Tresiba®

Tresiba 100 Flextouch, Tresiba 100 Penfill, Tresiba 200 Flextouch
Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Tresiba®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Tresiba® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.
Forbudt
Særlige hensyn
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Tresiba®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Tresiba® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.
Alkohol: Vær forsigtig.
Forbudt
Doping: Forbudt i og uden for konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Tresiba® bruges mod

Tresiba® er et middel mod diabetes (sukkersyge). Langtidsvirkende insulinlignende middel med jævnt fordelt virkning over et døgn.  

 

Tresiba® anvendes til behandling af:  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Tresiba®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.   

   

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.

   

Diabetes 1   

 • Sammen med hurtigt indsættende insulin
  • Voksne og børn over 1 år. Individuel dosering.
  • Dosis tages 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.

Diabetes 2   

 • Alene eller sammen med tabletter mod diabetes eller anden insulin
  • Voksne. Individuel dosering med startdosis på 10 E.
  • Børn over 1 år. Individuel dosering.
 • Sammen med såkaldt GLP-1-receptoragonist (gruppe af midler mod diabetes)
  • Tresiba® i tillæg til GLP-1-receptoragonist
   • Voksne. Individuel dosering med startdosis på 10E.
   • Børn over 1 år. Individuel dosering.
  • GLP-1-receptoragonist i tillæg til Tresiba®
   • Voksne. Hidtidig dosis nedsættes med 20 % for at minimere risiko for lavt blodsukker.
   • Derefter individuel dosisjustering.
   • Børn over 2 år. Individuel dosering.

Bemærk:   

 • Vær opmærksom på, at dosistælleren på begge penne, Tresiba® 100 Flextouch og Tresiba® 200 Flextouch, indstilles på antal enheder. Det betyder, at dosis ikke skal omregnes, hvis du skal skifte fra den ene styrke til den anden styrke.
 • Dosis bør tages omkring samme tidspunkt hver dag.
 • Hvis det ikke er muligt at tage det på samme tidspunkt hver dag, kan intervallet evt. ændres, men der skal gå mindst 8 timer mellem indsprøjtning af to doser.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Lavt blodsukker
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Reaktioner på indstiksstedet
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ændring i fedtvævet på indstiksstedet
Væskeophobning i fx arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Overfølsomhed Nældefeber
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Fordybninger i huden

For stor dosis i forhold til behovet:  

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe. 
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet. 

Det skal du vide, når du tager Tresiba®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Tresiba® skal anvendes med forsigtighed:    Alkoho...

Tresiba® skal anvendes med forsigtighed:    

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:    

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Tresiba®

Anden medicin sammen med Tresiba®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Tresiba®.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Tresiba®.
 • Pioglitazon (diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre for lavt blodsukker.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Insulin i FlexTouch® pen:FlexTouch® a...

Håndtering   

 • Insulin i FlexTouch® pen:
  • FlexTouch® anvendes sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
  • Tresiba® 100 kan gives i doser på 1-80 E.
  • Tresiba® 200 kan gives i doser på 2-160 E.
  • Dosistæller på penne viser antal enheder (E).
 • Insulin i Penfill® cylinderampul:
  • Penfill® cylinderampul anvendes sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.

   

Holdbarhed   

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • Insulin i FlexTouch® pen
   • Kan opbevares i højst 8 uger ved stuetemperatur (under 30ºC) eller i køleskab (2-8ºC).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys
  • Insulin i Penfill® cylinderampul
   • ikke opbevares i køleskab.
   • Kan opbevares i højst 8 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
  • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Behandling kan fortsættes ...
Kan om nødvendigt anvendes.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med lægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Tresiba®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Tresiba® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.

Alkohol og Tresiba®

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Tresiba®.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Tresiba® kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.
Forbudt

Doping

Brug af Tresiba® er forbudt ved sport - både i konkurrence og ved træning.    

  

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.  

  

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.

  

Diabetes 1  

 • Sammen med hurtigt indsættende insulin
  • Voksne og børn over 1 år. Individuel dosering.
  • Dosis tages 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.

Diabetes 2  

 • Alene eller sammen med tabletter mod diabetes eller anden insulin
  • Voksne. Individuel dosering med startdosis på 10 E.
  • Børn over 1 år. Individuel dosering.
 • Sammen med såkaldt GLP-1-receptoragonist (gruppe af midler mod diabetes)
  • Tresiba® i tillæg til GLP-1-receptoragonist
   • Voksne. Individuel dosering med startdosis på 10E.
   • Børn over 1 år. Individuel dosering.
  • GLP-1-receptoragonist i tillæg til Tresiba®
   • Voksne. Hidtidig dosis nedsættes med 20 % for at minimere risiko for lavt blodsukker.
   • Derefter individuel dosisjustering.
   • Børn over 2 år. Individuel dosering.

Bemærk:  

 • Vær opmærksom på, at dosistælleren på begge penne, Tresiba® 100 Flextouch og Tresiba® 200 Flextouch, indstilles på antal enheder. Det betyder, at dosis ikke skal omregnes, hvis du skal skifte fra den ene styrke til den anden styrke.
 • Dosis bør tages omkring samme tidspunkt hver dag.
 • Hvis det ikke er muligt at tage det på samme tidspunkt hver dag, kan intervallet evt. ændres, men der skal gå mindst 8 timer mellem indsprøjtning af to doser.

Sådan virker Tresiba®

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen er jævnt fordelt over 24 timer efter indsprøjtning under huden.
 • Halveringstid i blodet () er over 24 timer.

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 156 x 19
Tresiba® FlexTouch® 100 E/ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Tresiba® FlexTouch® 100 E/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  200 E/ml

Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 156 x 19
Tresiba® FlexTouch® 200 E/ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Tresiba® FlexTouch® 200 E/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 11 x 67
Tresiba® Penfill® 100 E/ml
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder
 
NovoPen® 6, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder
 
NovoPen Echo® Plus, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus) Udgået 15-05-2023
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 461,70
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 890,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml  (FlexTouch)  5 x 3 ml 459,05
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 2 x 3 ml (Orifarm) 560,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (2care4) 548,80
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (Orifarm) 850,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (Abacus) 820,85
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml  (FlexTouch)  3 x 3 ml 547,45
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (Medartuum) Udgået 28-11-2022
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 3 x 3 ml (Paranova) 548,80
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 6 x 3 ml (Orifarm) 1.750,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 6 x 3 ml (Medartuum) 4.036,85
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 6 x 3 ml (Abacus) 1.751,45
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 E/ml 6 x 3 ml (Paranova) Udgået 03-04-2023
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus) 442,95
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml  (Penfill)  5 x 3 ml 442,80
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 770,00
 
Tresiba® markedsføres af: Novo Nordisk
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...