Epilepsimidler mod mani

 

Valproat og lamotrigin anvendes i behandlingen af visse former for epilepsi. De kan anvendes mod  mani, hvor de har tilsvarende effekt som lithium, men de virker på en anden måde i hjernen. Lamotrigin anvendes især til forebyggelse af hypomani.