Zarondan®

N03AD01
 

Zarondan® er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zarondan® anvendes til at forebygge epileptiske anfald, især ved anfald med kortvarigt bevidsthedstab uden kramper. 

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke). 

 • Voksne og børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis 500 mg i døgnet. Dosis kan om nødvendigt øges med 250 mg hver 4.-7. dag indtil den ønskede virkning.
  Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 1-1,5 g i døgnet.
 • Børn under 6 år. Vedligeholdelsesdosis 20-40 mg pr. kg legemsvægt fordelt på 2-3 doser i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Dosis kan tages på en gang eller fordeles på 2-3 doser.
 • Midlet bør tages i forbindelse med måltiderne for at undgå irritation af maven og tarmene.

 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Nedsat appetit.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hikke.
Svimmelhed.
Nældefeber.
Hovedpine.
Aggressivitet, Døsighed, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Opstemthed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig bindevævssygdom.
Besvær med at styre arme og ben.
Depression, Koncentrationsbesvær, Selvmordsadfærd.
Blod i urinen.
Ikke kendt. Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer*.

* Optræder oftest inden for den første måned af behandlingen. 

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes ved den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven ledsaget af kvalme og opkastning.

Særlige advarsler

 • Behandling med epilepsimidler er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker og -adfærd.
 • Det anbefales, at du jævnligt får taget blodprøver, så lægen kan kontrollere, at du ikke får blodmangel, eller at din leverfunktion påvirkes af behandlingen.
 • Ved eventuelle tegn på alvorlige hudreaktioner som fx hududslæt, revner i slimhinderne eller andre tegn på overfølsomhed, bør midlet seponeres.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig anvendelse af andre epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon) nedsætter virkningen af Zarondan®, hvorimod valproat øger virkningen af Zarondan®.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virkningen er ikke klarlagt.
 • Halveringstiden i blodet () er 30-60 timer.

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ethosuximid. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 50 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 50 mg/ml
Andre:
Propylenglycol : oral opløsning 50 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 50 mg/ml 200 ml 568,30
Recept oral opløsning 50 mg/ml 200 ml Udgået 15-11-2021
 
 
 

Revisionsdato

08.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...