Rilpivirin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rilpivirin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Edurant  Janssen filmovertrukne tabletter  25 mg
Eviplera  Gilead Sciences filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg Emtricitabin
Tenofovirdisoproxil
Juluca  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  50/25 mg Dolutegravir
Odefsey  Gilead Sciences filmovertrukne tabletter  200 mg+25 mg+25 mg Emtricitabin
Tenofoviralafenamid
REKAMBYS  Janssen depotinjektionsvæske, susp.  900 mg