Nicotinell®

Nicotinell Fruit, Nicotinell IceMint, Nicotinell Lakrids, Nicotinell Mint, Nicotinell Spearmint
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Nicotinell® påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes.

Nicotinell® bruges mod

Nicotinell® er et middel til hjælp ved rygeophør.  

 

Nicotinell® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Nicotinell®

Mad og drikke

Mad og drikke

sugetabletter  1 mg og 2 mg.
 • Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

sugetabletter  1 mg og 2 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
sugetabletter  1 mg og 2 mg.
 • Må ikke synkes hele.   

 • Lægges i mundhulen.   

 • Må ikke tygges.   

 • Bevæges fra side til side i munden indtil fuldstændig opløsning.   

Dosering

Findes som sugetabletter, tyggegummi og depotplastre.    

Kan bruges til voksne og unge over 15 år.   

   

Sugetabletter   

 • Ved forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes sugetabletter med 2 mg nicotin, ved lavere forbrug anvendes sugetabletter med 1 mg nicotin.
 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.

   

Tyggegummi   

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.

   

Depotplaster   

 • 1 depotplaster 21 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 14 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger og endelig 1 depotplaster 7 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger.
 • Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Ved et forbrug på under 20 cigaretter i døgnet indledes behandlingen dog kun med den mellemste styrke (14 mg/24 timer).
  • Behandlingstiden er højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandlingen ud over 8 uger.
  • Et plaster placeres på et hårfrit, tørt område. Plastret skiftes 1 gang i døgnet.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Bivirkninger

Rygestop kan i sig selv give en række forbigående symptomer uafhængigt af evt. rygestops-midler. Det kan bl.a. være humørforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnløshed, øget appetit, hoste og forstoppelse.  

  

 • Udvikling af tolerans er set ved langtidsanvendelse (over 12 måneder) hos 1-2 %.
 • Nicotin virker lokalirriterende og udløser oftest mild og forbigående irritation i mund, svælg, næse eller hud afhængig af, hvilken type lægemiddel, man anvender. I nogle tilfælde er der set nældefeber, hvis man er overfølsom for fx farvestoffer i de enkelte produkter.
 • Overdosering ses sjældent, men forekommer oftest ved samtidig rygning. Hvis der optræder symptomer på overdosering i form af utilpashed, mathed, kvalme og opkastning, hjertebanken, øget svedtendens, øget spytdannelse, hovedpine, svimmelhed eller diarré, holdes der pause med midlet. Symptomerne på overdosering kan dog være vanskelige at skelne fra selve abstinenssymptomerne efter rygeophør.

Det skal du vide, når du tager Nicotinell®

Hvornår må du ikke tage Nicotinell®

Hvornår må du ikke tage Nicotinell®

Sugetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til...

Sugetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, svulst i bin...
 • Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, svulst i binyremarven (fæokromocytom) og utilstrækkeligt behandlet forhøjet stofskifte.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes ved overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved betændelse i spiserøret eller mavesår kan forværres.
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • De brugte plastre indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-45 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever pga. øget risiko for bivirkninger.   

   

Holdbarhed

Holdbarhed

Depotplastre.   Matriksen indeholder et reservoir ...

Depotplastre.   

 • Matriksen indeholder et reservoir med nicotin tilsat et viskositetsforøgende middel.
 • Plastrene er cirkulære med et absorptionsareal på henholdsvis 7 cm2, 14 cm2 og 21 cm2.
 • Diameter henholdsvis 3,6 cm, 5,1 cm og 6,2 cm.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Anvendes efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Generelt a...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Nicotinell®

Alkohol og Nicotinell® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Nicotinell® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som sugetabletter, tyggegummi og depotplastre.   

Kan bruges til voksne og unge over 15 år.  

  

Sugetabletter  

 • Ved forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes sugetabletter med 2 mg nicotin, ved lavere forbrug anvendes sugetabletter med 1 mg nicotin.
 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.

  

Tyggegummi  

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.

  

Depotplaster  

 • 1 depotplaster 21 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 14 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger og endelig 1 depotplaster 7 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger.
 • Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Ved et forbrug på under 20 cigaretter i døgnet indledes behandlingen dog kun med den mellemste styrke (14 mg/24 timer).
  • Behandlingstiden er højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandlingen ud over 8 uger.
  • Et plaster placeres på et hårfrit, tørt område. Plastret skiftes 1 gang i døgnet.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Sådan virker Nicotinell®

 • Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Hvad indeholder Nicotinell®?

Nicotin.  

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depotplastre 7 mg/24 timer
Andre
14 mg/24 timer
Andre
21 mg/24 timer
Andre
sugetabletter 1 mg
Smag
Andre
2 mg
Smag
Andre
tyggegummi 2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Nicotinell® kan erstattes med

  

tyggegummi 2 mg
 
tyggegummi 4 mg
 

Foto og identifikation

Depotplastre  7 mg/24 timer

Præg:
CG CWC
Farve: Beige
Mål i mm: 36 x 36
Nicotinell® 7 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  14 mg/24 timer

Præg:
CG FEF
Farve: Beige
Mål i mm: 51 x 51
Nicotinell® 14 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  21 mg/24 timer

Præg:
CG EME
Farve: Beige
Mål i mm: 62 x 62
Nicotinell® 21 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 1 mg  Mint  36 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 1 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  Mint  36 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek sugetabletter 2 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Fruit  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Mint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Lakrids  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  IceMint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Spearmint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Fruit  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Lakrids  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  IceMint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 2 mg  Spearmint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Mint  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Lakrids  24 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Fruit  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Mint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  Lakrids  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek tyggegummi 4 mg  IceMint  204 stk. (blister) ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 7 mg/24 timer 7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 14 mg/24 timer 7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 14 mg/24 timer 21 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 21 mg/24 timer 7 stk. ikke fast pris
Håndkøb – ikke kun fra apotek depotplastre 21 mg/24 timer 21 stk. ikke fast pris
 
Nicotinell® markedsføres af: Haleon Denmark
 
 
 

Revisionsdato

02.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...