Dabigatranetexilat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Dabigatranetexilat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Pradaxa®  Boehringer Ingelheim hårde kapsler  75 mg
hårde kapsler  110 mg
hårde kapsler  150 mg