Noritren®

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Noritren®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Noritren®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Noritren® bruges mod

Noritren® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.  

 

Noritren® anvendes til behandling af depression.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Noritren®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg, 25 mg og 50 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  10 mg, 25 mg og 50 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg, 25 mg og 50 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 2 gange i døgnet, stigende med 25 mg hver 2. dag til højst 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 2 gange i døgnet, gradvis stigende til 75 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

   

Bemærk:    

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år. Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hurtig puls
Uskarpt syn
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Vægtøgning
Rysten, Svimmelhed Hovedpine
Døsighed
Øget svedtendens
Blodtryksfald når man rejser sig
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Forstørrede pupiller
Smagsforstyrrelser
Træthed
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*)
Besvær med at styre arme og ben, Ændring i hudens følesans
Forvirring, Koncentrationsbesvær
Rejsningsproblemer Nedsat sexlyst
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Forhøjet tryk i øjet**
Hævelse af tungen Diarré, Opkastning
Væskeophobning i ansigtet Nældefeber
Kramper
Angst, Manier Mareridt, Søvnløshed
Manglende vandladning
Forhøjet blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Tarmslyng
Feber
Leverpåvirkning Gulsot
Vægttab
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer
Udvikling af bryster hos mænd
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Serotoninsyndrom

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • En speciel nyresygdom (Schwarts-Bartters syndrom) og selvmords adfærd er set, men med ukendte hyppigheder.
 • Delirium er set hos ældre og hallucinationer er forekommet, oftest i forbindelse med skizofreni.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler som Noritren®. Øget risiko for afkalkning af knoglerne ses dog også ved ubehandlet depression.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet ved anvendelse af tricykliske antidepressiva som Noritren®. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og visse kraftige smertestillende midler (opioider).

Det skal du vide, når du tager Noritren®

Hvornår må du ikke tage Noritren®

Hvornår må du ikke tage Noritren®

Ved hjertesvigt, forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet bør midlet ikke anvendes.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet, grøn stær, manglende vandladning, sygdomme i skjoldbruskkirtlen, dårligt fungerende lever samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.
Anden medicin sammen med Noritren®

Anden medicin sammen med Noritren®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel), valproat (middel mod epilepsi) samt antihistaminer kan øge virkningen af Noritren®.
 • Visse epilepsimidler (bl.a. phenobarbital og carbamazepin) kan nedsætte virkningen af Noritren®.
 • Noritren® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Noritren® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Man har erfaring for, at m...
Kan om nødvendigt anvendes.

Man har erfaring for, at mange gravide har været behandlet, uden der er opstået fosterskade.
Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Noritren®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.

Alkohol og Noritren®

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Noritren®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Noritren® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 2 gange i døgnet, stigende med 25 mg hver 2. dag til højst 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 2 gange i døgnet, gradvis stigende til 75 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

  

Bemærk:   

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år. Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.

Sådan virker Noritren®

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes af spille en rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 18-44 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
NL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
NO
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
NS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 66,80
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 86,50
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 173,10
 
Noritren® markedsføres af: Lundbeck
 
 
 

Revisionsdato

22.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...