Imigran®

Imigran Sprint
N02CC01
 

Imigran® er et middel mod migræne. Triptan

Virksomme stoffer

Anvendelse

Imigran® anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura samt Hortons hovedpine (kun indsprøjtning). 

Doseringsforslag

Findes som dispergible tabletter, næsespray og injektionsvæske, der indsprøjtes under huden. 

 

Migræneanfald: 

Voksne
Dispergible tabletter 

 • Sædvanligvis 50-100 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 300 mg.

 

Bemærk: 

 • Dispergible tabletter kan synkes hele eller opløses i en skefuld vand.

 

Næsespray 

 • Sædvanligvis 10-20 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 40 mg. Næsespray administreres som en enkeltdosis i det ene næsebor. Se slideshow.

 

Injektionsvæske 

 • Sædvanligvis 1 dosis (6 mg).
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem indsprøjtningerne, og der må højst tages 2 doser i døgnet.
 • Injektionsvæsken er beregnet til anvendelse i særlig GlaxoPen. Se film under "Instruktioner".

 

Hortons hovedpine: 

Voksne
Injektionsvæske 

 • Sædvanligvis 1 dosis (6 mg).
 • Hvis hovedpinen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 1 time mellem indsprøjtningerne, og der må højst tages 2 doser i døgnet.
 • Næsespray kan i visse tilfælde også anvendes.


Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald. I stedet kan gigtmidler (NSAID) eller paracetamol anvendes.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Manglende erfaring vedr. patienter under 18 år og over 65 år.

Instruktioner

 

Sådan bruger du endosis næsespray

 
  
 

Bivirkninger

Der kan ofte forekomme en følelse af svaghed og træthed, som sædvanligvis er forbigående og mild til moderat. 

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Smerter, Svimmelhed, Kuldefornemmelse, Tyngdefornemmelse.
Ændringer i blodtrykket.
Muskelsmerter.
Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans.
Døsighed.
Åndenød.
Rødme.
Varmefølelse.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Synstab.
Leverpåvirkning.
Påvirkning af ekg.
Kramper.
Ufrivillige langsomme bevægelser.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt. Diarré, Synkebesvær.
Ledsmerter.
Angst.

Efter brug af næsespray er der set mild, forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse og hals, smagsforstyrrelser samt næseblod. 

 

Der er desuden observeret allergiske reaktioner fra hududslæt til i sjældne tilfælde alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok) samt genopstået inflammationssmerte. 

Bør ikke anvendes

Imigran® bør ikke anvendes: 

 • ved hjerte-kar-sygdomme, eller hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen eller ved ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • samtidig med MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme). Der skal gå mindst 2 uger efter afbrydelse af behandling med MAO-hæmmere, før du må anvende Imigran®.

Særlige advarsler

 • Bør ikke gives, hvis der er risiko for hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom) uden forudgående undersøgelse af hjertet.
 • Forsigtighed hos patienter, der ryger, har et kontrolleret forhøjet blodtryk eller bruger nicotinsubstitution, hos postmenopausale kvinder og mænd over 40 år, eller hvis man har diabetes.
 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.
 • Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte kan indeholde tørt, naturligt latexgummi, der i sjældne tilfælde kan forårsage allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, hos personer med overfølsomhed over for latex.

 

Nedsat leverfunktion 

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Imigran® kan øge virkningen og bivirkninger af Imigran®.
 • Imigran® må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Imigran® må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- eller SNRI-midler) eller stærke smertestillende midler (fx morfin) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Bivirkninger kan være hyppigere ved samtidig brug af Imigran® og produkter indeholdende perikon.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Virkning

 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på virkningen ved migræne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter (dispergible tabletter), efter ca. 15 minutter (næsespray) og efter ca. 10 minutter (injektionsvæske).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Lægemiddelformer

Imigran® Sprint, dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan (som succinat).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 12 mg sumatriptan (som succinat) i sterilt vand.
Næsespray, opløsning (éndosisspray). 0,1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg sumatriptan. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : dispergible tabletter 50 mg
Titandioxid (E171) : dispergible tabletter 50 mg, dispergible tabletter 100 mg
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml, næsespray, opløsning 20 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Injektionsvæske og næsespray 

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt også få tilskud til injektionsvæske og næsespray. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept dispergible tabletter 50 mg 6 stk. (blister) 382,55
Recept dispergible tabletter 100 mg 6 stk. (blister) 664,10
Recept injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 2 x 0,5 ml Udgået 19-09-2022
Recept injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 2 x 0,5 ml + glaxopen 590,35
Recept injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Orifarm) 2 x 0,5 ml + glaxopen 660,00
Recept injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (2care4) 2 x 0,5 ml 656,30
Recept injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (2care4) 2 x 0,5 ml + glaxopen 656,30
Recept næsespray, opløsning 10 mg 6 stk. 454,35
Recept næsespray, opløsning 20 mg 6 stk. 501,50
Recept næsespray, opløsning 20 mg  (Orifarm) 6 stk. 499,00
Recept næsespray, opløsning 20 mg  (2care4) 6 stk. Udgået 16-05-2022

Substitution

dispergible tabletter 50 mg
Sumatriptan "Accord" Accord, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Bluefish" Bluefish, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Mylan" Viatris, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
dispergible tabletter 100 mg
Sumatriptan "Accord" Accord, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Bluefish" Bluefish, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Mylan" Viatris, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
næsespray, opløsning 10 mg
Sumatriptan "Paranova" (Parallelimport), Sumatriptan, næsespray, opløsning 10 mg
 
næsespray, opløsning 20 mg
Sumatriptan "Paranova" (Parallelimport), Sumatriptan, næsespray, opløsning 20 mg
 

Foto og identifikation

Dispergible tabletter  50 mg

Præg:
GS 1YM, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 10
dispergible tabletter 50 mg
 

Dispergible tabletter  100 mg

Præg:
GS YE7, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
dispergible tabletter 100 mg
 

Injektionsvæske, opl.  12 mg/ml

Mål i mm: 70 x 120
Pen og inj. væske i etui.
Imigran® Pen
 
 
 
 
 
Imigran® Pen
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  10 mg

Mål i mm: 42 x 60
Imigran® næsespray 10 mg
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  20 mg

Mål i mm: 42 x 60
Imigran® næsespray 20 mg
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...