Furosemid "Medical Valley"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Furosemid "Medical Valley" påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt - diuretika.
Bloddonor: Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blod...

Furosemid "Medical Valley" bruges mod

Furosemid "Medical Valley" er et vanddrivende middel. Slyngediuretikum.  

 

Furosemid "Medical Valley" anvendes:  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Furosemid "Medical Valley"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  20 mg og 40 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Bør tages mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  20 mg og 40 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  20 mg og 40 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

 • Kan tygges.   

OBS

Knust tablet kan i nødstilfælde gives på en skefuld kold, blød mad.   

  

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • Sædvanligvis 20-160 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Større doser kan komme på tale ved dårligt fungerende nyrer.

Børn   

 • Sædvanligvis 1-3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet.

Bemærk   

 • Tabletterne bør indtages på tom mave, dvs. mindst 30 minutter før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Knuste tabletter kan i nødstilfælde kommes på en skefuld kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet urinsyre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen Forhøjet kreatinin i blodet
For meget fedt i blodet, Væskemangel  (især hos ældre)
For lille væskevolumen i blodet  (især hos ældre)
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anfald af urinsyregigt, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet
Hjernebetændelse pga. leversygdom*
Øget urinmængde
Besvimelsesanfald
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Høretab  (oftest midlertidigt)
Kvalme
Nældefeber
Diabetes, Forhøjet blodsukker  (efter 2-4 uger), Nedsat følsomhed over for glukose
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder Blærer, Hudkløe
Blodtryksfald når man rejser sig
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hurtig puls
Gulsyn, Synsforstyrrelser
Diarré, Opkastning
Feber
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans Hovedpine
Akut nyreskade Skum i urinen
Karbetændelse
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Tinnitus
Betændelse i bugspytkirtlen
Ophobning af galde Gulsot
Leverpåvirkning
Porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom)
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Forstoppelse
Kraftesløshed
Forhøjet urinstof i blodet
For lidt calcium i blodet Nedsat appetit, Tørst
Alvorlig bindevævssygdom  (forværring eller aktivering), Kramper, Nedbrydning af muskelvæv
Bevidsthedstab
Forvirring
Manglende vandladning
Impotens
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer Hududslæt
Blodprop, Kredsløbschok, Lavt blodtryk

* Ved patienter med skrumpelever.  

Det skal du vide, når du tager Furosemid "Medical Valley"

Hvornår må du ikke tage Furosemid "Medical Valley"

Hvornår må du ikke tage Furosemid "Medical Valley"

Furosemid "Medical Valley" bør ikke anvendes ved:   ...

Furosemid "Medical Valley" bør ikke anvendes ved:   

 • kendt overfølsomhed over for andre slynge-diuretika som bumetanid, pga. risiko for krydsallergi
 • væskemangel
 • ophørt urinproduktion
 • meget lavt indhold af natrium eller kalium i blodet
 • hjernebetændelse pga. leversygdom.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:   diabe...

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:   

 • diabetes
 • porfyri (sjælden arvelig sygdom)
 • lavt blodtryk
 • forsnævring af de store blodkar i hjertet eller hjernen
 • leversygdomme
 • urinsur gigt
 • Systemisk Lupus Erythematosus
 • forstørret prostata
 • vandladningsbesvær
 • visse nyresygdomme
 • for tidligt fødte spædbørn med vejrtrækningsbesvær
 • hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.

   

Mængden af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen.   

Anden medicin sammen med Furosemid "Medical Valley"

Anden medicin sammen med Furosemid "Medical Valley"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Colestyramin og colestipol (kolesterolsænkende midler) samt NSAID (midler mod gigt og smerter) nedsætter virkningen af Furosemid "Medical Valley".
 • Furosemid "Medical Valley" øger virkningen af ceftazidim (antibiotika), og ceftazidim bør tages mindst 2 timer før furosemid.
 • Furosemid "Medical Valley" øger virkningen af digoxin (hjertemiddel) og muskelafslappende midler.
 • Furosemid "Medical Valley" øger endvidere bivirkningerne af aminoglykosider (antibiotika).
 • Furosemid "Medical Valley" nedsætter virkningen af visse tabletter mod diatetes.
 • Ved samtidig behandling med Furosemid "Medical Valley" og binyrebarkhormon kan mængden af kalium i blodet nedsættes yderligere.
 • Dosis af Furosemid "Medical Valley" skal nedsættes eller ophøre midlertidig, hvis man begynder behandling med eller øger dosis af en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist (midler mod forhøjet blodtryk).
 • Hos ældre personer med demens er der set øget dødelighed ved samtidig behandling med risperidon (middel mod psykoser).
 • Ved samtidig behandling med Furosemid "Medical Valley" og medicin indeholdende aliskiren (en middel mod forhøjet blodtryk) kan virkning af Furosemid "Medical Valley" være nedsat.
Holdbarhed

Holdbarhed

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger muligvis fra indlægssedlen.

Der er en let øget risiko for fosterskader i de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger muligvis fra indlægssedlen.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Furosemid "Medical Valley"

Alkohol og Furosemid "Medical Valley" påvirker ...
Alkohol og Furosemid "Medical Valley" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blod...
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk gennem mindst 3 måneder, dvs. ingen ændring i medicin eller dosis.
Forbudt

Doping

Brug af Furosemid "Medical Valley" (vanddrivende) er forbudt ved sport - både i konkurrence og ved træning.    

  

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • Sædvanligvis 20-160 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Større doser kan komme på tale ved dårligt fungerende nyrer.

Børn  

 • Sædvanligvis 1-3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet.

Bemærk  

 • Tabletterne bør indtages på tom mave, dvs. mindst 30 minutter før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Knuste tabletter kan i nødstilfælde kommes på en skefuld kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tygges.

Sådan virker Furosemid "Medical Valley"

 • Virker ved at øge saltudskillelsen i nyrerne.
 • Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med, og herved øges urinmængden, ligesom udskillelsen af kalium øges.
 • Den øgede urinmængde vil i de første dage af behandlingen ofte føre til hyppige vandladninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ½ - 2 timer.
 • Tabletter og orale dråber: Virkningen indtræder efter ½ - 1 time, er kraftigst efter 1-2 timer og varer 4-8 timer.
 • Depotkapsler: Virkningen indtræder efter ca. 45 minutter, taget på tom mave, og efter 2 timer indtaget sammen med mad. Depotkapslerne frigør det aktive stof jævnt over dagen og virker i 10-12 timer.
 • Injektionsvæske: Virkningen indtræder efter 5 minutter og varer 2-4 timer.

 

 

Furosemid "Medical Valley" kan erstattes med

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
F 20, BL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Tabletter  40 mg

Præg:
F, 40
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 20 mg 100 stk. (blister) 38,80
Recept tabletter 40 mg 100 stk. (blister) 48,95
 
Furosemid "Medical Valley" markedsføres af: Medical Valley
 
 
 

Revisionsdato

23.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...