Pradaxa®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Pradaxa® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Særlige hensyn
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Pradaxa® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Pradaxa® bruges mod

 

Pradaxa® er et blodfortyndende middel, et direkte oralt antikoagulantia (DOAK), som anvendes til:  

 • Forebyggelse af blodpropper hos patienter, der får indsat kunstigt hofte- eller knæled.
 • Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener (DVT) og i lungerne (LE).
 • Forebyggelse af blodpropper hos specielle grupper af patienter med hjerteflimmer/-flagren.

Læs mere om Blodfortyndende midler.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Pradaxa®

Mad og drikke

Mad og drikke

hårde kapsler  75 mg, 110 mg og 150 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  75 mg, 110 mg og 150 mg.
 • Må ikke åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  75 mg, 110 mg og 150 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

OBS

Pga. øget blødningsrisiko må kapslerne ikke åbnes. De skal synkes hele.   

  

Dosering

Findes som kapsler og overtrukket granulat.   


Voksne
   

Indsættelse af kunstigt hofte- eller knæled   

 • Sædvanligvis 110 mg 1-4 timer efter operationen.
 • Dernæst 220 mg 1 gang i døgnet i
  • 10 dage ved knæoperation
  • 28-35 dage ved hofteoperation.
 • Hos ældre over 75 år og ved dårligt fungerende nyrer bør dosis nedsættes til 75 mg 1-4 timer efter operationen og dernæst 150 mg 1 gang i døgnet.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron eller verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 150 mg 1 gang i døgnet, og midlerne skal tages samtidig med Pradaxa®.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) og dårligt fungerende nyrer skal dosis muligvis nedsættes til 75 mg 1 gang i døgnet.


Behandling og forebyggelse af DVT og LE samt   

Hjerterytmeforstyrrelser   

 • Sædvanligvis 150 mg 2 gange i døgnet.
 • Hos ældre over 80 år nedsættes dosis til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • Nedsættelse af dosis bør også overvejes hos 75-80-årige patienter med øget risiko for blødning og patienter med øget risiko for blødning og dårligt fungerende nyrer.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 110 mg 2 gange i døgnet.

   

Børn og unge 0-18 år    

Behandling og forebyggelse af blodpropper.    

 • Dosis afhænger af barnets alder og vægt.
 • Overtrukket granulat kan bruges, hvis barnet ikke kan synke kapslerne hele.

   

Bemærk:   

Kapsler   

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes. Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug.

   

Overtrukket granulat   

 • Overtrukket granulat kan anvendes til børn under 12 år, så snart barnet kan synke blød mad.
 • Granulatet skal blandes med mad før indtagelse, og må kun blandes med æblejuice eller den bløde mad, der er nævnt i brugsanvisningen (ikke mælkeprodukter).
 • Efter blanding med mad eller æblejuice skal Pradaxa® gives inden for 30 minutter.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)   

Glemt medicin   

Hvis du tageer Pradaxa® efter indsættelse af kunstig hofte eller knæled:    

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du fortsætte behandlingen som planlagt.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

   

Hvis du tager Pradaxa® til behandling og forebyggelse af blodpropper i vener og lunger samt hjerteflimmer:    

 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt.
 • Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.
Glemt medicin

Glemt medicin

Hvis du tageer Pradaxa® efter indsættelse af kunstig ...

Hvis du tageer Pradaxa® efter indsættelse af kunstig hofte eller knæled:    

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du fortsætte behandlingen som planlagt.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

   

Hvis du tager Pradaxa® til behandling og forebyggelse af blodpropper i vener og lunger samt hjerteflimmer:    

 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt.
 • Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tendens til blødninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Blødning fra endetarmen, Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter Diarré, Kvalme
Blod i urinen
Næseblod
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Mavesår Opkastning, Spiserørskatar, Sure opstød, Synkebesvær
Sårhelingsproblemer
Leverpåvirkning
Allergiske reaktioner
Hudkløe, Hududslæt
Blodansamling, Hjerneblødning
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ophostning af blod
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand Nældefeber
Forhøjet galdefarvestof
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Muskelsammentrækninger i luftrørene

I sjældne tilfælde er der set alvorlig eller svær blødning, der kan have invaliderende, livstruende eller dødelig udgang.  

Det skal du vide, når du tager Pradaxa®

Hvornår må du ikke tage Pradaxa®

Hvornår må du ikke tage Pradaxa®

Pradaxa® bør ikke anvendes:   ved aktiv blødning v...

Pradaxa® bør ikke anvendes:   

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du har kunstige hjerteklapper.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Før behandling og i løbet af behandlingen skal din nyrefunk...
 • Før behandling og i løbet af behandlingen skal din nyrefunktion undersøges.
 • Forsigtighed ved øget tendens til blødning
 • Forsigtighed ved samtidig behandling for spiserørskatar eller betændelse i mavens slimhinde.
 • Forsigtighed ved alder > 75 år og voksne med vægt mindre end 50 kg.
 • Behandling med Pradaxa® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen først vurdere, om du må behandles med Pradaxa®.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Pradaxa®.

   

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.   

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. Ved forkert brug, er set eksempler på blødning, der har medført død.
 • Skal du opereres, skal du måske holde pause med Pradaxa®. Tal med din læge.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Midlet må ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.    

   

Anden medicin sammen med Pradaxa®

Anden medicin sammen med Pradaxa®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Pradaxa® må ikke tages samtidig med svampemidler (itraconazol, ketoconazol), dronedaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) og kombinationen glecaprevir/pibrentasvir (middel mod HIV) samt visse andre blodfortyndende midler.
 • Samtidig behandling med blodfortyndende og blodpladehæmmende midler (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel og ticagrelor) kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med et NSAID (midler mod gigt og smerter) kan øge risikoen for blødning og justering af dosis kan derfor være nødvendig. Hvis du er i behandling med et NSAID, mens du får Pradaxa®, skal du straks kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • Samtidig behandling med midler mod depression (SSRI og SNRI) kan muligvis øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med rifampicin (antibiotikum), naturlægemidler, som indeholder perikon og midler mod epilepsi (carbamazepin og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Pradaxa®.
 • Samtidig behandling med clarithromycin (antibiotikum), amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), tacrolimus (middel mod afstødning af organer) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) forstærker virkningen af Pradaxa®.
 • Samtidig behandling med posaconazol (svampemiddel) og proteaseinhibitorer, fx ritonavir (middel mod HIV), er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.
Holdbarhed

Holdbarhed

Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes. ...
 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes.
 • Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.

   

Holdbarhed   

Kapsler   

 • Pradaxa® kapsler skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • De må først tages ud af blisterarket eller plastbeholderen lige inden brug.
 • De må IKKE dosisdispenseres.
 • Når plastbeholderen er åbnet, skal kapslerne anvendes inden for 4 måneder.

   

Overtrukket granulat   

 • Kan blandes med blød mad eller æblejuice og skal gives inden for 30 min.
 • Når aluminiumsposen med overtrukket granulat er åbent, skal granulat anvendes inden for 6 måneder.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Pradaxa® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Pradaxa®

Alkohol og Pradaxa® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Pradaxa® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som kapsler og overtrukket granulat.  


Voksne
  

Indsættelse af kunstigt hofte- eller knæled  

 • Sædvanligvis 110 mg 1-4 timer efter operationen.
 • Dernæst 220 mg 1 gang i døgnet i
  • 10 dage ved knæoperation
  • 28-35 dage ved hofteoperation.
 • Hos ældre over 75 år og ved dårligt fungerende nyrer bør dosis nedsættes til 75 mg 1-4 timer efter operationen og dernæst 150 mg 1 gang i døgnet.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron eller verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 150 mg 1 gang i døgnet, og midlerne skal tages samtidig med Pradaxa®.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) og dårligt fungerende nyrer skal dosis muligvis nedsættes til 75 mg 1 gang i døgnet.


Behandling og forebyggelse af DVT og LE samt  

Hjerterytmeforstyrrelser  

 • Sædvanligvis 150 mg 2 gange i døgnet.
 • Hos ældre over 80 år nedsættes dosis til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • Nedsættelse af dosis bør også overvejes hos 75-80-årige patienter med øget risiko for blødning og patienter med øget risiko for blødning og dårligt fungerende nyrer.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 110 mg 2 gange i døgnet.

  

Børn og unge 0-18 år   

Behandling og forebyggelse af blodpropper.   

 • Dosis afhænger af barnets alder og vægt.
 • Overtrukket granulat kan bruges, hvis barnet ikke kan synke kapslerne hele.

  

Bemærk:  

Kapsler  

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes. Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug.

  

Overtrukket granulat  

 • Overtrukket granulat kan anvendes til børn under 12 år, så snart barnet kan synke blød mad.
 • Granulatet skal blandes med mad før indtagelse, og må kun blandes med æblejuice eller den bløde mad, der er nævnt i brugsanvisningen (ikke mælkeprodukter).
 • Efter blanding med mad eller æblejuice skal Pradaxa® gives inden for 30 minutter.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)  

Glemt medicin  

Hvis du tageer Pradaxa® efter indsættelse af kunstig hofte eller knæled:   

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du fortsætte behandlingen som planlagt.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

  

Hvis du tager Pradaxa® til behandling og forebyggelse af blodpropper i vener og lunger samt hjerteflimmer:   

 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt.
 • Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

Sådan virker Pradaxa®

 • Virker ved at hæmme trombin, som normalt findes i blodet. Trombin er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid () er 11-17 timer.

Foto og identifikation

Hårde kapsler  75 mg

Præg:
R75,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 75 mg
 

Hårde kapsler  110 mg

Præg:
R110,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6,2 x 18,7
hårde kapsler 110 mg
 

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
R150,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå, Hvid
Mål i mm: 7,3 x 21,4
hårde kapsler 150 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept Overtrukket granulat 20 mg 60 stk. 2.832,35
Recept Overtrukket granulat 30 mg 60 stk. 2.832,35
Recept Overtrukket granulat 40 mg 60 stk. 2.832,35
Recept Overtrukket granulat 50 mg 60 stk. 2.832,35
Recept Overtrukket granulat 110 mg 60 stk. 2.832,35
Recept Overtrukket granulat 150 mg 60 stk. 2.832,35
Recept hårde kapsler 75 mg 60 stk. (blister) 750,25
Recept hårde kapsler 75 mg 60 stk. (blister) (2care4) 755,10
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (blister) 737,20
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (blister) (2care4) Udgået 18-09-2023
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (2care4) 736,40
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (Orifarm) Udgået 07-08-2023
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (blister) (Orifarm) Udgået 04-09-2023
Recept hårde kapsler 110 mg 60 stk. (blister) (Abacus) 737,75
Recept hårde kapsler 110 mg 180 stk. (3 x 60) (blister) 1.741,30
Recept hårde kapsler 110 mg 180 stk.(3x60)(blister)(Abacus 1.708,60
Recept hårde kapsler 110 mg 180 stk. (blister) (Orifarm) 1.760,00
Recept hårde kapsler 150 mg 60 stk. (Orifarm) 722,00
Recept hårde kapsler 150 mg 60 stk. (blister) 697,45
Recept hårde kapsler 150 mg 60 stk. (blister) (Orifarm) 697,00
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (blister) (Abacus) 2.177,50
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (blister) (Orifarm) 2.230,00
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (blister) (Paranova) Udgået 07-08-2023
Recept hårde kapsler 150 mg 180 stk. (3 x 60) (blister) 2.178,55
 
Pradaxa® markedsføres af: Boehringer Ingelheim
 
 
 

Revisionsdato

04.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...