Symbicort®

Symbicort Forte Turbuhaler, Symbicort Mite Turbuhaler, Symbicort Turbohaler, Symbicort Turbuhaler
Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symbicort®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.
Restriktioner
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symbicort®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.
Alkohol: Vær forsigtig.
Restriktioner
Doping: Restriktioner - formoterol.
Bloddonor: Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Symbicort®, komb. bruges mod

Symbicort® er et middel mod astma og KOL. Kombinationspræparat.  

 

Symbicort® anvendes ved astma og KOL.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Symbicort®, komb.

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som inhalationspulver i Turbuhaler® og inhalationsspray.   

Astma

Voksne og børn over 12 år   

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 sug 2 gange i døgnet eller 1 sug (forte) 2 gange i døgnet.
 • Kan herudover anvendes ved behov (gælder ikke forte).
 • Højst 6 sug på en gang og højst 12 sug i døgnet.

Børn 6-12 år   

 • 2 sug (mite) 2 gange i døgnet.

Bemærk:   

 • Når sygdommen er under kontrol, kan man forsøge trinvist at nedsætte dosis.

KOL

Inhalationspulver   

 • Voksne. Sædvanligvis 2 sug 2 gange i døgnet eller 1 sug (forte) 2 gange i døgnet.

Inhalationsspray   

 • Voksne. 2 pust 2 gange dgl.

Bemærk:

 • Munden skylles med vand efter inhalation.
 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug.
 • Ved problemer med inhalationsteknikken kan man med fordel anvende sprayen sammen med en åndingsbeholder (fx Volumatic, AeroChamber).

   

Klimapåvirkning   

Symbicort®, inhalationsspray indeholder apafluran (HFC-227ea/HFA-227), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).   

Stop af behandling

Stop af behandling

Hvis inhaleret binyrebarkhormon har virket på ens astma og man pludseligt stopper behandling, øger det risikoen for et akut astmaanfald.   

Instruktioner

Instruktioner

Se, hvordan du gør.

   

Denne film findes også med arabisk speak. Klik her, og scroll lidt ned.   

   

   

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer.    

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere).    

  

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Svamp i munden
Rysten Hovedpine
Hæshed, Lungebetændelse  (hos KOL patienter), Talebesvær Hoste, Irritation i halsen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Sløret syn
Kvalme
Muskelkramper
Svimmelhed
Aggressivitet, Angst, Hyperaktivitet Søvnforstyrrelser
Småblødninger i hud og slimhinder
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Allergiske reaktioner
For lidt kalium i blodet
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe
Væksthæmning
Grøn stær, Grå stær
Smagsforstyrrelser
Fald i knoglemineraltætheden, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*), Ændringer i blodtrykket
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, Forhøjet blodsukker
Adfærdsforstyrrelse  (ses oftest hos børn), Depression

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

  

 • Muskelsammentrækninger i luftrørene ses i sjældne tilfælde ved inhalation. Forekommer det, skal behandlingen stoppes.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.
 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Det skal du vide, når du tager Symbicort®, komb.

Hvornår må du ikke tage Symbicort®, komb.

Hvornår må du ikke tage Symbicort®, komb.

Ved aktiv lungetuberkulose eller ved infektion i svælget, medmindre infektionen behandles samtidig bør midlet ikke anvendes.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

For at forebygge svamp i munden skal man efter inhalation s...
 • For at forebygge svamp i munden skal man efter inhalation skylle munden med vand, som herefter spyttes ud.
 • Forsigtighed ved:
  • lungetuberkulose
  • svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • hjerte-kar-sygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • forhøjet stofskifte
  • infektion i luftvejene med svampe eller virus.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret binyrebarkhormon bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge risikoen for visse bivirkninger.

Alle midler, der som Symbicort® virker beta2-stimulerende, kan give forhøjet blodsukker. Har du diabetes, anbefales ekstra kontrol af blodsukker.   

   

Nedsat leverfunktion   

Budesonid: Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.   

   

Anden medicin sammen med Symbicort®, komb.

Anden medicin sammen med Symbicort®, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Symbicort®. En række midler (bl.a. nogle antibiotika) kan øge risikoen for visse bivirkninger.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering Inhalationsspray   Skal rystes i min...

Håndtering

Inhalationsspray   

 • Skal rystes i mindst 5 sekunder inden hver brug.
 • Se medfølgende brugsvejledning, som skal følges omhyggeligt.

   

Se Instruktioner for anvendelse.    

   

Rengøring   

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

   

Inhalationsspray, opløsning kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere):   

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®.

Holdbarhed

Inhalationsspray   

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter ibrugtagning: Kan opbevares i højst 3 måneder.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symbicort®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.

Alkohol og Symbicort®, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symbicort®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Du kan opleve at få hjertebanken.    

Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Restriktioner

Doping

Behandling med Symbicort® til inhalation er tilladt i...

Behandling med Symbicort® til inhalation er tilladt i doser op til 54 mikrogram formoterol pr. døgn.    

NB: En koncentration af formoterol over 40 nanogram pr. ml i urinen betragtes som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises, at det er en konsekvens af behandlingen.   

  

Dosering

Findes som inhalationspulver i Turbuhaler® og inhalationsspray.  

Astma

Voksne og børn over 12 år  

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 sug 2 gange i døgnet eller 1 sug (forte) 2 gange i døgnet.
 • Kan herudover anvendes ved behov (gælder ikke forte).
 • Højst 6 sug på en gang og højst 12 sug i døgnet.

Børn 6-12 år  

 • 2 sug (mite) 2 gange i døgnet.

Bemærk:  

 • Når sygdommen er under kontrol, kan man forsøge trinvist at nedsætte dosis.

KOL

Inhalationspulver  

 • Voksne. Sædvanligvis 2 sug 2 gange i døgnet eller 1 sug (forte) 2 gange i døgnet.

Inhalationsspray  

 • Voksne. 2 pust 2 gange dgl.

Bemærk:

 • Munden skylles med vand efter inhalation.
 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug.
 • Ved problemer med inhalationsteknikken kan man med fordel anvende sprayen sammen med en åndingsbeholder (fx Volumatic, AeroChamber).

  

Klimapåvirkning  

Symbicort®, inhalationsspray indeholder apafluran (HFC-227ea/HFA-227), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).  

Sådan virker Symbicort®, komb.

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (budesonid), der hæmmer de vævsreaktioner, som ses ved astma, dels formoterol, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Halveringstiden I blodet () for budesonid er ca. 2 timer (voksne) og 1,5 timer (børn).
 • Halveringstiden i blodet for formoterol er ca. 8 timer.

Hvad indeholder Symbicort®, komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+80 mikrog/dosis
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog/dosis
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis  (Orifarm)
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+80 mikrog./dosis  (Orifarm)
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark)
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+160 mikrog/dosis  (2care4)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis  (2care4)
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+ 80 mikrog/dosis  (2care4)
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis  (Abacus)
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
4,5+80 mikrog./dosis  (Abacus)
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis  (2care4)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Foto og identifikation

Inhalationspulver  4,5+80 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  9+320 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 82
Med beskyttelses hætte
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
Uden beskyttelses hætte
 
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
Foto af dosistæller på spray set oppefra
 
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 60 doser 515,40
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 60 doser 242,00
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 60 doser 352,00
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) 60 doser 345,25
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 60 doser 241,00
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (2care4) 60 doser 352,70
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Abacus) 60 doser 327,75
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 120 doser 630,65
Recept inhalationspulver 4,5+80 mikrog/dosis 120 doser 557,80
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 120 doser 400,00
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 120 doser 628,00
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 120 doser (2x60) 676,00
Recept inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis  (Orifarm) 120 doser 348,00
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 120 doser (2 x 60) 371,95
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 120 doser 370,60
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (2care4) 120 doser (2x60) 677,00
Recept inhalationspulver 4,5+ 80 mikrog/dosis  (2care4) 120 doser 351,65
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) 120 doser 359,90
Recept inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis  (Abacus) 120 doser 345,20
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 180 doser (3x60) 1.512,60
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 180 doser (3x60) 995,00
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) 180 doser (3x60) 943,30
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (2care4) 180 doser 956,65
Recept inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Abacus) 180 doser (3 x 60) 943,50
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 360 doser (3 x 120) 1.858,25
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 360 doser (3 x 120) 1.015,00
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 360 doser 980,70
Recept inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) 360 doser (3 x 120) 973,35
Recept inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis 120 doser 538,55
Recept inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 120 doser 360,00
Recept inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 120 doser 359,00
Recept inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 360 doser (3 x 120) 973,00
Recept inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 360 doser (3x120) 972,00
 
Symbicort®, komb. markedsføres af: AstraZeneca
 
 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...