Triumeq

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Triumeq, komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Triumeq, komb. bruges mod

 

Triumeq er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere.  

  

Triumeq anvendes sammen med andre lægemidler:   

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Triumeq, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

dispergible tabletter  5+60+30 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg.
 • Kan knuses.   

 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.   

dispergible tabletter  5+60+30 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

dispergible tabletter  5+60+30 mg.
 • Opløses i ½ glas vand.   

 • Må ikke tygges.   

OBS

Skal indtages inden for 30 minutter efter klargøring.    

  

Dosering

Filmovertrukken tablet (50 mg + 600 mg + 300 mg)

Voksne, børn og unge med legemsvægt over 25 kg   

 • 1 filmovertrukken tablet (50 mg dolutegravir, 600 mg abacavir og 300 mg lamivudin) 1 gang i døgnet.

Dispergibel tablet (5 mg + 60 mg + 30 mg)

Børn og unge med legemsvægt over 14 kg og under 25 kg   

 • Lægen vil bestemme dosis, som er afhængig af barnets vægt.

Bemærk - generelt

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Glemt medicin   

 • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis.
 • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
 • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
   

Glemt medicin

Glemt medicin

Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 ...

 • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis.
 • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
 • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Træthed
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed, Sure opstød
Feber, Kraftesløshed, Utilpashed
Overfølsomhed
Leverpåvirkning
Nedsat appetit
Ledsmerter Muskelsmerter
Svimmelhed
Angst, Depression Døsighed, Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Unormale drømme
Hoste, Høfeber
Hårtab Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Leverbetændelse
Reaktioner fra immunforsvaret
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker
Panikanfald, Selvmordstanker eller -adfærd
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Alvorlig leversvigt
Forhøjet galdefarvestof, Påvirkning af bugspytkirtlen
Nedbrydning af muskelvæv
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion
For meget mælkesyre i blodet
Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.   

Det skal du vide, når du tager Triumeq, komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Kontakt straks din læge, hvis du får: Feber Hududslæt Fordø...
 • Kontakt straks din læge, hvis du får:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Fordøjelsesproblemer
  • Vejrtrækningsproblemer,
   som alle kan være symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Lægen vil sandsynligvis stoppe behandlingen med Triumeq.
 • Hvis du har holdt pause med Triumeq, skal du kontakte din læge før evt. genoptagelse af behandlingen. Dette er meget vigtigt, fordi genoptaget behandling med abacavir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq) kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner, selvom der ved første behandling ikke var symptomer på overfølsomhed.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Kombinationspræparatet er uegnet ved meget dårligt fungerende lever pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.   

   

Anden medicin sammen med Triumeq, komb.

Anden medicin sammen med Triumeq, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Samtidig brug af Triumeq og flg. lægemidler skal undgås:
  • Fampridin (middel mod multipel sklerose)
  • Visse andre HIV-midler (efavirenz, nevirapin, ritonavir)
  • Rifampicin (antibiotikum)
  • Naturlægemidler med perikon
  • Midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital)
  • Phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Triumeq bør sædvanligvis heller ikke anvendes sammen med etravirin (HIV-middel).
 • En række lægemidler kan nedsætte virkningen af dolutegravir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq), fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin).
 • Flg. midler skal indtages mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af Triumeq:
  • Aluminium- eller magnesiumholdige syreneutraliserende midler
  • Calcium- eller jerntilskud
  • Multivitaminer.
 • Ved samtidig brug af Triumeq og sulfamethoxazol med trimethoprim (antibiotika) kan det ved dårligt fungerende nyrer være nødvendigt at ændre dosis.
 • Triumeq kan forøge virkningen af metformin (middel mod diabetes 2), og nedsat dosis af metformin kan derfor være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af Triumeq og lægemidler med sorbitol eller lignende, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi dette kan medføre nedsat virkning af Triumeq.
 • Triumeq kan øge virkningen af riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), og dosis af riociguat skal muligvis reduceres.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

   

Tørremidlet må ikke fjernes fra beholderen, som skal holdes tæt lukket for at beskytte mod fugt.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.    

   

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder   

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen.    

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Triumeq, komb.

Alkohol og Triumeq, komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Triumeq, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Filmovertrukken tablet (50 mg + 600 mg + 300 mg)

Voksne, børn og unge med legemsvægt over 25 kg  

 • 1 filmovertrukken tablet (50 mg dolutegravir, 600 mg abacavir og 300 mg lamivudin) 1 gang i døgnet.

Dispergibel tablet (5 mg + 60 mg + 30 mg)

Børn og unge med legemsvægt over 14 kg og under 25 kg  

 • Lægen vil bestemme dosis, som er afhængig af barnets vægt.

Bemærk - generelt

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Glemt medicin  

 • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis.
 • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
 • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
  

Sådan virker Triumeq, komb.

 • Dolutegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Abacavir og lamivudin hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Midlet helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 14 timer (dolutegravir), ca. 1,5 timer (abacavir) og 5-7 timer (lamivudin) .

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg

Præg:
572 Tri
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 11 x 22
filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg
 

Dispergible tabletter  5+60+30 mg

Præg:
SV WTU
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 14
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg 30 stk. 8.797,70
Recept dispergible tabletter 5+60+30 mg 90 stk. 2.709,05
 
Triumeq, komb. markedsføres af: GSK Pharma
 
 
 

Revisionsdato

09.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...