Xigduo bruges til behandling af

Diabetes type 2

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Xigduo

A10BD15
 

Xigduo er et middel mod diabetes 2. Kombinationspræparat. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering og ved scanning med kontrast. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Xigduo anvendes til behandling af: 

 

Midlet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod diabetes.  

Doseringsforslag

Findes som tabletter.  

Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 5mg/850 mg eller 5 mg/1.000 mg 2 gange i døgnet.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages i forbindelse med hovedmåltiderne for at nedsætte risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

 

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-45 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fordøjelsesbesvær.
Lavt blodsukker*.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget antal røde blodlegemer.
Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Forhøjet mængde røde blodlegemer.
Ændringer i blodets fedtindhold.
Rygsmerter.
Påvirkning af nyrerne, Urinvejsinfektion, Smertefuld vandladning, Øget urinmængde.
Betændelse i og omkring skeden, Betændelse i forhuden.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Svampeinfektion.
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet, Vægttab.
Væskemangel, Tørst.
Natlig vandladning.
Kløe i skeden.
For lille væskevolumen i blodet.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Syreophobning i blodet.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Nældefeber.
For meget mælkesyre i blodet, Mangel på B-vitamin.
Rødme, Hudkløe.
Ikke kendt. Alvorlig infektion i hud og bindevæv**.

* Nedsat sukkerniveau i blodet er set ved samtidig anvendelse af visse midler mod diabetes (insulin eller insulinfrigørende midler). 

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Xigduo, hvis du har fået Fourniers gangræn.  

 

Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har et andet lignende middel mod diabetes - canagliflozin - vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne. Når du har diabetes gælder generelt, at det er vigtigt med regelmæssig fodpleje for at forebygge diabetiske fodsår og dermed mindske risikoen for amputation. 

Bør ikke anvendes

Xigduo bør ikke anvendes ved: 

 • Tidligere overfølsomhedsreaktion over for lignende midler mod diabetes 2.
 • Tidligere alvorlig overfølsomhedsreaktion.
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Alkoholisme
 • Akut alkoholforgiftning
 • Større operationer
 • Diabetes type 1
 • Diabetisk koma
 • Behandling af syreforgiftning ved diabetes.
 • Der bør holdes pause ved:
  • Væskemangel (dehydrering)
  • Infektionssygdomme
  • Choktilstande.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min) 

Særlige advarsler

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), fx: 

 • Hurtigt vægttab
 • Kvalme og opkastning
 • Mavesmerter
 • Stor tørst
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Forvirring
 • Usædvanlig træthed
 • Sødlig ånde
 • Sød eller metallisk smag i munden
 • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.

Behandlingen med Xigduo skal sandsynligvis stoppes. 

 

Xigduo skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler - bør dosis af insulin henholdsvis insulinfrigørende middel formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker.
 • Du skal stoppe med at tage Xigduo 48 timer før nogle operationer eller bedøvelse. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter operation og kun, hvis dine nyrer fungerer normalt.
 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet kontrastmidler med jod ind i en blodåre, skal du holde op med at tage Xigduo 3 dage før undersøgelsen. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med dårligt fungerende nyrer samt hos ældre.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.
 • Samtidig behandling af forhøjet blodtryk med slyngediuretika, ved tidligere tilfælde af lavt blodtryk, ved behandling af ældre samt ved samtidig behandling af nyrebækkenbetændelse eller blodforgiftning i urinvejene.
 • På grund af Xigduo´s virkningsmekanisme vil en urinprøve vise indhold af glucose (sukker).
 • Behandling med Xigduo vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.

Nedsat leverfunktion 

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 

 • Ved samtidig brug af insulin eller insulinfrigørende midler af typen sulfonylurinstoffer bør insulindosis formentlig nedsættes for at undgå lavt blodsukker
 • Xigduo kan forøge virkningen af visse vanddrivende midler (slyngediuretika). 
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.  
 • Binyrebarkhormoner nedsætter virkningen af Xigduo.
 • ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre lavt blodsukker.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Virkning

Dapagliflozin 

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 13 timer.

Metformin 

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 850 mg metforminhydrochlorid
 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) (2care4) 506,85
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) Udgået 19-09-2022
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) (2care4) 408,25
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) (Paranova) 427,45
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) (Abacus) 406,65
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 508,85
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) (Orifarm) 418,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) (Orifarm) 438,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) 1.558,10
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) (2care4) Udgået 19-09-2022
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) (Orifarm) 1.538,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) (2care4) 1.375,20
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) (Orifarm) 1.378,00
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) (Abacus) 1.403,45
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) (Paranova) 1.376,55
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) 1.558,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg

Præg:
5/1000, 1069
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 21,5
filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg

Præg:
5/850, 1067
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,5 x 20
filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

15.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...