AMD (Aldersbetinget makula degeneration)

Revideret: 15.12.2021

Hvad er AMD (Aldersbetinget makula degeneration)?

AMD står for Aldersbetinget Makula Degeneration (tidligere kaldt øjenforkalkning). Makula hedder på dansk "den gule plet" og er det knappenålshoved store område på nethinden, hvor læsesynet sidder. Ved AMD dør sansecellerne i den gule plet. Sansecellerne dør, fordi de hverken får næring eller får fjernet de affaldsstoffer, der dannes. 

 

Sygdommen starter med den såkaldte tørre form, hvor sansecellerne langsomt går til grunde. Processen skrider typisk meget langsomt frem og kan være mange år om at udvikle sig. Den tørre form kan slå over i den såkaldte våde form. Her gror der nye blodårer ind i de tørre pletter. Ved den våde form kan sansecellerne blive ødelagt på få uger. 

Symptomer

Når sansecellerne i den gule plet forsvinder, påvirkes det skarpe syn. Det bliver svært at læse og se TV. Ansigter bliver utydelige. Resten af nethinden påvirkes typisk ikke, og du bliver derfor ved med at kunne se større ting som døre, møbler og personer. 

Ved den våde form oplever man forvrængninger af former; dvs. lige linjer ses ikke som lige linjer, men slår buler. Det kan fx være dørkarme eller lygtepæle, som ses med buler eller bølger på midten. 

Hvordan forløber sygdommen?

Den tørre form er typisk meget langsomt fremadskridende og kan være mange år om at udvikle sig. 

Slår den tørre form over i den våde form, kan sansecellerne blive ødelagt på få uger. Oplever man, at lige linjer begynder at bule, er det derfor vigtigt at gå til øjenlæge for nærmere undersøgelse. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den våde form kommer under behandling inden for 14 dage efter, man har opdaget symptomerne. 

Hvem får sygdommen?

Som navnet siger, er det overvejende ældre personer, der får sygdommen. 

Hvad er årsagen til AMD (Aldersbetinget makula degeneration)?

Man ved, at sansecellerne i den gule plet dør, fordi de ikke får næring nok, og fordi deres affaldsstoffer ikke fjernes. Derimod ved man ikke, hvorfor transportcellerne, der skal sørge for dette, holder op med at fungere. Ved den våde form gror der blodkar ind i pletterne. De nydannede blodkar kan være utætte, og de kan revne og give blødninger.  

Undersøgelser ved AMD (Aldersbetinget makula degeneration)

Ved mistanke om AMD vil øjenlægen undersøge nethinden i et særligt mikroskop. Den tørre form kan umiddelbart ses i mikroskopet. Der er som oftest ikke behov for yderligere undersøgelser for at stille diagnosen "tør AMD". 

 

Ved mistanke om våd AMD undersøges nethinden sædvanligvis med et særligt kamera, som scanner nethinden og opdager væske i AMD-pletterne. Man kan også undersøge nethindens kar med en kontrastundersøgelse, hvor man sprøjter gul farve ind i en blodåre på hånden. Farvestoffet vil fordele sig i hele kroppen - også i nethindens kar. Med et særligt kamera kan man nu tage billeder af nethinden og opdage nye blodkar. 

Behandling af AMD (Aldersbetinget makula degeneration)

Forebyggelse 

AMD kan ikke forebygges med nogen kendt behandling, men man ved, at rygning øger risikoen for at få AMD. En stor amerikansk undersøgelse har vist, at en særlig kombination af meget store doser vitaminer kan nedsætte risikoen med 25 % for, at fremskreden tør AMD slår over i den våde form. Effekten ses dog kun i visse undergrupper af sygdommen. Din øjenlæge kan rådgive dig, om du hører ind under denne gruppe. 

 

Den tørre form kan ikke behandles medicinsk. Ofte vil man dog have glæde af optiske hjælpemidler som luplamper og briller med stor forstørrelse. Hjælpemidlerne sælges af optikere med særlig interesse for området. Er dit syn nedsat til værdien 6/18 eller dårligere på begge øjne, kan du få gratis hjælp gennem kommunens hjælpemiddelcentral. 

Den våde form kan behandles medicinsk, som beskrevet nedenfor. 

 

Hvad kan jeg selv gøre? 

Har du den tørre form, er det vigtigt, at du opdager, hvis den slår over i den våde form, da den kan behandles. Sæt et stykke ternet papir op på dit køleskab, og se jævnligt på arket - først med det ene øje og bagefter med det andet øje. Oplever du, at linjerne ikke står som rette linjer, bør du kontakte din øjenlæge inden for 1 eller 2 uger. 

 

Medicinsk behandling 

Den våde form kan behandles og i mange tilfælde bringes tilbage til en tør form. Den tørre form kan ikke behandles. Ved den våde AMD dannes nye blodårer i de tørre pletter. Behandlingen går ud på at fjerne disse nye kar. Man kan sprøjte et stof ind i øjet, som ødelægger de nye blodårer (en VEGF-hæmmer). Indsprøjtninger gives som en serie på 3 indsprøjtninger med en måneds mellemrum. Yderligere indsprøjtninger kan være nødvendigt for fuld effekt. Du er lokalbedøvet, når du får indsprøjtningen, og behandlingen foretages ambulant på hospitalernes øjenafdeling.  

 

Ved enkelte, sjældne former af våd AMD anvendes et andet behandlingsprincip. Stoffet verteporfin (kræver særlig udleveringstilladelse) sprøjtes ind i en blodåre på armen. Stoffet ophobes i de nye blodkar i våd AMD, men bliver først aktivt, når det bestråles med laserlys gennem pupillen. Ved aktivering med laser ødelægges de nye blodkar. Behandlingen hedder fotodynamisk terapi, ofte kaldet kold laser

Lægemidler

Midler mod AMD

Midlerne er injektionsvæsker til indsprøjtning i øjet. Verteporfin er infusionsvæske til indsprøjtning i en blodåre. Ved hjælp af laserlys aktiveres det virksomme stof.  

Forfattere