Synjardy

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Synjardy. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Synjardy. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Synjardy, komb. bruges mod

Synjardy er et middel mod diabetes 2. Kombinationspræparat.  

 

Synjardy anvendes til behandling af:   

 • Diabetes 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres med metformin alene eller i kombination med andre midler mod diabetes, herunder insulin, sammen med diæt, vægttab og motion.

  

Midlet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod diabetes.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Synjardy, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg og 5mg/1000mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg og 5mg/1000mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg og 5mg/1000mg.
 • Synkes hele.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 5 mg/1.000 mg 2 gange i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • For at nedsætte fordøjelsesbesvær bør tabletterne tages sammen med et måltid.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Fordøjelsesbesvær
Lavt blodsukker*
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Smagsforstyrrelser
Urinvejsinfektion Øget urinmængde
Betændelse i og omkring skeden Betændelse i forhuden, Svampeinfektion i skeden
Hudkløe
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet kreatinin i blodet
Smertefuld vandladning
For lille væskevolumen i blodet, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Syreophobning i blodet
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
Nældefeber
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B12-vitamin
Rødme
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig infektion i hud og bindevæv**

* Nedsat sukkerniveau i blodet er set ved samtidig anvendelse af visse midler mod diabetes (insulin eller insulinfrigørende midler).  

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Synjardy, hvis du har fået Fourniers gangræn.   

  

Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har et andet lignende middel mod diabetes - canagliflozin - vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne. Når du har diabetes gælder generelt, at det er vigtigt med regelmæssig fodpleje for at forebygge diabetiske fodsår og dermed mindske risikoen for amputation.  

Det skal du vide, når du tager Synjardy, komb.

Hvornår må du ikke tage Synjardy, komb.

Hvornår må du ikke tage Synjardy, komb.

Synjardy bør ikke anvendes ved:    Tidligere alvor...

Synjardy bør ikke anvendes ved:    

 • Tidligere alvorlig overfølsomhedsreaktion
 • Behandling af syreforgiftning ved diabetes
 • Diabetisk koma
 • Diabetes 1
 • Dårligt fungerende lever
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Større operationer
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Der bør holdes pause ved:
  • Væskemangel (dehydrering)
  • Alvorlige infektionssygdomme
  • Choktilstande.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer...
 • Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), fx:
  • Hurtigt vægttab
  • Kvalme og opkastning
  • Mavesmerter
  • Stor tørst
  • Vejrtrækningsproblemer
  • Forvirring
  • Usædvanlig træthed
  • Sødlig ånde
  • Sød eller metallisk smag i munden
  • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.
   Behandlingen med Synjardy skal sandsynligvis stoppes.

   

Synjardy skal anvendes med forsigtighed:    

 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler - bør dosis af insulin henholdsvis insulinfrigørende middel formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker.
 • Du skal efter aftale med lægen stoppe med at tage Synjardy 48 timer før nogle operationer eller bedøvelse. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter operation og kun, hvis dine nyrer fungerer normalt.
 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet et kontrastmiddel med jod, skal du muligvis holde pause med Synjardy. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med dårligt fungerende nyrer samt hos ældre.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.
 • Ved behandling af ældre.
 • Ved tidligere tilfælde af lavt blodtryk.
 • Ved samtidig behandling af nyrebækkenbetændelse eller blodforgiftning med udgangspunkt i urinvejene.
 • Ved samtidig behandling af forhøjet blodtryk med ACE-hæmmere.
 • På grund af Synjardy´s virkningsmekanisme vil en urinprøve vise indhold af glucose.
 • Behandling med Synjardy vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Synjardy, komb.

Anden medicin sammen med Synjardy, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Synjardy kan forøge virkningen af visse vanddrivende midler (slyngediuretika).
 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler af typen sulfonylurinstoffer bør insulindosis formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker.
 • Synjardy kan nedsætte virkningen af lithium (middel mod manier), og derfor vil du få taget blodprøver ved opstart af Jardiance og ved ændringer i dosis.
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • Binyrebarkhormoner nedsætter virkningen af Synjardy.
 • ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre lavt blodsukker.
 • Ved samtidig indsprøjtning af et kontrastmiddel med jod i forbindelse med en røntgenundersøgelse skal du muligvis holde pause med Synjardy. Fortæl altid røntgenlægen at du tager Synjardy.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Synjardy. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.

Alkohol og Synjardy, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Synjardy.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Synjardy, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 5 mg/1.000 mg 2 gange i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • For at nedsætte fordøjelsesbesvær bør tabletterne tages sammen med et måltid.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)  

Sådan virker Synjardy, komb.

Empagliflozin 

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 12 timer.

Metformin 

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg

Præg:
S12, 1000,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 9,7 x 21,1
filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg
 

Filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg

Præg:
S5, 1000,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 9,7 x 21,1
filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) (Abacus) 481,10
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 485,70
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) (Orifarm) 474,00
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) (Paranova) Udgået 15-05-2023
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) (Paranova) 444,95
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) (Orifarm) 446,00
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 443,95
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) (Paranova) 1.370,25
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) (Abacus) 1.382,00
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) 1.351,10
Recept filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) (Orifarm) 1.336,00
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) 1.281,10
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) (Orifarm) 1.274,00
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) (2care4) 1.313,40
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) (Paranova) 1.296,55
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk. (blister) (Medartuum) 1.330,05
Recept filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180 stk.(2x90)(blister)(Abacus 1.320,00
 
Synjardy, komb. markedsføres af: Boehringer Ingelheim
 
 
 

Revisionsdato

18.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...