Xigduo

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Xigduo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Særlige hensyn
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Xigduo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.Ing...
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Xigduo, komb. bruges mod

 

Xigduo er et middel mod diabetes 2. Kombinationspræparat.  

  

Xigduo anvendes til behandling af:  

  

Midlet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod diabetes.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Xigduo, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg og 5 mg/850 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg og 5 mg/850 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg og 5 mg/850 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.    

Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 5 mg/850 mg eller 5 mg/1.000 mg 2 gange i døgnet.    

   

Bemærk:   

 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-45 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Fordøjelsesbesvær
Lavt blodsukker*
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget antal røde blodlegemer
Smagsforstyrrelser
Forhøjet mængde røde blodlegemer
Ændringer i blodets fedtindhold
Rygsmerter
Svimmelhed
Påvirkning af nyrerne, Urinvejsinfektion Smertefuld vandladning, Øget urinmængde
Betændelse i og omkring skeden Betændelse i forhuden
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Mundtørhed
Svampeinfektion
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet, Vægttab
Væskemangel Tørst
Natlig vandladning
Kløe i skeden
For lille væskevolumen i blodet
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Syreophobning i blodet
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
Nældefeber
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B-vitamin
Alvorlig infektion i hud og bindevæv**
Rødme Hudkløe

* Nedsat sukkerniveau i blodet er set ved samtidig anvendelse af visse midler mod diabetes (insulin eller insulinfrigørende midler).  

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Xigduo, hvis du har fået Fourniers gangræn.   

  

Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har et andet lignende middel mod diabetes - canagliflozin - vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne. Når du har diabetes gælder generelt, at det er vigtigt med regelmæssig fodpleje for at forebygge diabetiske fodsår og dermed mindske risikoen for amputation.  

Det skal du vide, når du tager Xigduo, komb.

Hvornår må du ikke tage Xigduo, komb.

Hvornår må du ikke tage Xigduo, komb.

Xigduo bør ikke anvendes ved:   Tidligere overføls...

Xigduo bør ikke anvendes ved:   

 • Tidligere overfølsomhedsreaktion over for lignende midler mod diabetes 2.
 • Tidligere alvorlig overfølsomhedsreaktion.
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Større operationer
 • Diabetes type 1
 • Diabetisk koma
 • Behandling af syreforgiftning ved diabetes.
 • Der bør holdes pause ved:
  • Væskemangel (dehydrering)
  • Infektionssygdomme
  • Choktilstande.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever sym...

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), fx:   

 • Hurtigt vægttab
 • Kvalme og opkastning
 • Mavesmerter
 • Stor tørst
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Forvirring
 • Usædvanlig træthed
 • Sødlig ånde
 • Sød eller metallisk smag i munden
 • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.

Behandlingen med Xigduo skal sandsynligvis stoppes.   

   

Xigduo skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler - bør dosis af insulin henholdsvis insulinfrigørende middel formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker.
 • Du skal stoppe med at tage Xigduo 48 timer før nogle operationer eller bedøvelse. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter operation og kun, hvis dine nyrer fungerer normalt.
 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet et kontrastmiddel med jod, skal du muligvis holde pause med Xigduo. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med dårligt fungerende nyrer samt hos ældre.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.
 • Samtidig behandling af forhøjet blodtryk med slyngediuretika, ved tidligere tilfælde af lavt blodtryk, ved behandling af ældre samt ved samtidig behandling af nyrebækkenbetændelse eller blodforgiftning i urinvejene.
 • På grund af Xigduo´s virkningsmekanisme vil en urinprøve vise indhold af glucose (sukker).
 • Behandling med Xigduo vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.

   

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel
Typiske fejl:   

 • Behandlingen skal afbrydes, hvis man skal scannes med kontrast.
 • Dosis bør justeres ved nedsat nyrefunktion.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-45 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Xigduo, komb.

Anden medicin sammen med Xigduo, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

   

 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler af typen sulfonylurinstoffer bør insulindosis formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker.
 • Xigduo kan forøge virkningen af visse vanddrivende midler (slyngediuretika).
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • Binyrebarkhormoner nedsætter virkningen af Xigduo.
 • ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre lavt blodsukker.
 • Ved samtidig indsprøjtning af et kontrastmiddel med jod i forbindelse med en røntgenundersøgelse skal du muligvis holde pause med Xigduo. Fortæl altid røntgenlægen at du tager Xigduo.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Xigduo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.

Alkohol og Xigduo, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Xigduo.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Hvis du har et højt alkoholforbrug (mere end Sundhedsstyrelsens retningslinjer), kan du få maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Xigduo, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.   

Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 5 mg/850 mg eller 5 mg/1.000 mg 2 gange i døgnet.   

  

Bemærk:  

 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-45 ml/min)  

Sådan virker Xigduo, komb.

Dapagliflozin 

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 13 timer.

Metformin 

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg

Præg:
5/1000, 1069
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 21,5
filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg

Præg:
5/850, 1067
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,5 x 20
filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
56 stk. (blister) (2care4) 502,75
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
56 stk. (blister) (2care4) 412,70
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
56 stk. (blister) (Abacus) 420,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
56 stk. (blister) 504,75
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
56 stk. (blister) (Orifarm) 504,20
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
60 stk. (blister) (Orifarm) 442,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) 1.545,25
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) (2care4) 1.390,55
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) (Paranova) 1.372,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) (Orifarm) 1.372,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) (2care4) 1.376,80
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) (Orifarm) 1.383,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) (Abacus) 1.377,35
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) (Paranova) 1.342,50
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.)
Xigduo
196 stk. (blister) 1.545,25
 
Xigduo, komb. markedsføres af: AstraZeneca
 
 
 

Revisionsdato

03.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...