Tybost

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Tybost påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Tybost bruges mod

Tybost øger virkningen af proteasehæmmerne atazanavir eller darunavir og anvendes altid sammen med andre lægemidler. Proteasehæmmerne anvendes sammen med andre stoffer mod HIV til behandling af HIV-infektion.  

 

Tybost anvendes til at:  

 • Forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir hos voksne med HIV-infektion. Anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af HIV-infektion.

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Tybost

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  150 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  150 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  150 mg.
 • Synkes hele.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg   

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med et af følgende HIV-midler:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet
   eller
  • darunavir 800 mg 1 gang i døgnet.

   

Børn over 12 år med legemsvægt 35-40 kg   

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med følgende HIV-middel:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Tybost og atazanavir/darunavir tages sammen med et måltid.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis af både Tybost og atazanavir/darunavir sammen med et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Gulsot
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Træthed
Forhøjet galdefarvestof
Forhøjet blodsukker Øget appetit
Svimmelhed Hovedpine
Søvnløshed, Unormale drømme
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Muskelsmerter
Blod i urinen, Nyresten Skum i urinen
Hudkløe

Bivirkningerne stammer fra et studie, hvor Tybost blev anvendt sammen med atazanavir. En række af bivirkningerne, fx forhøjet galdefarvestof og gulsot, skyldes hovedsagelig atazanavir.  

Det skal du vide, når du tager Tybost

Særlige hensyn

Særlige hensyn

   Nedsat nyrefunktionMidlet skal anvendes m...

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Tybost

Anden medicin sammen med Tybost

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Tybost må ikke anvendes samtidig med en lang række lægemidler, fx:
  • Alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • Amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midazolam mundhulevæske (middel mod krampeanfald)
  • Pimozid og cariprazin (midler mod psykoser)
  • Sildenafil til behandling af forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne
  • Triazolam (sovemiddel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (fx simvastatin),
   da der er risiko for alvorlige/livstruende hændelser eller manglende virkning.
 • Tybost må heller ikke anvendes sammen med:
  • Naturlægemidler med perikon
  • Rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin),
   da disse midler kan nedsætte virkningen af Tybost.
 • Tybost må ikke anvendes sammen med dabigatran (blodfortyndende middel), fordi Tybost kan øge virkningen af dabigatran.
 • Visse HIV-midler, fx ritonavir, må ikke anvendes sammen med Tybost.
 • Rifabutin (tuberkulosemiddel) bør sædvanligvis ikke tages sammen med Tybost.
 • Virkningen af Tybost nedsættes af fx:
  • Bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • Fluticason (middel mod høfeber)
  • Visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin).
 • Tybost forøger virkningen af fx:
  • Digoxin (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, voriconazol).
 • Samtidig brug af p-piller, som indeholder drospirenon og ethinylestradiol, øger risikoen for højt indhold af kalium i blodet, hvilket du derfor vil blive undersøgt for under behandlingen.
 • Til behandling af erektionsproblemer må man højst tage 25 mg sildenafil hver 2. dag, 2,5 mg vardenafil hver 3. dag og 10 mg tadalafil hver 3. dag.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendt...
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Tybost

Alkohol og Tybost påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Tybost ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg  

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med et af følgende HIV-midler:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet
   eller
  • darunavir 800 mg 1 gang i døgnet.

  

Børn over 12 år med legemsvægt 35-40 kg  

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med følgende HIV-middel:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Tybost og atazanavir/darunavir tages sammen med et måltid.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis af både Tybost og atazanavir/darunavir sammen med et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Sådan virker Tybost

 • Virker ved at forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir og kan kun anvendes i disse to kombinationer.
 • Brug af cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3,5 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
GSI
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10,3 x 10,3
filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 472,65
 
Tybost markedsføres af: Gilead Sciences
 
 
 

Revisionsdato

13.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...