Triumeq bruges til behandling af

HIV/AIDS

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Triumeq

J05AR13
 

Triumeq er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere

Virksomme stoffer

Anvendelse

Triumeq anvendes sammen med andre lægemidler:  

 

Må kun udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg 

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.

  

Bemærk: 

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis. 
  • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Træthed.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed, Sure opstød.
Svimmelhed, Feber, Kraftesløshed, Utilpashed.
Overfølsomhed.
Leverpåvirkning.
Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Angst, Depression, Døsighed, Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Unormale drømme.
Hoste, Høfeber.
Hårtab, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Leverbetændelse.
Reaktioner fra immunforsvaret.
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker.
Panikanfald, Selvmordstanker eller -adfærd.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Alvorlig leversvigt.
Forhøjet galdefarvestof, Påvirkning af bugspytkirtlen.
Nedbrydning af muskelvæv.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion.
For meget mælkesyre i blodet.
Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.  

Særlige advarsler

 • Kontakt straks din læge, hvis du får:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Fordøjelsesproblemer
  • Vejrtrækningsproblemer,
   som alle kan være symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Lægen vil sandsynligvis stoppe behandlingen med Triumeq.
 • Hvis du har holdt pause med Triumeq, skal du kontakte din læge før evt. genoptagelse af behandlingen. Dette er meget vigtigt, fordi genoptaget behandling med abacavir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq) kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner, selvom der ved første behandling ikke var symptomer på overfølsomhed.

Nedsat leverfunktion 

Kombinationspræparatet er uegnet ved meget dårligt fungerende lever pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Samtidig brug af Triumeq og flg. lægemidler skal undgås:
  • Fampridin (middel mod multipel sklerose)
  • Visse andre HIV-midler (efavirenz, nevirapin, ritonavir)
  • Rifampicin (antibiotikum)
  • Naturlægemidler med perikon
  • Midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital)
  • Phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Triumeq bør sædvanligvis heller ikke anvendes sammen med etravirin (HIV-middel).
 • En række lægemidler kan nedsætte virkningen af dolutegravir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq), fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin).
 • Flg. midler skal indtages mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af Triumeq:
  • Aluminium- eller magnesiumholdige syreneutraliserende midler
  • Calcium- eller jerntilskud
  • Multivitaminer.
 • Ved samtidig brug af Triumeq og sulfamethoxazol med trimethoprim (antibiotika) kan det ved dårligt fungerende nyrer være nødvendigt at ændre dosis.
 • Triumeq kan forøge virkningen af metformin (middel mod diabetes 2), og nedsat dosis af metformin kan derfor være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af Triumeq og lægemidler med sorbitol eller lignende, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi dette kan medføre nedsat virkning af Triumeq.
 • Triumeq kan øge virkningen af riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), og dosis af riociguat skal muligvis reduceres.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.  

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen.  

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Dolutegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Abacavir og lamivudin hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Midlet helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 14 timer (dolutegravir), ca. 1,5 timer (abacavir) og 5-7 timer (lamivudin) .

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Tørremidlet må ikke fjernes fra beholderen, som skal holdes tæt lukket for at beskytte mod fugt. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder: 

 • 50 mg dolutegravir (som natriumsalt)
 • 600 mg abacavir (som sulfat)
 • 300 mg lamivudin.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg 30 stk. 9.296,85

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg

Præg:
572 Tri
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 11 x 22
filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

13.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...