Rizatriptan "Glenmark"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Rizatriptan "Glenmark" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Rizatriptan "Glenmark" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Rizatriptan "Glenmark" bruges mod

 

Rizatriptan "Glenmark" er et middel mod migræne. Triptan.  

  

Rizatriptan "Glenmark" anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Rizatriptan "Glenmark"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
smeltetabletter  5 mg og 10 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Virkningen forsinkes med ca. 1 time ved indtagelse sammen med mad.   

tabletter  10 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Virkningen forsinkes med ca. 1 time ved indtagelse sammen med mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

smeltetabletter  5 mg og 10 mg.
tabletter  10 mg.
 • Kan om nødvendigt knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
smeltetabletter  5 mg og 10 mg.
 • Lægges på tungen.   

 • Efter opløsning i munden synkes med spyttet.   

 • Kan opløses i en spiskefuld vand.   

tabletter  10 mg.
 • Synkes hele.   

 • Tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter og smeltetabletter.   

   

Voksne   

 • Sædvanligvis 10 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 20 mg.

   

Bemærk:   

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Smeltetabletter lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.
 • Midlet optages langsommere på fuld mave. Derfor kan virkningen forsinkes, hvis du tages midlet sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse
Stivhed Nakkesmerter
Nedsat følesans, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans Hovedpine
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Søvnighed Søvnløshed
Brystsmerter
Åndenød Halsgener
Rødme, Øget svedtendens
Varmefølelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser Hurtig puls
Synsforstyrrelser
Smagsforstyrrelser
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet Nældefeber
Påvirkning af ekg
Tørst
Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Rysten
Forvirring, Nervøsitet
Hudkløe, Hududslæt
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk Hedeture
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Allergiske reaktioner  (herunder alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok))
Hivende vejrtrækning
Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe
Tyktarmsbetændelse
Serotoninsyndrom*
Kramper Muskelsmerter
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Lokal blodmangel i fx arme og ben

Vær opmærksom på, at kvalme og opkastning kan skyldes migræneanfaldet og ikke selve lægemidlet.  

   

* Serotoninsyndrom er en sjælden tilstand. En kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

Det skal du vide, når du tager Rizatriptan "Glenmark"

Hvornår må du ikke tage Rizatriptan "Glenmark"

Hvornår må du ikke tage Rizatriptan "Glenmark"

Rizatriptan "Glenmark" bør ikke anvendes:   ved hj...

Rizatriptan "Glenmark" bør ikke anvendes:   

 • ved hjerte-kar-sygdomme
 • hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen
 • ved stærkt forhøjet blodtryk og mildt ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi.

Både tabletter og smeltetabletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).   

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed f...
 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Rizatriptan "Glenmark"

Anden medicin sammen med Rizatriptan "Glenmark"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Propranolol (middel mod forhøjet blodtryk) øger virkningen af Rizatriptan "Glenmark".
 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Rizatriptan "Glenmark" kan øge virkningen af Rizatriptan "Glenmark".
 • Rizatriptan "Glenmark" må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Rizatriptan "Glenmark" må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI eller SNRI-midler) eller stærke smertestillende midler (fx morfin) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Der kan være risiko for at få flere bivirkninger, hvis du samtidig tager perikon.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Rizatriptan "Glenmark" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Rizatriptan "Glenmark"

Alkohol og Rizatriptan "Glenmark" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Rizatriptan "Glenmark" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter og smeltetabletter.  

  

Voksne  

 • Sædvanligvis 10 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 20 mg.

  

Bemærk:  

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Smeltetabletter lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.
 • Midlet optages langsommere på fuld mave. Derfor kan virkningen forsinkes, hvis du tages midlet sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)  

Sådan virker Rizatriptan "Glenmark"

 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på stoffets virkning ved migræne.
 • Virkningen indtræder inden for ca. 30 minutter (tabletter) og ca. 1 time (smeltetabletter).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Hvad indeholder Rizatriptan "Glenmark"?

Rizatriptan "Glenmark" kan erstattes med

  

tabletter 10 mg
 
smeltetabletter 5 mg
 
smeltetabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
468
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 10 mg
 

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
467
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
smeltetabletter 5 mg
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
468
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
smeltetabletter 10 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Rizatriptan "Glenmark"
6 stk. (blister) 78,25
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Rizatriptan "Glenmark"
18 stk. (blister) 377,30
Recept smeltetabletter 5 mg
Rizatriptan "Glenmark"
6 stk. (blister) 214,40
Recept smeltetabletter 10 mg
Rizatriptan "Glenmark"
6 stk. (blister) 58,20
Recept smeltetabletter 10 mg
Rizatriptan "Glenmark"
18 stk. (blister) 66,20
 
Rizatriptan "Glenmark" markedsføres af: Glenmark Nordic
 
 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...