Pro-Epanutin bruges til behandling af

Epilepsi
Forgiftning med medicin

Pro-Epanutin

N03AB05
 

Pro-Epanutin er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Pro-Epanutin anvendes til forebyggelse og behandling af forskellige former for epileptiske anfald, fx vedvarende kramper (status epilepticus).
 • Anvendes desuden i de tilfælde, hvor indtagelse af phenytoin tabletter ikke er mulig.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske/koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en muskel eller en blodåre. 

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Svimmelhed.
Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Kuldegysninger.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedstab, Koordinationsbesvær, Rysten, Ændring i hudens følesans, Hovedpine.
Opstemthed, Søvnighed, Talebesvær.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Lavt blodtryk, Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertestop.
Høretab.
Dobbeltsyn.
Følelsesløshed i tungen.
Alvorlig hudreaktion.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Nedsat følesans, Ændrede reflekser.
Forvirring, Nervøsitet, Tankeforstyrrelser.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hududslæt.
Ikke kendt. Betændelse i lymfekirtler, Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Alvorlig påvirkning af hjertet, Forværret hjertesvigt, Hjerterytmeforstyrrelser.
Vækst af tandkødet, Forstoppelse, Hævede læber.
Leverbetændelse, Leverskade.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedssyndrom, Nældefeber.
Forhøjet blodsukker.
Alvorlig bindevævssygdom, Ledbetændelse.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Spiseforstyrrelser, Døsighed, Søvnløshed.
Betændelsestilstand i nyren.
Skæv penis.
Betændelseslignende reaktion i lungerne.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Uønsket hårvækst, Øget hårvækst.
 • Selv ved sædvanlige doser optræder ofte en diskret, snigende påvirkning af de kognitive funktioner i form af øget træthed, nedsat koncentrationsevne og hukommelsesbesvær.
 • Langtidsbehandling med phenytoin er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.  

Særlige advarsler

 • Asiater har større risiko for at få sjældne men alvorlige hudreaktioner i forbindelse med denne behandling.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion 

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), antibiotika (miconazol, sulfamethizol, sulfamethoxazol+trimethoprim og trimethoprim), midler mod mavesår (omeprazol), disulfiram (Antabus®), fluoxetin (middel mod depression), fluoruracil (kræftmiddel), isoniazid (tuberkulosemiddel) og fenylbutazon (middel mod urinsyregigt) øger virkningen af Pro-Epanutin.
 • Visse kræftmidler (cisplatin og doxorubicin) nedsætter virkningen af Pro-Epanutin.
 • Pro-Epanutin nedsætter virkningen af visse epilepsimidler (carbamazepin, ethosuximid og valproat), ciclosporin (middel ved organtransplantation), felodipin (middel mod forhøjet blodtryk), itraconazol (svampemiddel), quetiapin (middel mod psykoser), theophyllin (astmamiddel), hydrocortison (binyrebarkhormon), furosemid (vanddrivende), folsyre (B-vitamin) og svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
 • Pro-Epanutin og warfarin (blodfortyndende) kan ændre hinandens virkninger og bør ikke anvendes samtidig.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en øget risiko for misdannelser. Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Fosphenytoin omdannes til phenytoin, som virker ved at hæmme overførslen af nerveimpulser i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 21 timer (phenytoin).

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Lægemiddelformer

Injektionsvæske/koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 75 mg fosphenytoindinatrium (svarende til 50 mg phenytoinnatrium, benævnt 50 mg PÆ (phenytoinnatriumækvivalenter)). 

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml, injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml  (Orifarm)
Trometamol : injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml, injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml 10 htgl. a 10 ml 6.365,05
Recept injektionsvæske/konc. til infusionsvæske 75 mg/ml  (Orifarm) 10 x 10 ml 6.365,90
 
 
 

Revisionsdato

08.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...