Lamivudin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Lamivudin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Abacavir/Lamivudin "Mylan"  Viatris filmovertrukne tabletter  600+300 mg Abacavir
Abacavir/Lamivudine "Glenmark"  Glenmark Nordic filmovertrukne tabletter  600+300 mg Abacavir
Abacavir/Lamivudine "Stada"  STADA Nordic filmovertrukne tabletter  600+300 mg Abacavir
Combivir®  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  150+300 mg Zidovudin
Delstrigo  MSD filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg Doravirin
Tenofovirdisoproxil
Dovato  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  50/300 mg Dolutegravir
Epivir®  GSK Pharma oral opløsning  10 mg/ml
Lamivudin "Teva Pharma BV"  TEVA filmovertrukne tabletter  150 mg
filmovertrukne tabletter  300 mg
Triumeq  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg Abacavir
Dolutegravir
dispergible tabletter  5+60+30 mg Abacavir
Dolutegravir
Trizivir®  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  300 + 150 + 300 mg Abacavir
Zidovudin
Zeffix®  Parallelimporteret filmovertrukne tabletter  100 mg