Zarondan®

N03AD01
 

Zarondan® er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zarondan® anvendes til at forebygge epileptiske anfald, især ved anfald med kortvarigt bevidsthedstab uden kramper. 

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke). 

  • Voksne og børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis 500 mg i døgnet. Dosis kan om nødvendigt øges med 250 mg hver 4.-7. dag indtil den ønskede virkning.
    Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 1-1,5 g i døgnet.
  • Børn under 6 år. Vedligeholdelsesdosis 20-40 mg pr. kg legemsvægt fordelt på 2-3 doser i døgnet.

 

Bemærk: 

  • Dosis kan tages på en gang eller fordeles på 2-3 doser.
  • Midlet bør tages i forbindelse med måltiderne for at undgå irritation af maven og tarmene.

 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Nedsat appetit.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Aggressivitet, Døsighed, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Opstemthed.
Svimmelhed.
Hikke.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Nældefeber.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion.
Besvær med at styre arme og ben.
Depression, Koncentrationsbesvær, Selvmordsadfærd.
Blod i urinen.
Alvorlig bindevævssygdom.
Ikke kendt. Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Bør ikke anvendes

  • Bør ikke anvendes ved den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven ledsaget af kvalme og opkastning.

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  • Samtidig anvendelse af andre epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon) nedsætter virkningen af Zarondan®, hvorimod valproat øger virkningen af Zarondan®.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

  • Virkningen er ikke klarlagt.
  • Halveringstiden i blodet () er 30-60 timer.

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ethosuximid. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 50 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 50 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 50 mg/ml 200 ml 569,80
Recept oral opløsning 50 mg/ml  (Orifarm) 200 ml 499,00

Substitution

oral opløsning 50 mg/ml
Ethosuximid "2care4" (Parallelimport), Ethosuximid, oral opløsning 50 mg/ml
Ethosuximid "Paranova" (Parallelimport), Ethosuximid, oral opløsning 50 mg/ml
 
 
 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...