder 300 E insulin glargin. Hver pen indeholder 1,5 ml svarende til 450 E insulin.
 • Injektionsvæske, opløsning i pen, DoubleStar®. 1 ml indeholder 300 E insulin glargin. Hver pen indeholder 3 ml svarende til 900 E insulin.

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml
Andre:
Glycerol : injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (SoloStar)  3 x 1,5 ml (2care4) 357,45
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (SoloStar)  3 x 1,5 ml 349,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (SoloStar)  5 x 1,5 ml (Abacus) 571,80
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (Orifarm) 570,45
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (SoloStar)  5 x 1,5 ml 570,45
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 5 x 1,5 ml (2care4) 575,50
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (SoloStar)  5 x 1,5 ml (Paranova) 568,80
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 3 x 3 ml (Orifarm) 681,20
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (DoubleStar)  3 x 3 ml 681,15
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (DoubleStar)  3 x 3 ml (Paranova) 684,55
Recept injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml  (DoubleStar)  3 x 3 ml (Abacus) 790,90

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 167 x 15,5
Toujeo® Solostar®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Toujeo® Solostar®
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...