Nitoman®

N07XX06
 

Nitoman® er et middel mod ufrivillige muskelbevægelser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Nitoman® anvendes til behandling af ukontrollerede muskelbevægelser som fx Huntingtons chorea.
 • Midlet anvendes også ved ufrivillige muskelbevægelser, som kan fremkomme efter årelang behandling med lægemidler mod psykoser.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis tages ½ tablet (12,5 mg) 3 gange i døgnet stigende til en vedligeholdelsesdosis på 1-2 tabletter (25-50 mg) 3 gange i døgnet.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget spytdannelse.
Balanceforstyrrelser.
Parkinsonisme, Rysten.
Depression, Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst, Forvirring, Uro og rastløshed, Søvnløshed.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Lysfølsomhed i øjet.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Nældefeber.
Vægttab.
Væskemangel, Nedsat appetit.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Aggressivitet, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker.
Lungebetændelse.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke kendt. Langsom puls.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær.
Lav legemstemperatur, Svimmelhed, Kraftesløshed, Træthed, Uro.
Vægtøgning.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Motorisk uro, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Nervøsitet.
Menstruationsforstyrrelser.
Øget svedtendens.
Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Blodtryksfald når man rejser sig.

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved: 

 • Depression eller ved selvmordstanker
 • Parkinsons sygdom
 • Kombination med MAO-hæmmer (midler mod parkinsonisme eller depression). Behandling med Nitoman må først startes to uger efter ophør med behandling med MAO-hæmmer.
 • Nedsat leverfunktion

Særlige advarsler

 • Nitoman® kan øge virkningen af alkohol.
 • Nitoman® kan påvirke hjerterytmen. Der skal udvises forsigtighed, hvis du lider af hjerte-kar-sygdom eller hvis personer i den nærmeste familie har haft hjerterytmeforstyrrelser eller hvis du samtidig bruger andre lægemidler til hjertet.
 • Hvis du får uro eller oplever rastløshed, skal du informere lægen.
 • Da midlet virker sløvende, skal du være forsigtig ved aktiviteter, som kræver mental årvågenhed, såsom at køre en bil eller betjene farlige maskiner (særligt i starten af behandlingen).
 • Hvis du bliver deprimeret eller får selvmordstanker, bør dosis af Nitoman® nedsættes og/eller behandling med antidepressiva opstartes.
 • Nitoman® kan muligvis medføre udebleven menstruation, mælkeflåd, udvikling af bryster hos mænd og impotens, da prolaktin-niveauet i blodet stiger.
 • Ved langtids-brug af midlet vil det være en god idé på sigt at få øjnene undersøgt, da Nitoman® med tiden ophobes i væv, der indeholder melanin (fx øjne, hud).

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Nitoman® kan øge den søvndyssende virkning af sovemedicin, smertestillende midler, fx morfinpræparater, og antihistaminer.
 • Man skal udvise forsigtighed, hvis man samtidig får midler mod forøget muskelaktivitet, der skyldes behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), visse midler mod depression eller psykoser (bl.a. sertralin, paroxetin, fluoxetin), visse antibiotika (fx erythromycin) eller midler mod manier. Justering af dosis kan blive nødvendig.
 • Nitoman® må ikke bruges sammen med hjertemedicin mod bl.a. forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser.
 • Nitoman® må desuden ikke anvendes sammen med MAO-hæmmer (midler mod parkinsonisme eller depression). Behandling med Tetmodis må først startes to uger efter ophør med behandling med MAO-hæmmer.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at dæmpe virkningen af signalstoffet dopamin.
 • Virkningen indtræder hyppigt efter 1-2 døgns behandling og varer 1-2 døgn, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 17 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) tetrabenazin.  

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. 1.146,00

Substitution

tabletter 25 mg
Tetmodis AOP Orphan, Tetrabenazin, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
CL, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

22.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...