Aflibercept

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Aflibercept:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Eylea  Bayer injektionsvæske, opl.  40 mg/ml
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg/ml