Xyrem

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Xyrem. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Xyrem bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Xyrem. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Xyrem bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhæng...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Xyrem bruges mod

 
 • Xyrem er et middel, der anvendes ved pludseligt tab af muskelspænding hos patienter med den sjældne sygdom narkolepsi, der viser sig ved en pludselig, uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Pludseligt tab af muskelspænding kan medføre fald og kan udløses af en pludselig følelsesmæssig reaktion som fx latter, vrede eller overraskelse.
 • Recept på Xyrem må kun udskrives af speciallæger i nervesystemet og dets sygdomme (neurologer).

Sådan tager du Xyrem

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).   

   

Første dosis tages ved sengetid 2-3 timer efter fødeindtagelse. Anden dosis tages 2,5-4 timer senere. Hver dosis fortyndes med 60 ml vand. Den dosis, der skal tages om natten, kan fortyndes ved sengetid.   

   

Voksne   

Begyndelsesdosis. 4,5 ml (2,25 g) 2 gange i døgnet. Døgndosis kan øges med 1-2 ugers intervaller med 1,5 ml (0,75 g) ad gangen til vedligeholdelsesdosis: Højst 9 ml (4,5 g) 2 gange i døgnet.    

   

Børn under 7 år, der vejer 15 kg eller mere   

Dosering afhængig af vægt. Dosis kan øges med 1-2 ugers intervaller til højst 0,2 g/kg i døgnet til børn, der vejer 15-45 kg og højst 9 g i døgnet til børn, der vejer over 45 kg.   

   

Bemærk:   

 • Dosis skal nedsættes, hvis man er i behandling med valproat (middel mod epilepsi).
 • Hvis behandlingen har været afbrudt i mere end 14 dage, startes igen med en lav begyndelsesdosis, der så kan øges trinvist som ved starten af behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 7 år. Midlet må desuden ikke bruges til børn, der vejer under 15 kg.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme  (ses oftere hos kvinder)
Svimmelhed Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Sløret syn
Mavesmerter Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Balanceforstyrrelser Kraftesløshed, Træthed
Faldtendens
Vægttab
Nedsat appetit
Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter
Nedsat følesans, Pludselig og forbigående kraftesløshed*, Rysten, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression, Forvirring, Følelse af beruselse, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed, Søvnlammelse Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvngængeri, Søvnløshed, Ufrivillig natlig vandladning, Unormale drømme
Ufrivillig vandladning
Åndenød Bihulebetændelse, Forkølelsessymptomer, Snorken, Tilstoppet næse
Hududslæt, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ufrivillig afføring
Allergiske reaktioner
Hukommelsesbesvær Uro i benene
Hallucinationer, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Mundtørhed, Tænderskæren
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet Nældefeber
Væskemangel Øget appetit
Kramper
Bevidsthedstab, Ufrivillige rykkende bevægelser
Aggressivitet, Drabstanker, Manier, Opstemthed, Panikanfald, Spiseforstyrrelser Irritabilitet
Pludselig vandladningstrang Hyppig vandladning, Natlig vandladning
Øget sexlyst
Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen under søvn
Fedtet hud

* Anfald af pludselig og forbigående kraftesløshed er i nogle tilfælde vendt tilbage med øget hyppighed, efter behandlingen er ophørt.  

Det skal du vide, når du tager Xyrem

Hvornår må du ikke tage Xyrem

Hvornår må du ikke tage Xyrem

Midlet bør ikke anvendes hvis man lider af svær depre...

Midlet bør ikke anvendes hvis man lider af svær depression eller er i behandling med opioider (midler mod smerter) eller barbiturater (midler mod epilepsi).   

Må desuden ikke bruges, hvis man lider af mangel på enzymet succinylsemialdehyddehydrogenase.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Xyrem sløvende virkning forstærkes af alkohol og man risike...
 • Xyrem sløvende virkning forstærkes af alkohol og man risikere påvirkning af vejrtrækningen. Samtidig brug af alkohol bør undgås.
 • På grund af risiko for misbrug bør Xyrem anvendes med forsigtighed ved tidligere medicin- eller stofmisbrug.
 • For patienter med forhøjet blodtryk eller hjertesvigt anbefales det at nedsætte natriumindholdet i maden.
 • Ved behandling af børn, skal man være særlig opmærksom på evt. hæmning af centralnervesystemet og vejrtrækningen - særligt når dosis øges. Det anbefales, at man overvåger barnets vejrtrækning i 2 timer efter en dosis er taget.
 • Xyrem skal desuden anvendes med forsigtighed ved:
  • Lidelser i luftvejene (herunder søvnapnø)
  • Epilepsi
  • Tidligere depression
  • Den sjældne arvelige sygdom porfyri (der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning)
  • Behandling af ældre
  • BMI > 40 (pga. øget risiko for søvnapnø)
 • Natriumindhold. 1 ml (500 mg) indeholder natrium, som svarer til 229 mg natriumchlorid. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Normalt halv begyndelsesdosis.   

   

Anden medicin sammen med Xyrem

Anden medicin sammen med Xyrem

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Xyrem forstærker virkningen af beroligende midler, sovemidler og stærke smertestillende midler. Samtidig brug bør undgås pga. påvirkningen af vejrtrækningen.
 • Visse midler mod depression øger risikoen for bivirkninger.
 • Visse midler mod epilepsi kan påvirke effekten af Xyrem.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Fortynding: Hver dosis fortynde...

Håndtering   

Fortynding: Hver dosis fortyndes i målebægeret med 60 ml postevand.   

   

Holdbarhed   

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 90 dage.
 • Fortyndet oral opløsning kan opbevares i højst 24 timer.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Du bør ikke køre bil eller udføre andre opgaver, der ...

Du bør ikke køre bil eller udføre andre opgaver, der kræver fuld opmærksomhed i mindst 6 timer efter, du har taget Xyrem. Hvis børn og unge får doser over 0,1 g/kg pr. dag, kan påvirkningen af midlet vare mere end 6 timer.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Xyrem. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Xyrem bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Xyrem

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Xyrem.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Xyrem bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Xyrem ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).  

  

Første dosis tages ved sengetid 2-3 timer efter fødeindtagelse. Anden dosis tages 2,5-4 timer senere. Hver dosis fortyndes med 60 ml vand. Den dosis, der skal tages om natten, kan fortyndes ved sengetid.  

  

Voksne  

Begyndelsesdosis. 4,5 ml (2,25 g) 2 gange i døgnet. Døgndosis kan øges med 1-2 ugers intervaller med 1,5 ml (0,75 g) ad gangen til vedligeholdelsesdosis: Højst 9 ml (4,5 g) 2 gange i døgnet.   

  

Børn under 7 år, der vejer 15 kg eller mere  

Dosering afhængig af vægt. Dosis kan øges med 1-2 ugers intervaller til højst 0,2 g/kg i døgnet til børn, der vejer 15-45 kg og højst 9 g i døgnet til børn, der vejer over 45 kg.  

  

Bemærk:  

 • Dosis skal nedsættes, hvis man er i behandling med valproat (middel mod epilepsi).
 • Hvis behandlingen har været afbrudt i mere end 14 dage, startes igen med en lav begyndelsesdosis, der så kan øges trinvist som ved starten af behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 7 år. Midlet må desuden ikke bruges til børn, der vejer under 15 kg.

Sådan virker Xyrem

 • Virker ved at fremme den dybe søvn om natten.
 • Halveringstiden i blodet () er 30-60 minutter.

Hvad indeholder Xyrem?

Xyrem kan erstattes med

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 500 mg/ml 180 ml 1.350,50
 
Xyrem markedsføres af: UCB Nordic
 
 
 

Revisionsdato

06.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...