Lioresal®

M03BX01
 

Lioresal® er et muskelafslappende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lioresal® anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet. 

Injektions- og infusionsvæske må kun gives til børn og unge (4-18 år) med alvorlig kronisk spasticitet forbundet med skade, multipel sklerose eller andre rygmarvssygdomme, og hvor oral behandling enten ikke har virket eller hvor patienten oplever uacceptable bivirkninger ved effektive orale doser. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter, oral opløsning (væske til at drikke) og injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i rygmarvsvæsken. 

Dosering er individuel. 

 

Tabletter eller oral opløsning 

 • Voksne og børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år


Injektions- og infusionsvæske 

 • Dosis er individuel.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Tabletter og oral opløsning bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat muskelspænding*.
Sløvhed.
Søvnighed.
Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn.
Besvær med at styre arme og ben, Hovedpine, Rysten.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Mareridt, Opstemthed  (eufori), Søvnforstyrrelser.
Lavt blodtryk.
Reaktioner og ubehag under infusionen*.
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning, Ufrivillig vandladning.
Muskelsmerter, Muskelsvaghed, Øget muskelspænding*.
Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion.
Lungebetændelse*, Nedsat vejrtrækning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Øget spytdannelse*.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hårtab*.
Væskemangel*.
Blodprop i de dybe vener*, Væskeophobning i fx arme og ben.
Tarmslyng*.
Impotens.
Selvmordstanker eller -adfærd*.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Talebesvær.
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper.
Leverpåvirkning.
Besvimelsesanfald.
Tinnitus.
Manglende vandladning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Ikke kendt. Abstinenser.
Langsom puls.
Forværret parkinsonisme.
Forværret skævhed i ryggen*.
Forhøjet blodsukker.

* Bivirkninger set ved indsprøjtning i rygmarvsvæsken. 

 

 • Selvmordsadfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Særlige advarsler

 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Lioresal®.
 • Lioresal® kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig brug af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) øges bivirkningerne (bl.a. konfusion, hallucinationer, hovedpine, kvalme og uro).
 • Ved samtidig behandling med Lioresal® og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Samtidig brug af Lioresal® injektions- og infusionsvæske og anæstesimidler kan medføre risiko for hjerteforstyrrelser og kramper. Fald i blodtryk er observeret ved kombination af Lioresal® og morfin.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Lioresal® sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) baclofen. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg baclofen. 

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram, 0,5 mg eller 2 mg baclofen. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 1 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 1 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 1 mg/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 200 stk. 332,40
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 174,15
Recept oral opløsning 1 mg/ml 300 ml. 131,40
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 1 amp. a 20 ml 1.082,65
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 1 amp. a 5 ml 1.082,65
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 5 amp. a 1 ml 106,85

Substitution

tabletter 10 mg
Baclofen "Nordic Prime" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 10 mg
Baclofen "Paranova" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 10 mg
Baklofen "2care4" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 10 mg
Baklofen "Mylan" Mylan, Baclofen, tabletter 10 mg
 
tabletter 25 mg
Baclofen "Nordic Prime" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 25 mg
Baklofen "2care4" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 25 mg
Baklofen "Alternova" Alternova, Baclofen, tabletter 25 mg
Baklofen "Mylan" Mylan, Baclofen, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
K J, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 10 mg
 

Tabletter  25 mg

Præg:
U R, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

04.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...