Tybost bruges til behandling af

HIV/AIDS

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Tybost

V03AX03
 

Tybost øger virkningen af proteasehæmmerne atazanavir eller darunavir og anvendes altid sammen med andre lægemidler. Proteasehæmmerne anvendes sammen med andre stoffer mod HIV til behandling af HIV-infektion. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tybost anvendes til at: 

 • Forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir hos voksne med HIV-infektion. Anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af HIV-infektion.

  

Må kun udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Voksneog børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg 

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med et af følgende HIV-midler:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet
   eller
  • darunavir 800 mg 1 gang i døgnet.

 

Børn over 12 år med legemsvægt 35-40 kg 

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med følgende HIV-middel:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Tybost og atazanavir/darunavir tages sammen med et måltid.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis af både Tybost og atazanavir/darunavir sammen med et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Gulsot.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet galdefarvestof.
Forhøjet blodsukker, Øget appetit.
Hovedpine.
Søvnløshed, Unormale drømme.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Muskelsmerter.
Blod i urinen, Nyresten, Skum i urinen.
Hudkløe.

Bivirkningerne stammer fra et studie, hvor Tybost blev anvendt sammen med atazanavir. En række af bivirkningerne, fx forhøjet galdefarvestof og gulsot, skyldes hovedsagelig atazanavir. 

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Tybost må ikke anvendes samtidig med en lang række lægemidler, fx:
  • Alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • Amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midazolam mundhulevæske (middel mod krampeanfald)
  • Pimozid og cariprazin (midler mod psykoser)
  • Sildenafil til behandling af forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne
  • Triazolam (sovemiddel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (fx simvastatin),
   da der er risiko for alvorlige/livstruende hændelser eller manglende virkning.
 • Tybost må heller ikke anvendes sammen med:
  • Naturlægemidler med perikon
  • Rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin),
   da disse midler kan nedsætte virkningen af Tybost.
 • Tybost må ikke anvendes sammen med dabigatran (blodfortyndende middel), fordi Tybost kan øge virkningen af dabigatran.
 • Visse HIV-midler, fx ritonavir, må ikke anvendes sammen med Tybost.
 • Rifabutin (tuberkulosemiddel) bør sædvanligvis ikke tages sammen med Tybost.
 • Virkningen af Tybost nedsættes af fx:
  • Bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • Fluticason (middel mod høfeber)
  • Visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin).
 • Tybost forøger virkningen af fx:
  • Digoxin (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, voriconazol).
 • Samtidig brug af p-piller, som indeholder drospirenon og ethinylestradiol, øger risikoen for højt indhold af kalium i blodet, hvilket du derfor vil blive undersøgt for under behandlingen.
 • Til behandling af erektionsproblemer må man højst tage 25 mg sildenafil hver 2. dag, 2,5 mg vardenafil hver 3. dag og 10 mg tadalafil hver 3. dag.

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir og kan kun anvendes i disse to kombinationer.
 • Brug af cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3,5 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg cobicistat. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 474,75

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
GSI
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10,3 x 10,3
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

13.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...