Sildenafil "1A Farma"

Ingen restriktioner.
Ingen restriktioner.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Sildenafil "1A Farma".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan påvirke din evne til at få rejsning.
Ingen restriktioner.
Graviditet: Ikke relevant.
Ingen restriktioner.
Amning: Ikke relevant.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Sildenafil "1A Farma".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan påvirke din evne til at få rejsning.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Sildenafil "1A Farma" bruges mod

Sildenafil "1A Farma" er et middel mod impotens.  

 

Sildenafil "1A Farma" anvendes ved manglende evne til at opnå eller vedligeholde en erektion, som er tilstrækkelig for tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at Sildenafil "1A Farma" kan være effektivt, er seksuel stimulation nødvendig.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Sildenafil "1A Farma"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  50 mg og 100 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  50 mg og 100 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  50 mg og 100 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.
   

Voksne.    

 • Sædvanligvis 25-100 mg ½-1 time før det seksuelle samvær, højst 1 gang i døgnet.
 • Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde.

    

Bemærk:   

Delekærven i tablet 25 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Synsforstyrrelser  (bl.a. farveforvrængning, sløret syn, blåsyn)
Fordøjelsesbesvær, Kvalme
Svimmelhed
Tilstoppet næse
Ansigtsrødme, Hedeture
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hurtig puls
Tinnitus
Lysfænomener, Røde øjne, Øjenbetændelse, Øjensmerter Lysfølsomhed i øjet, Lysglimt, Tåreflåd
Mavesmerter Mundtørhed, Opkastning, Sure opstød
Træthed
Overfølsomhed
Muskelsmerter
Nedsat følesans
Søvnighed
Blod i urinen
Brystsmerter
Høfeber, Næseblod, Snue, Tilstoppede bihuler
Hududslæt
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk Varmefølelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Pludselig hjertedød
Høretab
Betændelse i synsnerven, Blodprop i nethinden, Blødning i nethinden, Dobbeltsyn, Grøn stær, Nethindeforandringer, Nærsynethed Forstørrede pupiller, Hævede øjenlåg, Hævelse i øjets slimhinde, Misfarvning af de "hvide" i øjet, Rødmen af øjet, Træthed i øjnene, Øjenirritation
Følelsesløshed i munden
Allergilignende reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Hævelse omkring øjnene
Kramper
Irritabilitet
Blod i sædvæsken, Blødning fra penis, Langvarig smertefuld erektion Forlænget erektion
Sammensnøring i halsen
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Besvimelsesanfald, Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Hjerneblødning, Hjerneblødning/blodprop i hjernen

* Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal man søge læge, da tilstanden ubehandlet kan føre til beskadigelse af penisvæv og permanent impotens.  

Det skal du vide, når du tager Sildenafil "1A Farma"

Hvornår må du ikke tage Sildenafil "1A Farma"

Hvornår må du ikke tage Sildenafil "1A Farma"

Bør ikke anvendes    ved meget dårligt fungerende ...

Bør ikke anvendes    

 • ved meget dårligt fungerende hjerte
 • ved lavt blodtryk
 • hvis man for nylig har haft en hjerneblødning eller et hjertetilfælde
 • hvis man har visse alvorlige arvelige øjensygdomme
 • ved samtidig brug af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe) eller riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved då...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved dårligt fungerende hjerte.
 • Ved pludseligt opståede problemer med synet, skal man omgående søge læge.
 • Da Sildenafil "1A Farma" kan give priapisme (langvarig smertefuld erektion), skal midlet bruges med forsigtighed ved misdannelser af penis eller hvis man lider af sygdomme, der kan øge risikoen for priapisme (fx visse blodsygdomme).

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Sildenafil "1A Farma"

Anden medicin sammen med Sildenafil "1A Farma"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Svampemidler (voriconazol og itraconazol), antibiotika (erythromycin og clarithromycin) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) øger virkningen af Sildenafil "1A Farma".
  Brug af Sildenafil "1A Farma" under behandling med HIV-midlet ritonavir bør helt undgås. Hvis man alligevel tager Sildenafil "1A Farma", må man højst tage 25 mg inden for 48 timer.
 • Tuberkulosemidler (rifampicin og rifabutin), epilepsimidler (carbamazepin og phenobarbital) samt binyrebarkhormoner (prednison) kan nedsætte virkningen af Sildenafil "1A Farma".
 • Sildenafil "1A Farma" forstærker virkningen af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe), og samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald.
  Ligeledes kan samtidig behandling med alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) samt riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne) medføre blodtryksfald.
  Personer, der er i behandling med nitratpræparater eller riociguat, må derfor ikke anvende Sildenafil "1A Farma".
 • Under behandling med sacubitril/valsarten (kombinationsmiddel mod hjertesvigt) er der set stort fald i blodtrykket, når der er taget en enkelt dosis Sildenafil "1A Farma".
Ingen restriktioner.

Graviditet og fertilitet

Ikke relevant.

Læs mere om gravide og medicin   

Ingen restriktioner.

Amning

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Sildenafil "1A Farma".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan påvirke din evne til at få rejsning.

Alkohol og Sildenafil "1A Farma"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Sildenafil "1A Farma".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Det kan påvirke din evne til at få rejsning.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Sildenafil "1A Farma" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.
  

Voksne.   

 • Sædvanligvis 25-100 mg ½-1 time før det seksuelle samvær, højst 1 gang i døgnet.
 • Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde.

   

Bemærk:  

Delekærven i tablet 25 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Sildenafil "1A Farma"

 • Virker afslappende på blodkarrene og letter blodgennemstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så rejsning (erektion) kan opnås.
 • Virkningen på blodkarrene sætter ind efter ca. 1 time og kan vare i op til 5 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-5 timer.

Hvad indeholder Sildenafil "1A Farma"?

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 50 mg
 

Tabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå, Spættet
Mål i mm: 12,6 x 12,6
tabletter 100 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 4 stk. (blister) 32,85
Recept tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 12 stk. (blister) 38,20
Recept tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 4 stk. (blister) 43,55
Recept tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 12 stk. (blister) 40,85
 
Sildenafil "1A Farma" markedsføres af: 1A Farma
 
 
 

Revisionsdato

26.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...