Dispenseringsformer

tabletter

Tetmodis

N07XX06
 

Tetmodis er et middel mod ufrivillige muskelbevægelser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Tetmodis anvendes til behandling af ukontrollerede muskelbevægelser, fx ved Huntingtons chorea.
 • Midlet anvendes også ved ufrivillige muskelbevægelser, som kan fremkomme efter årelang behandling med lægemidler mod psykoser.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis tages ½ tablet (12,5 mg) 3 gange i døgnet stigende til en vedligeholdelsesdosis på 1-2 tabletter (25-50 mg) 3 gange i døgnet.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget spytdannelse.
Balanceforstyrrelser.
Parkinsonisme, Rysten.
Depression, Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst, Forvirring, Uro og rastløshed, Søvnløshed.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Lysfølsomhed i øjet.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Nældefeber.
Vægttab.
Væskemangel, Nedsat appetit.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Aggressivitet, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker.
Lungebetændelse.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke kendt. Langsom puls.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær.
Lav legemstemperatur, Svimmelhed, Kraftesløshed, Træthed, Uro.
Vægtøgning.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Motorisk uro, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Nervøsitet.
Menstruationsforstyrrelser.
Øget svedtendens.
Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Blodtryksfald når man rejser sig.

Bør ikke anvendes

Tetmodis bør ikke anvendes:  

 • ved depression eller ved selvmordstanker
 • ved Parkinsons sygdom 
 • sammen med MAO-hæmmer (midler mod parkinsonisme eller depression). Behandling med Tetmodis må først startes to uger efter ophør med behandling med MAO-hæmmer.
 • ved nedsat leverfunktion.

Særlige advarsler

 • Tetmodis kan øge virkningen af alkohol.
 • Tetmodis kan påvirke hjerterytmen. Der skal udvises forsigtighed, hvis du lider af hjerte-kar-sygdom eller hvis personer i den nærmeste familie har haft hjerterytmeforstyrrelser eller hvis du samtidig bruger andre lægemidler til hjertet.
 • Hvis du får uro eller oplever rastløshed, skal du informere lægen.
 • Da midlet virker sløvende, skal du være forsigtig ved aktiviteter, som kræver mental årvågenhed, såsom at køre en bil eller betjene farlige maskiner (særligt i starten af behandlingen).
 • Hvis du bliver deprimeret eller får selvmordstanker, bør dosis af Tetmodis nedsættes og/eller behandling med antidepressiva opstartes.
 • Tetmodis kan muligvis medføre udebleven menstruation, mælkeflåd, udvikling af bryster hos mænd og impotens, da prolaktin-niveauet i blodet stiger.
 • Ved langtids-brug af midlet vil det være en god idé på sigt at få øjnene undersøgt, da Tetmodis med tiden ophobes i væv, der indeholder melanin (fx øjne, hud).

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Tetmodis kan øge den søvndyssende virkning af sovemedicin, smertestillende midler, fx morfinpræparater, og antihistaminer.
 • Man skal udvise forsigtighed, hvis man samtidig får midler mod forøget muskelaktivitet, der skyldes behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), visse midler mod depression eller psykoser (bl.a. sertralin, paroxetin, fluoxetin), visse antibiotika (fx erythromycin) eller midler mod manier. Justering af dosis kan blive nødvendig.
 • Tetmodis må ikke bruges sammen med hjertemedicin mod bl.a. forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser.
 • Tetmodis må desuden ikke anvendes sammen med MAO-hæmmer (midler mod parkinsonisme eller depression). Behandling med Tetmodis må først startes to uger efter ophør med behandling med MAO-hæmmer.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at dæmpe virkningen af signalstoffet dopamin.
 • Virkningen indtræder hyppigt efter 1-2 døgns behandling og varer 1-2 døgn, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 17 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) tetrabenazin.  

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. 1.146,35

Substitution

tabletter 25 mg
Nitoman MediLink, Tetrabenazin, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

22.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...