Brintellix®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Brintellix®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Brintellix® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Brintellix®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Brintellix® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Brintellix® bruges mod

Middel mod depression.  

 

Brintellix® anvendes til behandling af depression.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Brintellix®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Voksne   

Begyndelsesdosis 10 mg i døgnet. Dosis kan evt. justeres ned til 5 i døgnet eller op til højest 20 mg i døgnet. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Ældre over 65 år: Begyndelsesdosis 5 mg i døgnet. Begrænset erfaring vedr. doser over 10 mg i døgnet.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Forstoppelse, Opkastning
Nedsat appetit
Svimmelhed
Unormale drømme
Hudkløe, Øget svedtendens  (bl.a. om natten)
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tænderskæren
Rødme og varmefølelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstørrede pupiller
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand Nældefeber
Serotoninsyndrom**
For lidt natrium i blodet
Hovedpine
Aggressivitet*, Uro og rastløshed Søvnløshed
Hududslæt

* Ved opstået eller øget aggression eller fjendtlighed under behandlingen, skal man kontakte lægen.  

** Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet med ukendt hyppighed. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp.  

  

 • Bivirkningerne er sædvanligvis forbigående og indtræder i løbet af de første 2 uger.
 • Bvirkninger fra mave-tarmsystemet forekom hyppigere hos kvinder.
 • Øget hyppighed af seksuelle forstyrrelser er kun set ved doser på 20 mg i døgnet.
 • Ved doser på 20 mg i døgnet sås kvalme og forstoppelse hyppigere hos patienter over 65 år.
 • Visse andre midler mod depression kan give risiko for øget blødning efter fødslen, når midlerne er taget inden for 1 måned før fødslen. Der er muligvis samme risiko ved Brintellix®.

Det skal du vide, når du tager Brintellix®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal bruges med forsigtighed hvis:
  • Man tidligere har haft epilepsi eller kramper. Behandlingen skal stoppes ved forværret epilepsi eller udvikling af kramper.
  • Man tidligere har lidt af manier (unormalt øget stemningsleje). Behandlingen skal stoppes ved tegn på mani.
  • Man har øget risiko for blødninger eller nedsat mængde natrium i blodet.
  • Man lider af grøn stær eller har forhøjet tryk i øjet og dermed øget risiko for grøn stær.
 • Ved samtidig behandling med elektrostimulation (ECT) bør udvises forsigtighed pga. manglende erfaring.
 • Der er set falsk positive resultater ved visse typer narkotikatest (urintest for methadon). Ved en positiv test bør resultatet efterprøves med en anden type test.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Brintellix®

Anden medicin sammen med Brintellix®

Brintellix® må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO...
 • Brintellix® må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer) eller med linezolid eller moclobemid (også MAO-hæmmere) inden for det sidste døgn.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en tilstand med bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand. Tilstanden er alvorlig og kræver hurtig lægehjælp).
 • Kombination med visse midler (fx midler mod psykoser) kan give risiko for såkaldt malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk). Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp.
 • Bupropion (middel til rygestop) øger virkningen af Brintellix®, og dette kan også gælde en række andre midler - bl.a.: cinacalet (middel med virkning på calciumstofskiftet) samt fluoxetin og paroxetin (andre midler mod depression).
 • Hos nogle omsættes Brintellix® langsomt i leveren. I de tilfælde kan en række midler (bl.a. visse antibiotika og visse midler mod HIV) føre til en øget virkning af Brintellix®.
 • Rifampicin (antibiotikum) kan mindske virkningen af Brintellix®, og dette kan også gælde for en række andre midler - bl.a.: Carbamazepin (middel mod epilepsi) og phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Brintellix® skal bruges med forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx midler mod depression og midler mod psykoser).
 • Brintellix® kan ændre virkningen af blodfortyndende midler.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Brintellix®.

   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Brintellix®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Brintellix® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Brintellix®

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Brintellix®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Brintellix® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Brintellix® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Voksne  

Begyndelsesdosis 10 mg i døgnet. Dosis kan evt. justeres ned til 5 i døgnet eller op til højest 20 mg i døgnet. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Ældre over 65 år: Begyndelsesdosis 5 mg i døgnet. Begrænset erfaring vedr. doser over 10 mg i døgnet.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Sådan virker Brintellix®

 • Virker ved at påvirke serotonin-systemet, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Begyndende virkning ses oftest efter ca. 2 ugers behandling og fuld virkning normalt efter 4 uger eller mere.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 66 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
TL, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
TL, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
TL, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
TL, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 164,25
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. ( blister) (Orifarm) 157,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 220,35
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 160,55
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 277,85
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 300,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 415,30
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) Udgået 01-05-2023
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 425,25
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 881,45
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 1.440,95
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 855,65
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 860,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 851,65
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 353,15
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 630,15
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 350,00
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 343,80
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 343,80
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 410,00
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 406,75
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 405,45
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 830,60
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 405,45
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 2.865,10
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 1.269,75
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 1.272,75
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 1.280,00
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 1.271,05
 
Brintellix® markedsføres af: Lundbeck
 
 
 

Revisionsdato

23.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...