Tresiba®

Tresiba 100 Flextouch, Tresiba 100 Penfill, Tresiba 200 Flextouch
A10AE06
 

Tresiba® er et middel mod diabetes (sukkersyge). Langtidsvirkende insulinlignende middel med jævnt fordelt virkning over et døgn. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér om nødvendigt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tresiba® anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.

 

Diabetes 1 

 • Sammen med hurtigt indsættende insulin
  • Voksne og børn over 1 år. Individuel dosering.
  • Dosis tages 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.


Diabetes 2 

 • Alene eller sammen med tabletter mod diabetes eller anden insulin
  • Voksne. Individuel dosering med startdosis på 10 E.
  • Børn over 1 år. Individuel dosering.
 • Sammen med såkaldt GLP-1-receptoragonist (gruppe af midler mod diabetes)
  • Tresiba® i tillæg til GLP-1-receptoragonist
   • Voksne. Individuel dosering med startdosis på 10E.
   • Børn over 1 år. Individuel dosering.

 

  • GLP-1-receptoragonist i tillæg til Tresiba®
   • Voksne. Hidtidig dosis nedsættes med 20% for at minimere risiko for lavt blodsukker.
   • Derefter individuel dosisjustering.
   • Børn over 2 år. Individuel dosering.

 

Bemærk: 

 • Vær opmærksom på, at dosistælleren på begge penne, Tresiba® 100 Flextouch og Tresiba® 200 Flextouch, indstilles på antal enheder. Det betyder, at dosis ikke skal omregnes, hvis du skal skifte fra den ene styrke til den anden styrke.
 • Dosis bør tages omkring samme tidspunkt hver dag.
 • Hvis det ikke er muligt at tage det på samme tidspunkt hver dag, kan intervallet evt. ændres, men der skal gå mindst 8 timer mellem indsprøjtning af to doser.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe. 
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet. 

Særlige advarsler

Tresiba® skal anvendes med forsigtighed:  

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

Læs mere om fejl med Tresiba® på pro.medicin.dk under "Typiske alvorlige fejl".  

 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Tresiba®.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Tresiba®.
 • Pioglitazon (diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre for lavt blodsukker.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med lægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen er jævnt fordelt over 24 timer efter indsprøjtning under huden.
 • Halveringstid i blodet () er over 24 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Insulin i FlexTouch® pen:
  • FlexTouch® anvendes sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
  • Tresiba® 100 kan gives i doser på 1-80 E.
  • Tresiba® 200 kan gives i doser på 2-160 E.
  • Dosistæller på penne viser antal enheder (E).
 • Insulin i Penfill® cylinderampul:
  • Penfill® cylinderampul anvendes sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.

  

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • Insulin i FlexTouch® pen
   • Kan opbevares i højst 8 uger ved stuetemperatur (under 30ºC) eller i køleskab (2-8ºC).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys
  • Insulin i Penfill® cylinderampul
   • Må ikke opbevares i køleskab.
   • Kan opbevares i højst 8 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

 • Tresiba® 100, FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 E insulin degludec.
 • Tresiba® 100, Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin degludec.
 • Tresiba® 200, FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 200 E insulin degludec.
 • Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske.

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 652,90
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 653,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml  (FlexTouch)  5 x 3 ml 651,55
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (2care4) 755,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (Orifarm) 537,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml  (FlexTouch)  3 x 3 ml 778,45
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (Paranova) 581,65
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus) 490,00
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml (2care4) 488,00
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml  (Penfill)  5 x 3 ml 651,55
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 607,00
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 506,45

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 156 x 19
Tresiba® FlexTouch® 100 E/ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Tresiba® FlexTouch® 100 E/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml

Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 156 x 19
Tresiba® FlexTouch® 200 E/ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Tresiba® FlexTouch® 200 E/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 11 x 67
Tresiba® Penfill® 100 E/ml
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...