Nicotinell® bruges til behandling af

Rygning

Nicotinell®

Nicotinell Fruit, Nicotinell IceMint, Nicotinell Lakrids, Nicotinell Mint, Nicotinell Spearmint
N07BA01
 

Nicotinell® er et middel til hjælp ved rygeophør. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Nicotinell® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen. 

Doseringsforslag

Findes som sugetabletter, tyggegummi og depotplastre.  

Kan bruges til voksne og unge over 15 år. 

 

Sugetabletter 

 • Ved forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes sugetabletter med 2 mg nicotin, ved lavere forbrug anvendes sugetabletter med 1 mg nicotin.
 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.

 

Tyggegummi 

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.

 

Depotplaster 

 • 1 depotplaster 21 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 14 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger og endelig 1 depotplaster 7 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger.
 • Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Ved et forbrug på under 20 cigaretter i døgnet indledes behandlingen dog kun med den mellemste styrke (14 mg/24 timer).
  • Behandlingstiden er højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandlingen ud over 8 uger.
  • Et plaster placeres på et hårfrit, tørt område. Plastret skiftes 1 gang i døgnet.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Bivirkninger

Rygestop kan i sig selv give en række forbigående symptomer uafhængigt af evt. rygestops-midler. Det kan bl.a. være humørforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnløshed, øget appetit, hoste og forstoppelse. 

 

 • Udvikling af tolerans er set ved langtidsanvendelse (over 12 måneder) hos 1-2 %.
 • Nicotin virker lokalirriterende og udløser oftest mild og forbigående irritation i mund, svælg, næse eller hud afhængig af, hvilken type lægemiddel, man anvender. I nogle tilfælde er der set nældefeber, hvis man er overfølsom for fx farvestoffer i de enkelte produkter.
 • Overdosering ses sjældent, men forekommer oftest ved samtidig rygning. Hvis der optræder symptomer på overdosering i form af utilpashed, mathed, kvalme og opkastning, hjertebanken, øget svedtendens, øget spytdannelse, hovedpine, svimmelhed eller diarré, holdes der pause med midlet. Symptomerne på overdosering kan dog være vanskelige at skelne fra selve abstinenssymptomerne efter rygeophør.

Bør ikke anvendes

Sugetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes). 

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, svulst i binyremarven (fæokromocytom) og utilstrækkeligt behandlet forhøjet stofskifte.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes ved overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved betændelse i spiserøret eller mavesår kan forværres.
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • De brugte plastre indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever pga. øget risiko for bivirkninger. 

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Anvendes efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen. 

Bloddonor

Virkning

 • Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Depotplastre. 

 • Matriksen indeholder et reservoir med nicotin tilsat et viskositetsforøgende middel.
 • Plastrene er cirkulære med et absorptionsareal på henholdsvis 7 cm2, 14 cm2 og 21 cm2.
 • Diameter henholdsvis 3,6 cm, 5,1 cm og 6,2 cm.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Nicotinell® Mint, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 1 mg eller 2 mg nicotin.
Nicotinell® Fruit, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicotinell® IceMint, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicotinell® Lakrids, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicotinell® Mint, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin. 

Nicotinell® Spearmint, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 7 mg, 14 mg eller 21 mg i løbet af 24 timer. 

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : tyggegummi 2 mg (fruit) , tyggegummi 2 mg (mint) , tyggegummi 2 mg (lakrids) , tyggegummi 2 mg (icemint) , tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg (fruit) , tyggegummi 4 mg (mint) , tyggegummi 4 mg (lakrids) , tyggegummi 4 mg (icemint) , tyggegummi 4 mg
Smag:
Anis : tyggegummi 2 mg (lakrids) , tyggegummi 4 mg (lakrids)
Eukalyptus : tyggegummi 2 mg (mint) , tyggegummi 2 mg (lakrids) , tyggegummi 4 mg (mint) , tyggegummi 4 mg (lakrids)
Lakrids : tyggegummi 2 mg (lakrids) , tyggegummi 4 mg (lakrids)
Menthol : sugetabletter 1 mg (mint) , sugetabletter 2 mg (mint) , tyggegummi 2 mg (fruit) , tyggegummi 2 mg (mint) , tyggegummi 2 mg (lakrids) , tyggegummi 2 mg (icemint) , tyggegummi 2 mg (spearmint) , tyggegummi 4 mg (fruit) , tyggegummi 4 mg (mint) , tyggegummi 4 mg (lakrids) , tyggegummi 4 mg (icemint) , tyggegummi 4 mg (spearmint)
Mint : tyggegummi 2 mg (icemint) , tyggegummi 4 mg (icemint)
Pebermynte : sugetabletter 1 mg (mint) , sugetabletter 2 mg (mint) , tyggegummi 2 mg (mint) , tyggegummi 4 mg (mint)
Spearmint : tyggegummi 2 mg (spearmint) , tyggegummi 4 mg (spearmint)
Tutti-frutti : tyggegummi 2 mg (fruit) , tyggegummi 4 mg (fruit)
Andre:
Akryl-co-polymerer : depotplastre 7 mg/24 timer, depotplastre 14 mg/24 timer, depotplastre 21 mg/24 timer
Aspartam : sugetabletter 1 mg (mint) , sugetabletter 2 mg (mint)
Eudragit E100 : depotplastre 7 mg/24 timer, depotplastre 14 mg/24 timer, depotplastre 21 mg/24 timer
Kokos : depotplastre 7 mg/24 timer, depotplastre 14 mg/24 timer, depotplastre 21 mg/24 timer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 1 mg  Mint  36 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 1 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  Mint  36 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Fruit  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Mint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Lakrids  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  IceMint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Spearmint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Fruit  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Lakrids  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  IceMint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Spearmint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Mint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Lakrids  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Fruit  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Lakrids  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  IceMint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Spearmint  204 stk. (blister) Udgået 11-07-2022
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 7 mg/24 timer 7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 7 mg/24 timer 21 stk. Udgået 11-07-2022
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 14 mg/24 timer 7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 14 mg/24 timer 21 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 21 mg/24 timer 7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 21 mg/24 timer 21 stk. ikke fast pris

Substitution

tyggegummi 2 mg
Nicorette Classic McNeil, Nicotin, tyggegummi 2 mg
 
tyggegummi 4 mg
Nicorette Classic McNeil, Nicotin, tyggegummi 4 mg
 

Foto og identifikation

Depotplastre  7 mg/24 timer

Præg:
CG CWC
Farve: Beige
Mål i mm: 36 x 36
Nicotinell® 7 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  14 mg/24 timer

Præg:
CG FEF
Farve: Beige
Mål i mm: 51 x 51
Nicotinell® 14 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  21 mg/24 timer

Præg:
CG EME
Farve: Beige
Mål i mm: 62 x 62
Nicotinell® 21 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...