Vokanamet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Vokanamet. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Vokanamet. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Vokanamet, komb. bruges mod

Vokanamet er et middel mod diabetes 2. Kombinationspræparat.  

 

Vokanamet anvendes til behandling af:   

 • Diabetes 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres med metformin alene.
 • Midlet kan også anvendes sammen med andre midler (sulfonylurinstof eller insulin) mod diabetes.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Vokanamet, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg og 50 mg + 1000 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg og 50 mg + 1000 mg.
 • Synkes hele.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne. 50 mg+850 mg eller 50 mg+1.000 mg 2 gange i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Tabletterne bør tages i forbindelse med et hovedmåltid for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Lavt blodsukker*
Betændelse i og omkring skeden Svampeinfektion i skeden
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Forhøjet mængde røde blodlegemer
Ændringer i blodets fedtindhold Tørst
Urinvejsinfektion Øget urinmængde
Betændelse i forhuden
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nældefeber
Forhøjet urinsyre i blodet Forhøjet kreatinin i blodet
For meget kalium i blodet, Væskemangel
Øget risiko for knoglebrud
Svimmelhed
Nyresvigt
Overfølsomhed over for sollys Hududslæt
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Syreophobning i blodet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig infektion i hud og bindevæv**

* Nedsat sukkerniveau i blodet ses især ved samtidig behandling med andre midler mod diabetes (sulfonylurinstof eller insulin).  

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Invokana, hvis du har fået Fourniers gangræn.  

  

 • Svimmelhed og lavt blodtryk i forbindelse med nedsat blodvolumen og væskemangel ses hyppigere hos ældre over 75 år.
 • Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har Invokana vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne og mellemfod. Når du har diabetes gælder generelt, at det er vigtigt med regelmæssig fodpleje for at forebygge diabetiske fodsår og dermed mindske risikoen for amputation.

Det skal du vide, når du tager Vokanamet, komb.

Hvornår må du ikke tage Vokanamet, komb.

Hvornår må du ikke tage Vokanamet, komb.

Vokanamet bør ikke anvendes ved:   Behandling af s...

Vokanamet bør ikke anvendes ved:   

 • Behandling af syreforgiftning ved diabetes
 • Diabetisk koma
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Større operationer
 • Alvorlige infektioner
 • Alvorlig dehydrering (væskemangel)
 • Akut alkoholforgiftning
 • Alkoholisme
 • Diabetes 1.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever sym...

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), fx:    

 • Hurtigt vægttab
 • Kvalme og opkastning
 • Mavesmerter
 • Stor tørst
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Forvirring
 • Usædvanlig træthed
 • Sødlig ånde
 • Sød eller metallisk smag i munden
 • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.

Behandlingen med Vokanamet skal sandsynligvis stoppes.   

   

Vokanamet skal anvendes med forsigtighed:    

 • Hvis du skal bedøves ved en operation, skal du holde op med at tage Vokanamet 48 timer før indgrebet. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter indgrebet og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved dårligt fungerende nyrer.
 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet et kontrastmiddel med jod, skal du muligvis holde pause med Vokanamet. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation (for kraftig vejrtrækning), mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.
 • Kombinationen af alkohol og metformin kan give symptomer som maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret. Du bør ikke drikke store mængder alkohol, når du tager metformin. Dette gælder især, hvis din lever fungerer dårligt, eller hvis du er meget mager.
 • Ved ældre over 65 år og især ved øgning af dosis hos ældre over 75 år.
 • Ved tidligere tilfælde af lavt blodtryk.
 • Ved visse tilstande med påvirkning af både blodtryk og væske-/blodbalance kan det midlertidigt være nødvendigt at afbryde behandlingen med Vokanamet.
 • Pga. canagliflozins virkningsmekanisme vil en urinprøve vise indhold af glucose (sukker).
 • Det er vigtigt, at du rutinemæssigt får fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne. Hvis du får rifter/sår, skal du omgående kontakte din læge, så du kan få behandling for at forebygge infektion og større sår.
 • Hvis du tidligere har fået amputation, vil lægen følge dig nøje eller evt. stoppe behandlingen med Vokanamet.
 • Det er vigtigt at indtage rigelig væske under behandling med Vokanamet. Du vil blive kontrolleret for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen. Brug af vanddrivende midler (diuretika) kan forværre dehydrering.
 • Behandling med Vokanamet vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.
 • Hvis du får en kompliceret urinvejsinfektion, vil behandlingen med Vokanamet formentlig blive afbrudt midlertidigt.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Vokanamet, komb.

Anden medicin sammen med Vokanamet, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Vokanamet kan forøge virkningen af visse vanddrivende midler (diuretika).
 • Ved samtidig behandling med andre diabetesmidler kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af disse for at undgå for lavt blodsukker.
 • En række lægemidler nedsætter virkningen af Vokanamet, fx:
  • rifampicin (antibiotikum)
  • prednisolon (binyrebarkhormon),

   og ved samtidig behandling med disse lægemidler bør blodsukkeret kontrolleres.
 • Vokanamet kan forøge virkningen af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
 • ACE-hæmmere (middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan nedsætte blodsukkeret, og en justering af dosis kan derfor være nødvendig.
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • Ved samtidig indsprøjtning af et kontrastmiddel med jod i forbindelse med en røntgenundersøgelse skal du muligvis holde pause med Vokanamet. Fortæl altid røntgenlægen at du tager Vokanamet.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Vokanamet. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.

Alkohol og Vokanamet, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Vokanamet.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Hvis du drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed, kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Vokanamet, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne. 50 mg+850 mg eller 50 mg+1.000 mg 2 gange i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Tabletterne bør tages i forbindelse med et hovedmåltid for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)  

Sådan virker Vokanamet, komb.

Canagliflozin 

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein, som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 12 timer.

Metformin 

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.

Hvad indeholder Vokanamet, komb.?

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg + 1000 mg

Præg:
CM, 551
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 10,7 x 21,4
filmovertrukne tabletter 50 mg + 1000 mg
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg

Præg:
CM, 611
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 11,7 x 22,1
filmovertrukne tabletter 150 mg + 1000 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg + 1000 mg (kan dosisdisp.) 60 stk 542,05
Recept filmovertrukne tabletter 150 mg + 1000 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. 542,05
 
Vokanamet, komb. markedsføres af: Berlin-Chemie/Menarini
 
 
 

Revisionsdato

14.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...