Ciprofloxacin "HEXAL"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Ciprofloxacin "HEXAL" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Ciprofloxacin "HEXAL" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Ciprofloxacin "HEXAL" bruges mod

 

Ciprofloxacin "HEXAL" er et antibiotikum. Fluorquinolon.  

  

Ciprofloxacin "HEXAL" anvendes til:  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Ciprofloxacin "HEXAL"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg og 750 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  500 mg og 750 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  500 mg og 750 mg.
 • Synkes hele eller halve.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.   

   

Infektioner   

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

   

Gonoré   

 • 500 mg som engangsdosis.

   

Cystisk fibrose   

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1.500 mg, fordelt på 2 doser.

   

Forebyggende mod meningokok-meningitis   

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.
 • Bemærk: Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Reaktioner på indstiksstedet
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Luft fra tarmen, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Feber, Kraftesløshed
Nældefeber
Infektion med resistente svampe
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning
Ledsmerter Muskel- og ledsmerter, Muskelsmerter
Svimmelhed Hovedpine
Anoreksi - nervøs spisevægring, Hyperaktivitet, Uro og rastløshed Søvnforstyrrelser
Påvirkning af nyrerne
Hudkløe, Hududslæt
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader Forhøjet antal hvide blodlegemer
Hurtig puls
Høretab, Tinnitus
Synsforstyrrelser**
Tyktarmsbetændelse*****
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Påvirkning af bugspytkirtlen
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker
Kramper, Ledbetændelse, Muskelkramper, Øget muskelspænding
Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression*, Forvirring, Hallucinationer Unormale drømme
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt Krystaller i urinen
Åndenød
Overfølsomhed over for sollys Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk Afslapning af karrenes muskler
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Betændelse i bugspytkirtlen
Ødelæggelse af levercellerne***
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene
Seneskader Seneskedehindebetændelse
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed
Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Migræne, Øget tryk i hjernen, Øget tryk i kraniet
Psykoser*
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Småblødninger i hud og slimhinder
Karbetændelse
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser
Påvirkning af ekg, Øget blødningstendens
Koma pga. for lavt blodsukker****
Nervebetændelse fx på arme og ben
Let øget stemningsleje, Manier
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

* Kan udvikle sig til selvmordstanker eller selvmordsadfærd.   

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.  

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt.  

**** Især hos diabetespatienter.  

***** Meget sjældent med mulig dødelig udgang.  

  

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med ciprofloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:
  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Det skal du vide, når du tager Ciprofloxacin "HEXAL"

Hvornår må du ikke tage Ciprofloxacin "HEXAL"

Hvornår må du ikke tage Ciprofloxacin "HEXAL"

Ciprofloxacin "HEXAL" bør ikke anvendes:   Til bør...

Ciprofloxacin "HEXAL" bør ikke anvendes:   

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).
 • Hvis du er overfølsom over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ciprofloxacin "HEXAL" skal anvendes med forsigtighed....

Ciprofloxacin "HEXAL" skal anvendes med forsigtighed.   

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Ciprofloxacin "HEXAL" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Hjerteklapsygdom:
  • Hvis du har en hjerteklapsygdom og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdommen under behandlingen.
  • Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
   • akut åndenød
   • nyopstået hjertebanken
   • væskeansamling i maven eller benene.
 • Optagelsen af Ciprofloxacin "HEXAL" i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Ciprofloxacin "HEXAL" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Ciprofloxacin "HEXAL" kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Kontakt straks en øjenlæge, hvis du oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • I forbindelse med brug af samme type midler som Ciprofloxacin "HEXAL" er der set påvirkning af blodsukkeret. Herunder udvikling af koma på grund af for lavt blodsukker. Særlig forsigtighed anbefales, hvis du lider af en kronisk nyresygdom eller er i behandling med binyrebarkhormon. Har du diabetes, anbefales ekstra kontrol af blodsukker.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Ciprofloxacin "HEXAL"

Anden medicin sammen med Ciprofloxacin "HEXAL"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Ciprofloxacin "HEXAL" må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel) eller agomelatin (middel mod depression).
 • Jernpræparater og syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "HEXAL". Derfor bør de to typer lægemidler indtages med ca. 4 timers mellemrum.
 • Ciprofloxacin "HEXAL" kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel), methotrexat (middel mod leddegigt) og zolpidem (sovemiddel).
 • Ciprofloxacin "HEXAL" har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "HEXAL":
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel) bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "HEXAL".
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "HEXAL", og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Ciprofloxacin "HEXAL".
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.
 • Forsigtighed hos patienter med kendt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og samtidig behandling med lægemidler, der påvirker hjertets elektriske impulser, fx fluconazol (svampemiddel), tricykliske antidepressive midler eller makrolider.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan anvendes kortvarigt i 1. trimester efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol og Ciprofloxacin "HEXAL" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ciprofloxacin "HEXAL"

Alkohol og Ciprofloxacin "HEXAL" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Ciprofloxacin "HEXAL" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.  

  

Infektioner  

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

  

Gonoré  

 • 500 mg som engangsdosis.

  

Cystisk fibrose  

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1.500 mg, fordelt på 2 doser.

  

Forebyggende mod meningokok-meningitis  

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.
 • Bemærk: Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Ciprofloxacin "HEXAL"

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-7 timer.

Hvad indeholder Ciprofloxacin "HEXAL"?

Ciprofloxacin "HEXAL" kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
cip, 500
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 19,2
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Filmovertrukne tabletter  750 mg

Præg:
cip, 750
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 22,2
filmovertrukne tabletter 750 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Ciprofloxacin "HEXAL"
20 stk. (blister) 83,60
Recept filmovertrukne tabletter 750 mg (kan dosisdisp.)
Ciprofloxacin "HEXAL"
20 stk. (blister) 96,95
 
Ciprofloxacin "HEXAL" markedsføres af: HEXAL
 
 
 

Revisionsdato

13.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...