Brintellix® bruges til behandling af

Depression

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Brintellix®

N06AX26
 

Middel mod depression. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Brintellix® anvendes til behandling af depression

Doseringsforslag

Voksne 

Begyndelsesdosis 10 mg i døgnet. Dosis kan evt. justeres ned til 5 i døgnet eller op til højest 20 mg i døgnet. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Ældre over 65 år: Begyndelsesdosis 5 mg i døgnet. Begrænset erfaring vedr. doser over 10 mg i døgnet.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Forstoppelse, Opkastning.
Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Unormale drømme.
Hudkløe, Øget svedtendens  (bl.a. om natten).
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tænderskæren.
Rødme og varmefølelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forstørrede pupiller.
Ikke kendt. Blødning.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Nældefeber.
Serotoninsyndrom**.
For lidt natrium i blodet.
Hovedpine.
Aggressivitet*, Uro og rastløshed, Søvnløshed.
Hududslæt.

* Ved opstået eller øget aggression eller fjendtlighed under behandlingen, skal man kontakte lægen. 

** Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet med ukendt hyppighed. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp. 

 

 • Bivirkningerne er sædvanligvis forbigående og indtræder i løbet af de første 2 uger.
 • Bvirkninger fra mave-tarmsystemet forekom hyppigere hos kvinder.
 • Øget hyppighed af seksuelle forstyrrelser er kun set ved doser på 20 mg i døgnet.
 • Ved doser på 20 mg i døgnet sås kvalme og forstoppelse hyppigere hos patienter over 65 år.
 • Visse andre midler mod depression kan give risiko for øget blødning efter fødslen, når midlerne er taget inden for 1 måned før fødslen. Der er muligvis samme risiko ved Brintellix®.

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal bruges med forsigtighed hvis:
  • Man tidligere har haft epilepsi eller kramper. Behandlingen skal stoppes ved forværret epilepsi eller udvikling af kramper.
  • Man tidligere har lidt af manier (unormalt øget stemningsleje). Behandlingen skal stoppes ved tegn på mani.
  • Man har øget risiko for blødninger eller nedsat mængde natrium i blodet.
  • Man lider af grøn stær eller har forhøjet tryk i øjet og dermed øget risiko for grøn stær.
 • Ved samtidig behandling med elektrostimulation (ECT) bør udvises forsigtighed pga. manglende erfaring.
 • Der er set falsk positive resultater ved visse typer narkotikatest (urintest for methadon). Ved en positiv test bør resultatet efterprøves med en anden type test.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

 • Brintellix® må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer) eller med linezolid eller moclobemid (også MAO-hæmmere) inden for det sidste døgn.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en tilstand med bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand. Tilstanden er alvorlig og kræver hurtig lægehjælp).
 • Kombination med visse midler (fx midler mod psykoser) kan give risiko for såkaldt malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk). Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp.
 • Bupropion (middel til rygestop) øger virkningen af Brintellix®, og dette kan også gælde en række andre midler - bl.a.: cinacalet (middel med virkning på calciumstofskiftet) samt fluoxetin og paroxetin (andre midler mod depression).
 • Hos nogle omsættes Brintellix® langsomt i leveren. I de tilfælde kan en række midler (bl.a. visse antibiotika og visse midler mod HIV) føre til en øget virkning af Brintellix®.
 • Rifampicin (antibiotikum) kan mindske virkningen af Brintellix®, og dette kan også gælde for en række andre midler - bl.a.: Carbamazepin (middel mod epilepsi) og phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Brintellix® skal bruges med forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx midler mod depression og midler mod psykoser).
 • Brintellix® kan ændre virkningen af blodfortyndende midler.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Brintellix®.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at påvirke serotonin-systemet, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Begyndende virkning ses oftest efter ca. 2 ugers behandling og fuld virkning normalt efter 4 uger eller mere.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 66 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg vortioxetin (som hydrobromid). 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 158,20
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. ( blister) (Orifarm) 150,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 221,30
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 168,95
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 269,30
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 271,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 280,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 286,10
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 427,15
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 929,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 1.447,60
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 866,30
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 845,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 856,90
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 353,40
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 633,00
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 354,00
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 356,10
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 352,90
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 430,00
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Paranova) 423,40
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) Udgået 25-07-2022
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 834,40
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Abacus) 424,30
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 2.878,40
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 1.387,30
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 1.344,85
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 1.347,00
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 1.345,55

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
TL, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
TL, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
TL, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
TL, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

17.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...